Z PEVNEJ LINKY NA MOBIL
AJ DO EÚ VOLÁ CELÁ RODINA!

Odteraz môžete volať do EÚ na mobil alebo na pevnú linku v rámci voľných minút.

 

 
Darcek

Chcete získať Pevnú linku ešte výhodnejšie?

Skúste náš Chytrý balík, nakombinujte si služby podľa vlastných predstáv a ušetrite.

VIAC

Pevná linka je stále „in“

 • Aj vďaka vysokej kvalite zvuku si užijete volania v stabilnej a spoľahlivej sieti.
 • Čakajú vás neobmedzené volania do pevných sietí už od prvého dňa v mesiaci.
 • Získate množstvo voľných minút na mobily, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj do EÚ.
 • Výhodné ceny aj po pretelefonovaní voľných minút.
 • CLIP, CLIR, presmerovanie hovorov, odkazová schránka a ďalšie.
 

Bezplatné služby

 • Konferencia

  Umožní spojiť sa naraz až s tromi užívateľmi, pričom všetci účastníci konferencie môžu medzi sebou komunikovať.

 • Zobrazenie čísla volajúceho užívateľa (CLIP)

  Pomocou tejto služby budete vedieť, kto vám volá, ešte predtým, než prijmete hovor, lebo uvidíte číslo volajúceho na displeji svojho telefónu.

 • Zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa (CLIR)

  Služba vám umožní zabrániť zobrazovaniu telefónneho čísla vašej pevnej linky na displeji koncového zariadenia volaného užívateľa.

 • Zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa s aktivovaním služby

  Aktivuje zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa pre jednotlivé volania. Číslo volajúceho užívateľa sa pri tomto volaní nezobrazí.

 • Zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa s deaktivovaním služby

  Deaktivuje zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa pre jednotlivé volania. Číslo volajúceho užívateľa sa pri tomto volaní zobrazí (ako keby volajúci užívateľ nemal zriadenú službu CLIR).

 • Presmerovanie volania pri neprihlásení

  Všetky vaše prichádzajúce volania, ktoré nemôžete z akéhokoľvek dôvodu prijať, budú po uplynutí 25 sekúnd automaticky presmerované na iné telefónne číslo.

 • Zamedzenie zobrazenia čísla spojeného užívateľa

  Zabráni zobrazeniu čísla volanej telefónnej alebo ISDN linky na displeji volajúceho telekomunikačného zariadenia. Službu nie je možné ovládať z koncového zariadenia pre jednotlivé volania.

 • Presmerovanie volania pri obsadení

  Automaticky presmeruje všetky prichádzajúce volania v prípade, že telefonujete alebo je vaša telefónna linka obsadená iným spôsobom.

 • Okamžité presmerovanie volania

  Všetky prichádzajúce hovory na vašu telefónnu linku budú automaticky presmerované na vami zvolené telefónne číslo.

 • Odkaz pre volajúceho

  Ak nechcete byť rušený alebo nie ste doma, môžete nechať na svojom telefónnom čísle odkaz. Zvoliť si môžete jeden zo štyroch pripravených odkazov, ktorý sa potom ozve volajúcemu.

 • Upozornenie na ďalšie prichádzajúce volanie

  Počas telefonického hovoru získate informáciu o ďalšom prichádzajúcom volaní. Prichádzajúce volanie môžete prijať, zrušiť alebo ignorovať.

 • Striedavý hovor s dvoma užívateľmi

  Na hovor s dvoma užívateľmi súčasne vám stačí jeden telefón. Počas prebiehajúceho rozhovoru s jedným užívateľom môžete zavolať ďalšieho a komunikovať striedavo s oboma.

Extra služby

Vyberte si z doplnkových služieb, ktoré zvýšia váš komfort a bezpečnosť!

 

Výpis odchádzajúcich volaní
Detailný výpis odchádzajúcich volaní z vašej telefónnej linky poskytuje prehľad o telefónnych číslach, na ktoré ste v danom mesiaci volali, dátum a čas uskutočneného volania, druh prevádzky a tarify, dĺžku volania, fakturovaný čas, ako aj cenu jednotlivých volaní.

Zachytenie zlomyseľného a výhražného volania
Identifikujte telefónne číslo, z ktorého sa uskutočnilo zlomyseľné volanie.

Zablokovanie prichádzajúcich presmerovaných volaní
Zablokujte všetky prichádzajúce presmerované volania.

Pevné okamžité presmerovanie volania
Okamžite presmerujte všetky prichádzajúce volania na iné, vami zvolené telefónne číslo.

Zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní
Zabráňte nedovolenému používaniu svojej telefónnej linky. Pomocou číselného kódu a zvolenej kategórie blokovania môžete priamo zo svojho telefónu zablokovať volania do smerov, ktoré si zvolíte.

Pevné zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní
Permanentne zablokujte odchádzajúce volania podľa vybranej kategórie. Službu nie je možné ovládať priamo z vášho telefónu, lebo ju nastavuje váš operátor.