Neobmedzené večerné Telekom volania s Easy Fix!, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Neobmedzené večerné Telekom volania s Easy Fix!

100 MB ZADARMOA k tomu 100 MB dát a extra kredit navyše každý mesiac.

S Easy Fix môžeš získať tieto super výhody:

 • voláš už za 9 centov
 • v mobilnej sieti Telekom voláš večer úplne zadarmo
 • internet v mobile máš zadarmo
 • nový mobil získaš už od 1 EUR
 • extra kredit navyše ti dáme každý mesiac

Ďalšie výhody programov Easy Fix:

 • úplná kontrola výdavkov na telefonovanie (bez faktúr)
 • prevolaný kredit je možné kedykoľvek dobiť ako pri predplatenej karte
 • nevyužitý kredit sa prenesie do nasledujúceho mesiaca
 • rodičovské služby pre bezpečnosť detí

S Easy Fix si užívaš výhody bez faktúr!

Od 01.03.2015 sú ukončené poskytovanie programov Easy Fix.

Program
Cena hovorov
do všetkých sietí v SR
Cena SMS
do všetkých sietí v SR
Volania do EÚ
a ďalších krajín
Extra kredit navyše každý mesiacS telefónom   
Extra kredit navyše každý mesiacS telefónom   
Extra benefit
Minimálne mesačné
zmluvné dobitie
Easy
Fix 0
0,19 €/min.
0,10 €
0,19 €/min.
--
--
--
0,00 €*
Easy
Fix 9
0,14 €/min.
0,10 €
0,19 €/min.
--
25 %
(mesačne 2,25 €)
100 MB
9,00 €
Easy
Fix 12
0,09 €/min.
0,10 €
0,19 €/min.
25 %
(mesačne 3 €)
50 %
(mesačne 6 €)
100 MB
+ Večerné volania
12,00 €
Easy
Fix 16
0,09 €/min.
0,10 €
0,19 €/min.
50 %
(mesačne 8 €)
100 %
(mesačne 16 €)
100 MB
+ Večerné volania
16,00 €

*V rámci programu Easy Fix 0 postačuje dobitie raz za 3 mesiace v minimálnej výške 18 €.

Poznámka:

Programy

Program Easy Fix je predplatená SIM karta, ktorú si zákazník pravidelne mesačne dobíja. Na dobitie môže využiť bežné dobíjacie kanály Easy.

Program služiebMinimálne mesačné zmluvné dobitie
Easy Fix 9 9,00 €
Easy Fix 12 12,00 €
Easy Fix 16 16,00 €

Telefonovanie a správy

ProgramCena hovorov do všetkých sietí v SR
Easy Fix 16 0,09 €/min.
Easy Fix 12 0,09 €/min.
Easy Fix 9 0,14 €/min.

Textové správy SMS
Odoslanie SMS správy do sietí slovenských operátorov 0,1000 €

Spoplatnené služby sú odrátavané z predplateného kreditu. Rovnaké ceny platia aj po dodatočnom dobití.

Poznámka:

Internet v mobile

Služba Internet v mobile 500
Aktivačný poplatok 0 €
Poplatok za službu 6 €/30 dní
Voľný objem dát počas doby platnosti služby 500 MB

Aktivácia Internet v mobile 500
Aktivácia služby Internet v mobile 500 NET500 ZAP na číslo 12323
Deaktivácia služby Internet v mobile 500 NET500 VYP na číslo 12323


Služba Prístup na internet – dátový prenos cez HSDPA, UMTS, EDGE a GPRS
Aktivačný poplatok 0 €
Cena za 1 MB prenesených dát 1,9524 €


Pre využívanie služby Internet v mobile potrebuješ:

 • telefón podporujúci GPRS a JAVA
 • službu Prístup na internet
 • prehliadač Internet v mobile

Poznámka:

Prístup na WAP cez vytáčané spojenie (0903 499 099)

Cena za minútu pripojenia 0,1008

Poznámka: Ceny sú uvedené v / min. s DPH.

  Nové a jednoduchšie dobitie z mesačného programu cez bezplatnú SMS

  Dobite kredit svojmu blízkemu. Stačí ak zákazník s mesačným programom služieb (zjednodušene s paušálom) pošle bezplatne SMS správu s textom DOBI 09XYXXXXXX na 12323, pričom zadefinované číslo 09XYXXXXXX je číslo Easy, alebo Easy Fix zákazníka, alebo číslo SIM karty v dátovom zariadení pre Mobilný internet 0EUR, ktorému chce navýšiť kredit fixnou sumou 12 €. Následne platbu za dobitý kredit uhradí spolu s mesačnou faktúrou.

  Postup pri dobíjaní

  Zákazník s mesačným programom zavolá na bezplatnú linku 12345.

  • Z hlavného menu zvolí voľbu 5 - Dobíjanie Easy z mesačného programu
  • Zvolí voľbu Pravidelné dobitie
  • Zadá telefónne číslo Easy, alebo číslo SIM karty v dátovom zariadení pre Mobilný internet 0EUR, ktoré chce dobiť a voľbu potvrdí
  • Z ponúkaných možností zvolí sumu, ktorú chce dobiť a voľbu potvrdí
  • Hlasový systém prehrá požiadavku na dobitie kreditu, pred potvrdením dobitia má zákazník možnosť požiadavku skontrolovať a následne potvrdiť, alebo ak sa pomýlil, zrušiť
  • Dobitie je potvrdené SMS správou zaslanou zákazníkovi s mesačným programom aj Easy zákazníkovi (ak má nastavené zasielanie potvrdzujúcich SMS pri dobití)

  Poznámka

  Nárok na extra kredit zaniká, ak zákazník s mesačným programom, ktorý si aktivoval službu Dobíjanie Easy, s nárokom na extra kredit, túto službu v prospech tej istej Easy karty, Easy FIX, či SIM karty v mobilnom dátovom zariadení počas trvania tejto ponuky deaktivuje a následne aktivuje viac ako jeden krát.

  Jednorázové alebo pravidelné dobíjanie kreditu z mesačného programu

  Je niekto z tvojich blízkych užívateľom mesačného programu? Dobíjať kredit na tvojej Easy karte, programe Easy Fix, či službe Mobilný internet 0EUR ti odteraz môže aj on priamo z mobilu zavolaním na číslo 12345. Nepotrebuje ani hotovosť alebo platobnú kartu. Sumu za zvolený kredit uhradí spolu s mesačnou faktúrou. Rozhodnúť sa môže pre sumu 6 €, 7€, 9 €, 10 €, 12 €, 16 €, 25 € alebo 50 €. Z jednej faktúry môže dobíjať aj viac Easy kariet, programov Easy Fix alebo programov Mobilný internet 0EUR!

  Platba (€) 6,00* 7,00 9,00 10,00 12,00 16,00 25,00 50,00
  Kredit (€) - jednorázové dobitie - 7,00 9,00 10,00 12,12 16,32 26,25 54,00
  Kredit (€) - pravidelné dobíjanie 6,00 7,00 9,18 10,20 12,42 16,80 27,00 55,00

  * V prípade dostupnosti daného nominálu

  Vybrať si môže z dvoch spôsobov dobíjania: jednorazové alebo pravidelné.

  Postup pri dobíjaní

  Jednorazové dobitie:

  • Zákazník s mesačným programom zavolá na bezplatnú linku 12345
  • Z hlavného menu zvolí voľbu Dobíjanie Easy z mesačného programu
  • Pre okamžité vykonanie dobitia zvolí voľbu Jednorazové dobitie
  • Zadá telefónne číslo Easy, Easy Fix, číslo SIM karty v dátovom zariadení pre Mobilný internet 0EUR, ktoré chce dobiť a voľbu potvrdí
  • Z ponúkaných možností 6 €, 7 €, 9 €, 10€, 12 €, 16 €, 25 € alebo 50 € zvolí sumu, ktorú chce dobiť a voľbu potvrdí
  • Hlasový systém prehrá požiadavku na dobitie kreditu, pred potvrdením dobitia má zákazník možnosť požiadavku skontrolovať a následne potvrdiť, alebo ak sa pomýlil, zrušiť
  • Dobitie je potvrdené SMS správou zaslanou zákazníkovi s mesačným programom aj Easy alebo Easy Fix zákazníkovi (ak má nastavené zasielanie potvrdzujúcich SMS pri dobití)

  Tip

  Cez voľbu Pravidelné dobíjanie si zákazník s mesačným programom môže nastaviť pravidelné dobíjanie ľubovoľnej Easy, Easy Fix karty alebo Mobilneho internetu 0EUR. Pri nastavení zadá telefónne číslo Easy, Easy Fix, číslo SIM karty v dátovom zariadení pre Mobilný internet 0EUR, sumu a deň (číslo od 01 do 28), kedy si želá zadanú kartu dobiť. Easy, Easy Fix karta či SIM karta v mobilnom dátovom zariadení bude automaticky dobitá každý mesiac v daný deň. Zároveň, v prípade potreby, môže zákazník Easy, Easy Fix kartu alebo Mobilný internet 0EUR kedykoľvek dobiť aj jednorazovo.

  Poznámka

  Službu môžu využívať všetci účastníci mesačných programov. Pre jedno fakturačné obdobie je možné vykonať dobitia v celkovej výške 75 € s DPH (zákazník - fyzická osoba, ak je aktívny minimálne 3 mesiace a má uhradené minimálne 3 faktúry). Všetci ostatní zákazníci (fyzické osoby) môžu vykonať dobitia v celkovej výške 18 € s DPH pre jedno fakturačné obdobie.Dobíjanie nie je možné zo Služby Partner.

  Ceny sú uvedené v s DPH.
  Pri dobíjaní z mesačného programu služieb je Slovak Telekom, a.s. oprávnená poskytnúť účastníkovi, v ktorého prospech sa realizuje dobíjanie účastníckeho čísla z mesačného programu služieb, informáciu o účastníckom čísle, z ktorého sa dobíjanie z mesačného programu realizuje, s čím účastník mesačného programu dojednaním dobíjania z mesačného programu v prospech dobíjaného čísla súhlasí.

  Podmienky zmeny programu Easy Fix na mesačný program služieb počas doby viazanosti

  • Program Easy Fix bol aktivovaný pri kúpe akciového koncového zariadenia so zmluvnou viazanosťou na 24 mesiacov (ak bol program Easy Fix aktivovaný bez akciového koncového zariadenia, zmena na mesačný program služieb počas doby viazanosti nie je možná).
  • Účastník splnil podmienky minimálneho mesačného zmluvného dobitia za ukončené zúčtovacie obdobia.
  • V prípade programu Easy Fix 0 účastník k času podania žiadosti o zmenu programu služby Easy Fix uskutočnil minimálne dobitie vo výške násobku sumy 5,42 € s DPH a počtu ukončených zúčtovacích období (celkový záväzok počas doby viazanosti 130 €, rozpočítaný na dobu viazanosti 24 mesiacov.
  • Zostatkový nespotrebovaný zmluvný kredit, t. j. minimálne mesačné zmluvné dobitia, v prípade služby Easy Fix 0 suma minimálneho dobitia tak, ako je vyššie uvedené, a bonusový kredit nadobudnutý počas využívania programu Easy Fix sa neprenáša a prepadá bez akejkoľvek finančnej náhrady.
  • Služby, ktoré sa pri prechode prenášajú: CLIP, CLIR.
  • Zároveň sa pri prechode na mesačný program aktivujú všetky štandardné služby mesačných programov.
  • Ustanovenia Dodatku k Zmluve o pripojení Fix upravujúce dobu viazanosti a dohodu o zmluvnej pokute za porušenie povinností ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

  Ďalšie podmienky

  • V rámci programov Easy Fix sú poskytované všetky dostupné služby pre Easy okrem služieb Easy Extra a vernostného programu Easy Plus.
  • Pre programy služby Fix aktivované po 12.6.2012, nie je možné aktivovať služby Easy Bonus, Easy Duo a Medzi nami.
  • Ak nie je v Cenníku programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v časti Cenník programov Fix ustanovené inak, ceny, poplatky a podmienky využívania iných služieb sa riadia platnými cenami v časti Cenníka Easy, Všeobecnými podmienkami poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej telefónnej služby a Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služby Fix. Zmena ponuky je vyhradená.


  [tab7]
  [tab8]