#rešpekt

Každý deň sa spájame vďaka najmodernejším technológiám. Napriek tomu je naša spoločnosť rozdelená. Najmä na internete to často vyzerá, že sa už na ničom nezhodneme. Naším snom je, aby nás technológie spájali. Pomôžte nám v tom a šírme spolu rešpekt.

šípka

Čo pre nás znamená
rešpekt?

Rešpekt nie je len prázdne slovo. Spolu so slovenskými osobnosťami,
ktoré sa stretávajú s disrešpektom, veríme, že sa v ňom skrýva omnoho viac.

Tolerancia

„Rešpekt je tolerancia, uprednostnenie
lásky pred ubližovaním a uvedomenie
si sily empatie.“

Svet nie je jednotvárny. Je pestrý a farebný.
Práve kontrasty z neho robia ešte krajšie
miesto. Vážime si každého zákazníka bez
ohľadu na jeho farbu pleti či národnosť.

Victor
Ibara

herec

Prijatie

„Rešpekt je prijatie a láska k druhým.
Verím, že sme všetci stvorení
s cieľom a hodnotou.“

Nikto by nemal byť súdený za to, koho
má rád. Chceme vám prinášať tie najlepšie
technológie, ktoré zlepšia váš život.
Bez ohľadu na to, koho držíte za ruku.

Ivana
Beláková

tatérka

Láska
k blížnemu

„To, čo určuje hodnotu každého z nás
ešte viac ako inteligencia, je schopnosť
empatie.“

Viera by nemala byť dôvodom na odsúdenie
či nenávisť. Preto veríme, že nech veríte
v čokoľvek, zaslúžite si rešpekt.

Róbert
Bezák

emeritný arcibiskup

Ohľaduplnosť

„Rešpektovať znamená byť ohľaduplný,
nemať predsudky a mať otvorenú myseľ
aj srdce pre všetkých dobrých ľudí.“

Naša spoločnosť má množstvo bariér. My sa
ich snažíme búrať. Nielen tie v hlavách nás
všetkých, ale aj tie v našich pobočkách.
Vďaka tomu sú tie najlepšie služby
dostupné úplne pre každého.

Bekim
Aziri

influencer
a standup komik

Slušnosť

„Rešpekt je spôsob, akým každý človek
prejavuje svoju ľudskosť, slušnosť
a schopnosť ľúbiť.“

Krásu nedefinuje oblečenie, krivky ani farba
vlasov. Pravá krása vychádza zvnútra.
Preto veríme, že slušným správaním vieme
spraviť z nášho sveta ešte krajšie miesto.

Simona
Salátová

komička

Úcta

„Rešpekt pre mňa znamená úctu
a slušnosť voči všetkému živému.“

Mnoho starších ľudí sa cíti prehliadaných.
My vás však vidíme! Chápeme, že pre vás
práca s technológiami môže byť niekedy
náročná. Preto vám prinášame projekty
digitálneho vzdelávania, aby sa vám
fungovalo o niečo jednoduchšie.

Blue
Grandma

dôchodkyňa
a influencerka

Desatoro komunikácie
s rešpektom na internete

V spolupráci s občianskym združením digiQ sme pripravili jednoduchý návod, ako viesť diskusie na sociálnych sieťach s rešpektom. Lebo veríme, že čím viac rešpektu prejavíme, tým viac ho dostaneme späť.

1

Nenechajme sa zlákať nadpismi a príspevkami

Niektoré internetové obchody a influenceri používajú negatívny obsah, aby zvýšili svoj dosah. Niekedy používajú aj nepravdivé alebo vymyslené informácie.

2

Zhlboka sa nadýchnime

Možno občas chceme oponovať komentárom a argumentom, ktoré sa nám zdajú nevhodné alebo urážlivé. Vyspime sa na to a rozhodnime sa, či si odosielateľ danej správy vôbec zaslúži našu pozornosť a energiu.

3

Držme si bezpečný odstup

Niektoré témy sú polarizujúce a môžeme cítiť potrebu zaujať stanovisko. Počkajme na všetky informácie pred tým, než sa postavíme na nejakú stranu.

4

Prinášajme argumenty, neveďme hádky

Tému diskusie môžeme spochybniť alebo s ňou súhlasiť. Vyhnime sa však osobným útokom či urážkam. Používajme pravdivé a faktické argumenty, podložme svoje informácie spoľahlivými zdrojmi.

5

Otvárajme diskusie,
nie vojnové fronty

Internet je plný agresívnej a nenávistnej komunikácie. Slovami dokážeme ublížiť viac, ako si myslíme. Preto nevytvárajme ani sa zbytočne nezapájajme do konverzácií, ktoré hľadajú nepriateľov.

6

Rešpektujme rôznorodosť

Nie sme rovnakí a každý sa pozerá na svet inak. Myslime na to pred tým, než budeme nadávať na niektorých jednotlivcov alebo názory, ktoré nie sú v súlade s našimi očakávaniami.

7

Zmeňme spôsob komunikácie,
nie myslenie

Keď sa snažíme vysvetliť napríklad svoj politický postoj, skúsme radšej ponúknuť iný pohľad na vec a nesnažme sa zmeniť osobné hodnoty a presvedčenia druhých.

8

Ukončime
konverzáciu včas

Ak sa staneme terčom nadávok alebo zastrašujúcich správ, neodplácajme sa ale príspevky nahlásme.

9

Nevenujme
pozornosť trollom

Trollovia zvyčajne z falošného účtu zverejňujú rušivé či urážlivé komentáre a odkláňajú diskusiu od pôvodnej myšlienky. Nedávajme im svojou odpoveďou pocit zadosťučinenia. Ak máme podozrenie, že čelíme falošnému účtu, nahlásme a zablokujme ho.

10

Vyčistime vzduch

Niektorí ľudia radi trollujú aj bez toho, aby boli trollmi. Ak sú ich správy či komentáre v rozpore s pravidlami sociálnej siete, jednoducho ich nahlásme.

Spojili sme
sa s Elfmi

Slovak Telekom nadviazal partnerstvo
s internetovými Elfmi, ktorí každý deň
bojujú proti dezinformáciám a vulgarizmom
v online priestore a  kultivujú diskusie.

Viac info