Porovnajte si dáta k Predplatenke a získajte viac za menej

Porovnajte si výhodnejšie dáta v Predplatenke s predplatenými kartami Prima Dáta od Orangeu a O2 Voľnosť.

  • Dáta za menej
  • Viac dát za 6 €
  • Dlhšia platnosť dát

Dáta za menej

S Predplatenkou získate 1 GB alebo 5 GB na 30 dní lacnejšie, ako s kartou Prima dáta od Orangeu. Dáta vám postačia na bežné surfovanie po webe a online komunikáciu s blízkymi. i

1 GB za menej

5 GB za menej

Viac dát za 6 €

S Predplatenkou získate za 6 € o 1 GB viac na 30 dní, ako ponúka karta Prima Dáta od Orangeu. S dátami môžete sledovať videá aj v HD kvalite, počúvať hudbu online a surfovať po webe do sýta. i

Dlhšia platnosť dát

S Predplatenkou si môžete za 2 € aktivovať 1 GB na 10 dní, čo je o tri dni viac, ako s kartou O2 Voľnosť. Dáta vám postačia na bežné surfovanie po webe a online komunikáciu s blízkymi. i

* Uplatňuje sa Zásada korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút a 2 000 SMS do všetkých sietí v SR a v zóne 0 + 1. V prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky budú Účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút alebo 2 000 SMS do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené sumou 0,1000 €/min. alebo 0,1000 €/SMS do všetkých sietí v SR a v zóne 0 + 1.