Papierová faktúra

Papierová faktúra je jedným z typov fakturácie za služby Telekomu. Distribúciu našich faktúr zabezpečuje výhradne Slovenská pošta a.s. Na požiadanie vám môžeme zasielať papierovú faktúru s ePoukazom na úhradu (šekom), ktorá je vhodná pre hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu na pobočkách Slovenskej pošty, na obchodných miestach Poštovej banky, v sieti predajní COOP Jednota prostredníctvom čiarového kódu COOPkasa na prednej strane faktúry alebo prostredníctvom vašej bankovej aplikácie, naskenovaním QR kódu uvedeného na faktúre. Pre ostatné spôsoby úhrad nájdete všetky potrebné údaje v hlavičke faktúry. Všetky faktúry Telekomu je možné uhradiť aj v hotovosti priamo na predajných miestach Telekomu.

Obsah

Platba prostredníctvom QR kódu

Na rýchlu úhradu faktúry môžete využiť aj QR kód (Pay by square), uvedený na prednej strane vašej faktúry. Prostredníctvom mobilnej aplikácie vašej banky si QR kód naskenujete a jedným klikom zaplatíte. Nie je potrebné vypĺňať žiadne ďalšie údaje, QR kód obsahuje všetky predvyplnené údaje z vašej faktúry.

Dvojmesačná fakturácia

Dvojmesačnú fakturáciu si môžu zvoliť fyzické osoby s papierovou formou faktúry a môže byť vystavená za služby v pevnej sieti Telekomu (Magio Internet, Magio TV...). Neposkytujeme ju za služby mobilnej siete.

Takúto faktúru vystavujeme za dvojmesačné obdobie a obsahuje poplatky za spotrebu (volania, prenesené dáta...) za 2 mesiace a pravidelné mesačné poplatky taktiež za 2 mesiace. Celková suma faktúry je rozdelená na dve rovnaké čiastky, pričom prvá z nich má splatnosť v termíne štandardnej jednomesačnej faktúry a splatnosť druhej čiastky je posunutá o mesiac neskôr.

Spôsob úhrady faktúr pri dvojmesačnej fakturácii

Úhrada faktúry:

 • Inkaso – každý mesiac budeme z vášho účtu inkasnou cestou sťahovať poplatky za 1. časť dvojmesačnej faktúry v termínoch splatnosti, uvedených na faktúre,
 • Hotovosť  ePoukaz na úhradu (šek) – vaša faktúra bude obsahovať 2 peňažné poukazy, ktoré uhradíte v termínoch uvedených na faktúre (každý mesiac len jednu čiastku),
 • Hotovosť  na predajných miestach Telekomu,
 • Prevod na účet – úhradu pošlete na niektorý z účtov Slovak Telekomu, podľa sumy a termínov splatností uvedených v hlavičke faktúry.

Pri úhrade formou PPU alebo bankovým prevodom je možné si zvoliť úhradu raz za dva mesiace alebo každý mesiac.

Pre rýchlejší a komfortnejší prístup k svojim faktúram odporúčame Elektronickú faktúru

Zmena formy fakturácie

Zmena z papierovej na elektronickú faktúru

V prípade, že vám papierový spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete si aktivovať elektronickú faktúru bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.


Ak chcete požiadať o zasielanie elektronickej faktúry, môžete tak urobiť:

 • na portáli Môj Telekom - prekliknutím sa v záložke Faktúry a podrobné výpisy, na Nastavenie faktúr a výpisov sa zobrazí informácia o spôsobe fakturácie. Po kliknutí na ikonu ceruzky je možné zmeniť spôsob fakturácie.

  Moj_Telekom_nastavenie_EF

 • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456,
 • v ktoromkoľvek Telekom Centre.

Zmena z elektronickej na papierovú faktúru

V prípade, že vám elektronický spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete naďalej využívať tradičnú papierovú formu bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.


Ak chcete požiadať o zasielanie papierovej faktúry, môžete tak urobiť:

 • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456,
 • v ktoromkoľvek Telekom Centre.

Najčastejšie otázky