Mobilná sieť 5G

5G

Prinášame novú generáciu mobilnej 5G siete, ktorá nám postupne prinesie:

 • vyššie rýchlosti
 • kratšiu dobu odozvy
 • umožní väčšiu kapacitu siete a obslúži tiež viac zariadení

V súčasnosti sieť spúšťame na rovnakých frekvenciách, na ktorých už prevádzkujeme 3G a 4G. 5G pridáva ďalší dátový kanál k súčasnému LTE a umožňuje tak zvýšiť celkovú rýchlosť. 

Obsah

Čo potrebujete na to, aby ste mohli využívať 5G?

 1. Telefón s podporou 5G   

  Podporované telefóny v ponuke Telekomu

  5G môžu podporovať aj iné telefóny, ale ak tieto neboli priamo nami testované, nemôžeme ručiť za ich správne fungovanie v našej sieti.

 2. Nachádzať sa v mieste pokrytia 5G sieťou
  Pozrite si mapu pokrytia nižšie na  stránke.
 3. SIM kartu s podporou 4G
  Ak máte SIM kartu podporujúcu 4G, táto podporuje aj 5G. Ak nemáte, môžete si ju prísť vymeniť osobne do ktorejkoľvek predajne Telekomu.
 4. Na využívanie 5G nepotrebujete špeciálny paušál
  Naši zákazníci môžu využívať  5G bez extra poplatkov na všetkých mesačných programoch aj predplatených službách, ktoré majú aktívnu dátovú službu.

Rýchlosť prenosu dát cez 5G

Maximálna rýchlosť sťahovania súborov 300 - 600 Mb/s
Maximálna rýchlosť odosielania súborov 60 - 80 Mb/s

 

Mapa pokrytia 5G

Najčastejšie otázky