Nefunguje mi Magio Internet cez DSL

Obsah

Skontrolujte stav kontrolky DSL (ADSL2+) na routeri.

Nová služba Magio Internet cez DSL

 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, skontrolujte prepojenie káblov, ktoré vedú zo zásuvky do splitra a odtiaľ do routra podľa schémy v manuále. Odpojte spliter a zapojte router káblom napriamo do zásuvky. Ak kroky nepomôžu, pravdepodobne ste začali inštaláciu skôr, ako je služba aktívna. Kuriér doručuje zariadenie v predstihu. Z tohto dôvodu je nutné začať inštaláciu až po tom, ako vaša stará služba prestane fungovať alebo obdržíte informačnú SMS o možnosti začatia inštalácie. Pre viac informácií o stave vašich objednávok kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.
 • Ak kontrolka ADSL/DSL na Magio routri svieti trvalo (bez blikania), rátajte s tým, že po tom, ako pripojíte telefónnu linku do routra a zapnete napájanie, potrebuje router čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu. Samotná konfigurácia prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Ak nedošlo k spusteniu internetu, vykonajte reset Magio routera do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak sa pripájate cez LAN sieťový kábel, skontrolujte prepojenie LAN kábla od Magio routra k počítaču podľa priloženého manuálu. Následne skúste zapojiť počítač do iného LAN portu Magio routra. Skontrolujte nastavenia sieťovej karty vo vašom počítači.
 • Ak sa pripájate cez wi-fi, skontrolujte, či kontrolka pre wi-fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 - 5 sekúnd. Ak nenastane žiadna zmena, realizujte konfiguráciu podľa manuálu priloženého k zariadeniu. Skontrolujte, či je váš počítač, mobil alebo tablet pripojený k správnej sieti. Meno (SSID) a heslo k vašej sieti nájdete na nálepke na zadnej strane Magio routera. Ak ste meno a heslo medzičasom zmenili, použite tieto zmenené prihlasovacie údaje. Ak sa vám nepodarí pripojiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do wi-fi, pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do Magio routra. Ak bude internet cez LAN kábel fungovať, je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti wi-fi siete.

 

Vypadávanie wi-fi siete

Ak sa domnievate, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjde to na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00.

 

Ako správne umiestniť wi-fi router vo vašej domácnosti

Ako zväčšiť pokrytie wi-fi v domácnosti

Služba Magio Internet cez DSL už fungovala

 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Ak po 5-tich minútach kontrolka ADSL/DSL nesvieti, resp. bliká, dotlačte všetky káble do routera, tiež káble telefónnej zásuvky a splitra. Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov spôsobené napr. nábytkom, dverami alebo domácimi zvieratami.
 • Ak kontrolka DSL/ADSL na Magio routeri stále nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na bezplatnom tel. č. 0800 123 777. Ak kontrolka ADSL/DSL svieti, pokračujte ďalším krokom.
 • Ak máte zariadenie, ktoré sa nakonfigurovalo vzdialene (t.j. inštalácia prebehla automaticky), vykonajte reset zariadenia do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Zariadenie sa týmto vzdialene opäť nakonfiguruje. Pokiaľ sa pripájate cez wi-fi, resp. máte v routri iné nastavenia, po tomto úkone ich bude nutné nastaviť nanovo.
 • Ak máte vlastné zariadenie (napr. D-Link, Glitel, TP-Link, Airlive), kde ste vpisovali manuálne prihlasovacie údaje - login a heslo, skontrolujte nastavenie prihlasovacích údajov vo vašom zariadení podľa priloženého manuálu k zariadeniu. Tiež skontrolujte hodnoty VPI/VCI, ktoré majú byť 1/32. Mohlo sa stať, že vplyvom prepätia alebo búrky bolo vaše zariadenie vyresetované do výrobných nastavení. Ak chcete, aby sa situácia neopakovala, zakúpte si prepäťovú ochranu.
 • Ak sa pripájate cez LAN sieťový kábel, skontrolujte prepojenie LAN kábla od Magio routra k počítaču podľa priloženého manuálu. Následne skúste zapojiť počítač do iného LAN portu Magio routra. Skontrolujte nastavenia sieťovej karty vo vašom počítači.
 • Ak sa pripájate cez wi-fi, skontrolujte, či kontrolka pre wi-fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 - 5 sekúnd. Ak sa nenastane žiadna zmena, realizujte konfiguráciu podľa manuálu priloženého k zariadeniu. Skontrolujte, či je váš počítač, mobil alebo tablet pripojený k správnej sieti. Meno (SSID) a heslo k vašej sieti nájdete na nálepke na zadnej strane Magio routera. Ak ste meno a heslo medzičasom zmenili, použite tieto zmenené prihlasovacie údaje. Ak sa vám nepodarí pripojiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do wi-fi, pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do Magio routra. Ak bude internet cez LAN kábel fungovať, je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti wi-fi siete.

 

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.