Nefunguje mi Magio Internet cez optické pripojenie

Obsah

Skontrolujte stav kontroliek na optickom prevodníku.

Nová služba Magio Internet Optik

 • Zariadenie Optik Wi-Fi router Huawei pripojte do optickej siete a zapnite. Zariadenie potrebuje čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu, ktorá prebehne do 15 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Skontrolujte fyzicky (či nie je poškodený kábel alebo skontrolujte jeho dotlačenie) prepojenie optického kábla do Optik Wi-Fi routra Huawei. Ak kontrolka PON svieti, pokračujte ďalším krokom. Ak nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.
 • Ak ste si objednali Optik Wi-Fi router Huawei bez wi-fi, je nutné pripojiť vlastný router alebo počítač do portu LAN1 a nastaviť PPPoE pripojenie s použitím mena a hesla do internetu, ktoré ste obdržali. Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjde to na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.
 • Ak ste si objednali Optik Wi-Fi router Huawei s wi-fi, vykonajte reset do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak sa pripájate cez LAN sieťový kábel, skontrolujte prepojenie LAN kábla od Magio routra k počítaču podľa priloženého manuálu. Následne skúste zapojiť počítač do iného LAN portu Magio routra. Skontrolujte nastavenia sieťovej karty vo vašom počítači.
 • Ak sa pripájate cez wi-fi, skontrolujte, či kontrolka pre wi-fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 - 5 sekúnd. Ak nenastane žiadna zmena, realizujte konfiguráciu podľa manuálu priloženého k zariadeniu. Skontrolujte, či váš počítač, mobil alebo tablet je pripojený k správnej sieti. Meno (SSID) a heslo k vašej sieti nájdete na nálepke na zadnej strane Magio routera. Ak ste meno a heslo medzičasom zmenili, použite tieto zmenené prihlasovacie údaje. Ak sa vám nepodarí pripojiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do wi-fi, pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do Magio routra. Ak bude internet cez LAN kábel fungovať, je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti wi-fi siete.

 

Ak sa domnievate, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjde to na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00.

 

Vypadávanie wi-fi siete

 • Je dôležité umiestniť wi-fi Magio router tak, aby wi-fi vlny dokázali pokryť celý priestor, kde plánujete byť pripojený. Neodporúčame router umiestniť napr. za TV alebo počítač.
 • Vplyv na kvalitu wi-fi má aj počet voľných wi-fi kanálov dostupných vo vašom okolí. Dnes už je v každej domácnosti wi-fi, preto je ideálne, ak nastavíte kanál, ktorý nikto zo susedov nepoužíva. V preplnenom wi-fi pásme je dobré zapnúť len 20 MHz wi-fi, nie automatické 20/40 MHz.
 • Tiež je dôležité vnímať aj to, z akých materiálov je postavený dom alebo byt.

 

Ako správne umiestniť wi-fi router vo vašej domácnosti

Ako zväčšiť pokrytie wi-fi v domácnosti

Služba Magio Internet Optik už fungovala

 • Reštartujte Optik Wi-Fi router Huawei vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Zariadenie HG8245 alebo HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti. Zariadenie HG850 alebo HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia. Ak zariadenia pracujú správne, pokračujte krokmi ďalej. Ak nie, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel. č. 0800 123 777.
 • Ak využívate Optik Wi-Fi router Huawei bez wi-fi, je nutné reštartovať vlastný router (TP-LINK/Belkin) alebo počítač. Skontrolujte, či váš router/počítač je pripojený do LAN portu 1 v Optik Wi-Fi routri Huawei bez wi-fi. Ak tieto kroky nepomôžu, je potrebné nastaviť PPPoE pripojenie s použitím mena a hesla podľa manuálu, ktorý ste obdržali. Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjde to na tel. č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.
 • Ak ste si objednali Optik Wi-Fi router Huawei s wi-fi, vykonajte reset do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje. Pokiaľ sa pripájate cez wi-fi, resp. máte v routri iné nastavenia, po tomto úkone ich bude nutné nastaviť nanovo.
 • Ak sa pripájate cez LAN sieťový kábel, skontrolujte prepojenie LAN kábla od Magio routra k počítaču podľa priloženého manuálu. Následne skúste zapojiť počítač do iného LAN portu Magio routra. Skontrolujte nastavenia sieťovej karty vo vašom počítači.
 • Ak sa pripájate cez wi-fi, skontrolujte, či kontrolka pre wi-fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 - 5 sekúnd. Ak nenastane žiadna zmena, realizujte konfiguráciu podľa manuálu priloženého k zariadeniu. Skontrolujte, či váš počítač, mobil alebo tablet je pripojený k správnej sieti. Meno (SSID) a heslo k vašej sieti nájdete na nálepke na zadnej strane Magio routera. Ak ste meno a heslo medzičasom zmenili, použite tieto zmenené prihlasovacie údaje. Ak sa vám nepodarí pripojiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do wi-fi, pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do Magio routra. Ak bude internet cez LAN kábel fungovať, je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti wi-fi siete.