Nefunguje mi Magio Internet cez optické pripojenie

Skontrolujte stav kontroliek na optickom prevodníku (ďalej len ONT).
  • Zariadenie HG8245/HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti a kontrolka LOS je zhasnutá.
  • Zariadenie HG850/HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia.

 

Ak zariadenie podľa kontroliek pracuje správne:

  • Reštartujte ONT/router vybratím a opätovným zapojením napájacieho kábla z elektrickej siete na 10 sekúnd.
  • Ak internet stále nefunguje, skontrolujte nastavenie prihlasovacích údajov vo vašom zariadení podľa priloženého manuálu k zariadeniu.

 

Ak zariadenie podľa kontroliek nepracuje správne:

  • Reštartujte ONT/router vypnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a následným zapnutím.
  • Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov.
  • Dotlačte optický kábel do zariadenia.

 

Ak sa pripájate cez Wi-Fi:

  • Skontrolujte, či kontrolka pre Wi-Fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 až 5 sekúnd.
  • Skontrolujte, či váš počítač, mobil alebo tablet je pripojený k správnej sieti, ktorej meno (ssid) a heslo je na nálepke zo zadnej strany ONT/routra – ak ste ich už nezmenili.
  • Pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do ONT/routra. Ak internet bude fungovať je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti Wi-Fi siete.

Ako správne umiestniť Wifi router vo vašej domácnosti

Ako zväčšiť pokrytie Wifi v domácnosti

Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.