Cestovné lístky na MHD

Znova je automat na lístky nefunkčný? Alebo ho na zastávke neviete nájsť? Zakúpte si cestovný lístok pohodlne cez SMS a cestujte bez obáv z nepríjemnej skúsenosti s revízorom. 

Cestujúci je povinný do vozidla nastúpiť až vtedy, keď má vo svojom mobile prijatý platný SMS cestovný lístok. Pri kontrole je povinný predložiť ho po výzve revízorovi. Zakúpením SMS lístka cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu jeho platnosti predloží k nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe svoj mobil na preukázanie všetkých prijatých dát SMS lístka.

SMS cestovný lístok je neplatný, ak: 

  • uplynula doba jeho platnosti,
  • kód SMS lístka je neplatný,
  • nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom SMS cestovných lístkov,
  • bol upravovaný, prepisovaný alebo preposielaný z iného mobilného komunikačného zariadenia,
  • z dôvodov na strane cestujúceho nie je možné overiť jeho platnosť.

Obsah

Bratislava

Cena lístka: 1,30 €
Platnosť: 70 minút (pre všetky linky vrátane nočných spojov)
Objednanie Prázdna SMS na číslo 1100
Cena lístka: 4,50 €
Platnosť: 24 hodín (pre všetky linky vrátane nočných spojov)
Objednanie: Prázdna SMS na 1124


Info: 0800 101 100, www.dpb.sk, smslistok@dpb.sk, SMS s textom HELP na 1100 (0,08 € s DPH).
* Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Košice

Cena lístka: 1,10 €
Platnosť: 60 minút (pre všetky linky vrátane nočných spojov)
Objednanie: Prázdna SMS na 1166


Info: 0905 429 234 (v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.), www.dpmk.sk, SMS s textom INFO na číslo 1166 (cena za INFO SMS je 0,08 € s DPH).
* Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Žilina

Cena lístku: 1 € 
Platnosť: 60 minút (pre všetky linky okrem liniek nočných spojov)
Objednanie: Prázdna SMS na 1155


Info: www.dpmz.sk, e-mail: smslistok@dpmz.sk, SMS s textom INFO na číslo 1155 (cena za INFO SMS je 0,08 € s DPH).
* Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Prešov

Cena lístka: 0,70€
Platnosť: 30 minút (pre všetky linky)
Objednanie: Prázdna SMS na 1144


Info: 051 7470 227 (v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.), www.dpmp.sk, email: dpmp@dpmp.sk 
* Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Banská Bystrica

Cena lístka: 0.79€
Platnosť: 45 minút (pre všetky linky vrátane nočných spojov)
Objednanie: Prázdna SMS na 1133
Cena lístka: 3,20€
Platnosť: 24 hodín (pre všetky linky vrátane nočných spojov)
Objednanie SMS s textom 24 na 1133


Info: www.dpmbb.eu, e-mail: info@dpmbb.sk, SMS s textom INFO na číslo 1133 (cena za INFO SMS je 0,08 € s DPH). Daňový doklad je možné vystaviť v elektronickej podobe na internetovej stránke www.dpmbb.sk
* Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Trnava

Cena lístka: 0,70€
Platnosť: 60 minút (pre všetky linky)
Objednanie: Prázdna SMS na 1122


Info: 0900 211 911, www.sadtrnava.sk, SMS s textom INFO na číslo 1122 (cena za INFO SMS je 0,00 € s DPH).
* Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.