Cestovné lístky na MHD

Znova je automat na lístky nefunkčný? Alebo ho na zastávke neviete nájsť? Zakúpte si cestovný lístok pohodlne cez SMS a cestujte bez obáv z nepríjemnej skúsenosti s revízorom. 

Cestujúci je povinný do vozidla nastúpiť až vtedy, keď má vo svojom mobile prijatý platný SMS cestovný lístok. Pri kontrole je povinný predložiť ho po výzve revízorovi. Zakúpením SMS lístka cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu jeho platnosti predloží k nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe svoj mobil na preukázanie všetkých prijatých dát SMS lístka.

SMS cestovný lístok je neplatný, ak: 

 • uplynula doba jeho platnosti,
 • kód SMS lístka je neplatný,
 • nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom SMS cestovných lístkov,
 • bol upravovaný, prepisovaný alebo preposielaný z iného mobilného komunikačného zariadenia,
 • z dôvodov na strane cestujúceho nie je možné overiť jeho platnosť.

Lístok na MHD cez SMS je možné objednať v týchto mestách:

 • Banská Bystrica
 • Bratislava
 • Košice
 • Nitra
 • Prešov
 • Trnava
 • Žilina

* Na platbu za danú službu nie je možne využiť bonusový kredit.