Metalický prístup (xDSL technológia)

V zemi sú stále zakopané stovky kilometrov metalických káblov. Ich výmena za optiku je v drvivej väčšine prípadov nerentabilná a hlavne je v redšie osídlených oblastiach (dedinky, menšie mestá) nerealizovateľná. Jednotlivé prístupové technológie DSL (Digital Subscriber Line) sa postupne vyvíjali a umožňovali využívať telefónne vedenia aj na prenos širokopásmových technológií. Jednotlivé typy DSL sa líšia v použitom frekvenčnom pásme, maximálnou rýchlosťou a dosahom. Vo všeobecnosti platí, že čím je väčšia vzdialenosť od ústredne alebo čím menej je kvalitné vedenie, tím nižšia je maximálna prenosová rýchlosť. Z týchto technológií bola kedysi najrozšírenejšia ADSL2+. Nasledovníkom ADSL2+ je technológia VDSL2, ktorá umožňuje dosiahnuť niekoľkonásobne vyššie prenosové rýchlosti v oboch smeroch (v smere US aj v smere DS) avšak za cenu kratšej vzdialenosti (pár stoviek metrov). Z tohto dôvodu je nasadenie VDSL2 najvhodnejšie v husto osídlených oblastiach, biznis podnikoch, novostavbách, pričom podmienkou vo väčšine prípadov je vysunutie uzla služieb čo najbližšie k zákazníkovi. VDSL2 umožňuje poskytnúť zákazníkom vyššie prenosové rýchlosti v takých lokalitách, kde je budovanie GPON technológie nerentabilné.

Obsah

Podľa pomeru prenosových rýchlostí a tým pádom aj podľa pomeru frekvenčného pásma, ktoré je využívané na prenos dát od zákazníka a k zákazníkovi, sa DSL delí na asymetrické a symetrické.

Najpoužívanejšie typy DSL:

 • ADSL - asymetrická linka, rýchlosti do 8/1 Mbit/s (DS/US)
 • ADSL2+ - vylepšená verzia ADSL, rýchlosti do 26/4 Mbit/s (DS/US)
 • SHDSL - symetrická linka, max. 4,5 Mbit/s pri použití 2 párov
 • SHDSL.bis - vylepšená verzia SHDSL, max. 5696 kbit/s na jednom páre, podpora až 4 párov
 • VDSL2 – Asymetrická aj symetrická linka, rýchlosti do 100/60 Mbit/s

V súčasnosti je najpoužívanejšie VDSL2. Pomocou technológie VDSL sa dajú dosiahnuť výrazne vyššie rýchlosti, ako u ostatných technológiách xDSL. Nevýhodou technológie VDSL je jej kratší dosah. Pri dlhších vzdialenostiach (nad 1km) sa VDSL2 správa ako ADSL2+, prípadne horšie. Z toho dôvodu je VDSL vhodná pre hybridnú sieť. Medzi ústredňou a káblovým odbočovačom (zariadenie MSAN/DSLAM) sú širokopásmové dáta prenášané optickou sieťou a technológia VDSL, ktorá zabezpečuje vysokorýchlostný prenos dát, je využívaná na existujúcich metalických vedeniach medzi odbočovačom a koncovým užívateľom.metal

Prvky siete a ich vysvetlenie:

 • Metalická sieť – súbor prostriedkov pre prenos dát medzi sieťovými zakončeniami.
 • Linkové ukončenie (MSAN/DSLAM) – zariadenie slúžiace na ukončenie linky na strane operátora. Jeho úlohou je združenie všetkých pripojených DSL liniek a prevod signálu na optický, ktorý je ďalej posielaný do siete.
 • Sieťová jednotka (CPE) – zariadenie slúžiace na ukončenie linky na strane účastníka a prevod signálu medzi prístupovou DSL sieťou a domácou sieťou u zákazníka.

Poskytované služby:

 • Vysokorýchlostný internet (do 50Mbps DS)
 • IPTV (2 simultánne kanály)
  • TV kanály
  • VoD (Video on Demand)
  • Rýchle pripínanie programov
  • PIP (Picture in Picture)
  • A mnoho ďalších
 • Hlas

Výhody VDSL2:

 • Vysoké prenosové rýchlosti v porovnaní s inými DSL technológiami
 • Možnosť prepoužiť existujúce metalické vedenia
 • Relatívne ľahká inštalácia, u existujúceho zákazníka je potrebné len vymeniť CPE