Optický prístup (GPON technológia)

GPON (Gigabitová pasívna optická sieť) je sieť topológie bod - multibod s architektúrou FTTH (optické vlákno do domu). Zo siete operátora (z ústredne) vedie optické vlákno, na ktoré je pripojených niekoľko koncových užívateľov (16 až 128 koncových užívateľov vo vzdialenosti 10 – 20 km, s teoretickou vzdialenosťou až do 40 km). Zákazníci sú na jedno optické vlákno pripojení pomocou optického splitra (rozbočovača), pričom prenosová kapacita vlákna je delená medzi všetkých užívateľov.

Obsah

Dáta užívateľa sú spolu s dátami ostatných užívateľov prenášané z dôvodu bezpečnosti šifrovane po jednom vlákne. Dáta v smere od účastníkov, ako aj dáta v smere k účastníkom sú posielané separátne na rôznych vlnových dĺžkach. Keďže v jednu chvíľu môžu prichádzať /odchádzať dáta len od jedného účastníka, využíva sa TDM (časové delenie kanálov), kde je presne určené, v ktorú chvíľu ktorý účastník môže komunikovať, čím nedochádza ku kolízií a degradácií signálu.

Na technológií GPON je možné dosiahnuť prenosové rýchlosti 2,5 Gb/s v smere k užívateľovi (downstream) a 1,25 Gb/s v smere od užívateľov (upstream).

Princíp posielania a prijímania dát medzi zariadením na strane siete (OLT) a ukončením optického vlákna na strane užívateľov (ONT) je znázornené na nasledujúcom obrázku:gpon

Prvky siete a ich vysvetlenie:

 • Optická sieť> – súbor prostriedkov pre prenos dát medzi sieťovými zakončeniami
 • Optické linkové ukončenie (OLT) – zariadenie, slúžiace na ukončenie linky na strane operátora. Jeho úlohou je prevod optického signálu na elektrický a tiež sa stará o všetky činnosti potrebné k fungovaniu siete.
 • Optická sieťová jednotka (ONT) – zariadenie, slúžiace na ukončenie linky na strane účastníka a na prevod signálu medzi prístupovou optickou sieťou a domácou sieťou u zákazníka.
 • Optický spliter – Pasívne zariadenie umožňujúce zdieľať s viacerými zákazníkmi prenosovú kapacitu jedného optického vlákna.

Poskytované služby:

 • Vysokorýchlostný internet (do 300Mbps DS)
 • IPTV (Až 4 simultánne kanály)
  • TV kanály
  • VoD (Video on Demand)
  • Rýchle pripínanie programov
  • PIP (Picture in Picture)
  • a mnoho ďalších
 • Hlas

Výhody GPONu:

 • Vysoké prenosové rýchlosti
 • Odolnosť voči elektromagnetickým rušeniam a šumu
 • Žiadne aktívne napájané sieťové prvky na optickej trase