Informácie o ochrane osobných údajov pri používaní aplikácie “Telekom” spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s. považuje za veľmi dôležité chrániť vaše osobné údaje. Vždy vás informujeme o tom, aké osobné údaje zbierame, ako vaše údaje používame a ako môžete tento proces ovplyvňovať.

 1. Aké údaje sú zaznamenávané, ako sú použité a na akú dobu sú uložené?
 1. Pri registrácii alebo prihlásení: Pri zaregistrovaní sa do aplikácie alebo pri prihlásení sa pomocou vašich prihlasovacích údajov budú spracúvané nasledujúce údaje:

Registrácia a prihlásenie:

 1. Meno používateľa a heslo, alebo
 2. Telefónne číslo a OTP (jednorazové heslo), alebo
 3. Automatické prihlásenie prostredníctvom telefónneho čísla pri použití mobilnej siete

Tieto údaje sú potrebné za účelom:

Identifikovať používateľa a zobraziť používateľovi požadované údaje, a tiež prispôsobiť používanie aplikácie konkrétnemu používateľovi.

Tieto údaje sú uložené na našich serveroch po dobu 2 rokov od posledného použitia aplikácie a opierajú sa o Článok 6 (1) b) zákona GDPR (ochrana osobných údajov).

 1. Pri používaní aplikácie: Po prihlásení a počas používania aplikácie budú spracúvané nižšie uvedené  údaje:

Po prihlásení:

 1. Identifikátory prihlásenia a relácie pre trvalé prihlásenie do aplikácie
 2. Jedinečný identifikátor používateľa, identifikujúci celý profil a spravované služby
 3. Telefónne čísla a identifikátory služieb spravované používateľom prostredníctvom aplikácie – v anonymizovanej forme
 4. Iné údaje týkajúce sa zmluvy (dátum začiatku/konca zmluvy, typ zmluvy/služby, atď.) a používania aplikácie (spôsob prihlásenia, údaje o operačnom systéme, verzia aplikácie, atď.)
 5. IP adresa alebo iné technické údaje

Tieto údaje sú potrebné za účelom:

Cieľom aplikácie je umožniť samostatnú obsluhu, tzn. schopnosť používateľa sledovať a spravovať všetky svoje zmluvy a pripojenia odoberané od Slovak Telekom,a..s na jednom mieste. Aplikácia je tiež prostriedkom, ktorý umožňuje spoločnosti Slovak Telekom, a.s. udržiavať kontakt so svojimi zákazníkmi a zobrazovať im relevantné ponuky a ďalšie kroky za účelom udržiavania výhodného vzťahu. Za týmto účelom potrebuje spoločnosť zaznamenávať a spracúvať údaje o používaní aplikácie používateľom a takto zozbierané údaje použiť na technickú analýzu a individuálne prispôsobenie aplikácie. Okrem toho aj na posielanie relevantných informácií používateľovi o službách spravovaných používateľom v aplikácii, ako sú nové faktúry, neuhradené platby, atď.

Tieto údaje sú uložené na našich serveroch po dobu 2 rokov od posledného použitia aplikácie a opierajú sa o Článok 6 (1) a) alebo b) zákona GDPR (ochrana osobných údajov) .

 1. Textová diskusia (čet): Pri využití textového četu na tejto stránke za účelom kontaktovania zákazníckeho centra dôjde k odovzdaniu niektorých údajov agentovi zákazníckeho centra v momente začiatku četovania. (Článok 6 (1) b) zákona GDPR (ochrana osobných údajov)). K týmto údajom patria aj prihlasovacie údaje, údaje o zákazníkovi (telefónne číslo, číslo zákazníka a záznam posledného četu), a takisto oblasť asistencie, ktorú ste zvolili na stránke, verzie vašej aplikácie alebo vášho prehliadača a operačného systému, a údaje podobného typu. Platforma četu zabezpečená zmluvným sprostredkovateľom údajov CGI IT Czech Republic s.r.o. a Genesys, takisto pravidelne odosiela údaje o dostupnosti služby četu. Tieto údaje sú využívané na aktiváciu alebo deaktiváciu ponuky spustiť textový čet na stránke. Údaje sú uložené po dobu 120 dní od ukončenia interakcie.
 1. Povolenia

Aby mohla aplikácia fungovať na vašom zariadení, potrebuje prístup k rôznym funkciám a údajom v tomto zariadení. K tomu je potrebné, aby ste udelili určité povolenia (Článok 6 (1) a) zákona GDPR (ochrana osobných údajov).

Tieto povolenia sú nastavené rôzne u každého výrobcu. Jednotlivé povolenia môžu byť napríklad kombinované do kategórií, pričom môžete udeliť povolenie iba pre kategóriu ako celok.

Vezmite prosím do úvahy, že ak odmietnete udeliť súhlas pre jednu alebo viac povolení, môže sa stať, že nebudete mať prístup k úplnému rozsahu funkcií, ktoré naša aplikácia ponúka.

V prípade, ak ste povolenia udelili, budeme ich používať iba v rozsahu definovanom nižšie:

Údaje o polohe

Aplikácia potrebuje informácie o vašej aktuálnej polohe preto, aby vám mohla posielať relevantné ponuky a komunikáciu. Okrem toho používa spoločnosť Slovak Telekom, a.s. tieto údaje, v anonymizovanej forme, aj na sledovanie kvality siete a na pomoc pri zlepšovaní služieb, ktoré sú vám poskytované. Pre účely ponúk – údaje nie sú vyhľadávané a ukladané na serveroch spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo jej zmluvných sprostredkovateľov údajov – toto je uskutočňované prostredníctvom údajov o polohe v reálnom čase výlučne na príslušnom zariadení. Pre účely sledovania kvality siete – údaje o polohe sú posielané serverom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. výlučne anonymizovaným spôsobom, tzn. že k týmto údajom sa neviaže žiaden jedinečný identifikátor používateľa. Údaje o polohe pre účely marketingu sú zbierané z vášho zariadenia iba vtedy, ak ste si zvolili možnosť prijímania individuálne prispôsobených ponúk a komunikácie a udelili ste príslušný súhlas na vašom zariadení.

Kontaktné údaje / Adresár

Aplikácia potrebuje mať k dispozícii neobmedzený prístup ku kontaktným údajom a adresáru pre účely individuálneho prispôsobenia vášho zoznamu služieb. Tieto údaje nie sú posielané serverom, ani ukladané na serveroch, spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Komunikácia prostredníctvom internetovej siete

Aplikácia potrebuje prístup k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej dátovej siete pre účely aktualizácií v reálnom čase v súvislosti s vaším využívaním poskytovaných služieb.

Videokamera

Aplikácia môže potrebovať prístup k videokamere pre účely skenovania QR kódov pri úhrade faktúr. Povolenie pre videokameru je požadované až pri prvom pokuse používateľa skenovať faktúru. Tieto údaje nie sú posielané serverom, ani ukladané na serveroch, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ani žiadnych zmluvných partnerov v oblasti spracúvania údajov.

Fotografie / médiá / súbory / uložené súbory

Aplikácia môže potrebovať prístup k Fotografiám / Médiám / Súborom / Uloženým súborom pre účely stiahnutia a uloženia PDF faktúr a iných relevantných súborov.  Tieto povolenia sú požadované, podľa potreby, keď používateľ vykoná príslušnú operáciu. Tieto údaje nie sú posielané serverom, ani ukladané na serveroch, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ani žiadnych zmluvných partnerov v oblasti spracúvania údajov.

 1. Posiela aplikácia upozornenia typu „push“?

Upozornenia typu „push“ sú správy, ktoré aplikácia odosiela vášmu zariadeniu a ktoré sa zobrazujú s najvyššou prioritou. Táto aplikácia je automaticky nastavená na používanie upozornení typu „push“ pre údaje týkajúce sa zmluvy (služieb). Upozornenia typu „push“ sú prispôsobené podľa vášho profilu, ak ste udelili súhlas pre individuálne prispôsobenie počas inštalácie aplikácie alebo pri prvom použití aplikácie (Článok 6 (1) a) zákona GDPR (ochrana osobných údajov).

Prijímanie upozornení typu „push“ je možné kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho zariadenia.

Údaje sú spracúvané zmluvným sprostredkovateľom údajov MoEngage.
 1. Budú moje používateľské návyky hodnotené, napr. pre účely reklamy alebo sledovanie (tracking)?

Vysvetlenia a definície:

Chceme, aby ste našu aplikáciu používali s radosťou a aby vám naše produkty a služby priniesli úžitok. Vaše používateľské návyky analyzujeme na báze anonymizovaných alebo pseudonymizovaných údajov, aby ste mohli nájsť produkty, ktoré vás zaujímajú, a aby bolo pre vás požívanie našej aplikácie čo najpríjemnejšie. My alebo spoločnosti, ktoré sme poverili spracúvaním údajov, tvoríme profily používania v rozsahu, ktorý povoľujú právne predpisy. Pomocou týchto údajov nie je možné spätne vás priamo identifikovať. Nasledujúce informácie by vás mali vo všeobecnosti informovať o rôznych účeloch spracúvania údajov. Vo svojich nastaveniach ochrany osobných údajov si môžete meniť nastavenie súhlasu s jednotlivými nástrojmi, alebo podľa potreby upraviť ich používanie. Tie nástroje, ktoré sú potrebné na plnenie účelu aplikácie, nie je možné odmietnuť (pozri vysvetlenie v bode 3. vyššie).

Meranie dosahu na interných platformách (potrebné)

Účelom merania dosahu je štatisticky určiť intenzitu používania aplikácie a počet používateľov, ako aj získať porovnateľné číselné údaje pre všetky zapojené služby. Jednotliví používatelia nie sú v žiadnom momente identifikovaní. Vaša totožnosť je vždy primerane chránená.

Zlepšovanie technickej kvality aplikácie (potrebné)

Pre účely merania kvality programovania aplikácie alebo zaznamenania porúch a ich príčin sú analyzované sekvencie programu a používateľské návyky. Jednotliví používatelia nie sú identifikovaní.

Profily za účelom prezentácie aplikácie zameranej na používateľa (potrebné)

Za účelom neustále zlepšovať aplikáciu využívame aj udalosti zaznamenané v rámci sledovania udalostí (event tracking). Tieto udalosti spätne identifikujú vašu navigáciu v aplikácii. Analýza vašej navigácie nám umožní získať prehľad o modeloch používania aplikácie, čo nám následne umožní zistiť prípadné problémy v rámci skúsenosti používateľov a zlepšiť aplikáciu príslušným spôsobom.  Jednotliví používatelia nie sú v žiadnom momente identifikovaní.

Profily za účelom individuálne prispôsobených odporúčaní (voliteľné-súhlas)

Slovak Telekom, a.s. poskytuje individuálne prispôsobené odporúčania kam kliknúť a aké kroky vykonať v súvislosti s ponukami, službami alebo produktami. V rámci tohto procesu vytvorí poskytovateľ služieb pseudonymizovaný profil udalostí, ktoré ste spustili v aplikácii (napr. služby a stránky, ktoré ste navštívili), a priradí kategórie k tomuto profilu. Systém zobrazuje obsah alebo informácie, ktoré zodpovedajú vášmu profilu. V žiadnom momente nedochádza k identifikovaniu jednotlivých používateľov ani k použitiu osobných údajov pre účely profilu.

 1. Potrebné nástroje

Tieto nástroje sú potrebné na to, aby ste mohli prechádzať stránky a používať základné funkcie. Umožňujú základné funkcie, ako napríklad prístup k zabezpečených oblastiam aplikácie, spravovanie vašich služieb, uskutočňovanie platieb, atď. Právnym základom pre tieto nástroje je Článok 6 (1) b) zákona GDPR (ochrana osobných údajov). Niektoré z našich nástrojov môžeme tiež využívať na to, aby sme vám oznámili dôležité informácie o službách, ktoré majú vplyv na pokračovanie vášho využívania služieb spoločnosti Telekom, ako napríklad nové faktúry, neuhradené platby, aktualizácie služieb / vami podaných hlásení problémov, výpadky služieb, atď. Okrem toho sú niektoré nástroje aktivované aj vtedy, keď použijete doplnkové funkcie, napr. čet. Nástroje technickej analýzy na interných platformách sú potrebné na to, aby nám umožnili vykonávať technickú analýzu a meranie dosahu, ktoré využívame na to, aby sme našu aplikáciu pre vás neustále rozvíjali a zlepšovali.

Spoločnosť

Kategória spracúvaných údajov

Účel

Doba uloženia

Účasť ako

Slovak Telekom, a.s.

Prihlásenie

 1. Registrácia
 2. Prihlásenie
 3. Spravované služby

Technické informácie o fungovaní

 1. Pády a chyby
 2. Report chýb
 3. Sledovanie a prevádzka
 4. Informácie o sieti a polohe pre sledovanie kvality služby

Používanie aplikácie

 1. Faktúry a platby
 2. Kampane a interakcie s nimi
 3. Funkcie – Internet v lietadle, Pomoc a podpora, Zmena paušálu, atď.
 4. Pohyb po aplikácii
 5. Prehľad - dashboard
 6. Správa služieb
 7. Nastavenia a bezpečnosť

 

 

 

 

 

Prihlásenie, Funkcie aplikácie

120 dní od posledné použitia aplikácie

Prevádzkovateľ

MoEngage, Inc.

Správy typu „push“ súvisiace so službami / Schránka oznámení, ako sú nové faktúry, výpadky služieb, atď.

120 dní od posledného použitia aplikácie

Sprostredkovateľ

Deutsche Telekom Digital Labs Pvt. Ltd.

Bannery v aplikácii / Oznámenia v schránke pre správy týkajúce sa služieb, ako sú aktualizácie o hláseniach porúch, výpadky služieb, atď.

24 mesiacov od poslednej činnosti v aplikácii

Sprostredkovateľ

CGI IT Czech Republic s.r.o.

Genesys

Čet

120 dní od posledného použitia aplikácie

Sprostredkovatelia

Deutsche Telekom Digital Labs Pvt. Ltd.

Technická analýza

24 mesiacov od poslednej činnosti v aplikácii

Sprostredkovateľ

Slovak Telekom, a.s.

Analýza používania aplikácie a produktov pre spoľahlivé a bezpečné používanie

120 dní od posledné použitia aplikácie

Prevádzkovateľ

 1. Externé nástroje analýzy (voliteľný súhlas)

Tieto nástroje nám pomáhajú lepšie porozumieť tomu, ako sú naše aplikácie používané. Nástroje analýzy používame napríklad na určenie počtu jednotlivých používateľov aplikácie a na analýzu modelov používania aplikácie a interakcie používateľov na základe anonymných a pseudonymných údajov, ktoré sú následne využívané na to, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich zákazníkov. Právnym základom pre tieto nástroje je Článok 6 (1) a) zákona GDPR (ochrana osobných údajov).

Spoločnosť

Kategória spracúvaných údajov

Účel

Doba uloženia

Účasť ako

Google (Google Analytics / Firebase)

Prihlásenie

 1. Registrácia
 2. Prihlásenie
 3. Spravované služby

Používanie aplikácie

 1. Faktúry a platby
 2. Kampane a interakcie s nimi
 3. Funkcie – Internet v lietadle, Pomoc a podpora, Zmena paušálu, atď.
 4. Pohyb po aplikácii
 5. Prehľad - dashboard
 6. Správa služieb
 7. Nastavenia a bezpečnosť

 

Analýza používania aplikácie a produktov pre spoľahlivé a bezpečné používanie

26 mesiacov / 14 mesiacov


Sprostredkovateľ

Súbory typu „cookies“ služby Google Analytics využívame na zbieranie údajov o tom, ako používatelia používajú našu aplikáciu. Tieto súbory „cookies“ zbierajú údaje v súhrnnej podobe, aby nám pomohli získať predstavu o tom, ako je naša aplikácia používaná. V službe Google Analytics anonymizujeme IP adresy a anonymizované údaje sú odosielané do, a uložené v, spoločnosti Google. Prehľad ochrany súkromia v súvislosti s vašimi súbormi „cookies“ služby Google Analytics nájdete na tejto adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1. Marketingové a iné nástroje (voliteľný súhlas)

Tieto nástroje slúžia na to, aby sme vám mohli poskytovať individuálne prispôsobený a teda relevantný obsah o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, a merať účinnosť tejto komunikácie.

V prípade vypnutia marketingových nástrojov sa vám môže zobrazovať rovnaký počet hlásení, môžu však byť pre vás menej relevantné.  Právnym základom pre tieto nástroje je Článok 6 (1) a) zákona GDPR (ochrana osobných údajov).

 

Spoločnosť

Kategória spracúvaných údajov

Účel

Doba uloženia

Účasť ako

MoEngage, Inc.

Prihlásenie

 1. Registrácia
 2. Prihlásenie
 3. Spravované služby

Technické informácie o fungovaní

 1. Pády a chyby
 2. Report chýb
 3. Sledovanie a prevádzka
 4. Informácie o sieti a polohe pre sledovanie kvality služby

Používanie aplikácie

 1. Faktúry a platby
 2. Kampane a interakcie s nimi
 3. Funkcie – Internet v lietadle, Pomoc a podpora, Zmena paušálu, atď.
 4. Pohyb po aplikácii
 5. Prehľad - Dashboard
 6. Správa služieb
 7. Nastavenia a bezpečnosť

 

 

 

Marketingové správy typu „push“,

Schránka pre marketingové oznámenia

120 dní od poslednej činnosti v aplikácii

Sprostredkovatelia

Slovak Telekom, a.s.

Marketingové bannery v aplikácii a iné marketingové kanály

24 mesiacov

Prevádzkovateľ

Deutsche Telekom Digital Labs Pvt. Ltd.

Marketingové bannery v aplikácii, Schránka pre marketingové oznámenia

24 mesiacov

Sprostredkovatelia

Facebook Pixel a Customer Audience

Optimalizácia reklamy

Pozri nižšie

Sprostredkovatelia

Facebook (Marketing):

Naša aplikácia využíva Facebookové služby Customer Audience a Facebook Pixel za účelom optimalizácie reklamy, ktorú vám zobrazujeme, v prípade, ak ste udelili potrebný súhlas pre Facebook. Viac informácií o týchto Facebookových službách a informácie o ochrane súkromia od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”) nájdete pod odkazom https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebookový pixel v našej aplikácii zistí, či ste prihlásený do používateľského účtu siete Facebook, a následne použije tento účet na prenos zozbieraných používateľských údajov do spoločnosti Facebook pre účely analýzy a marketingu. Priamo prostredníctvom siete Facebook si môžete pozrieť a/alebo vypnúť spôsob, ktorým Facebook zbiera, ďalej spracúva a používa tieto údaje.

Facebookový pixel je kód, ktorý prenáša do spoločnosti Facebook nasledujúce údaje:

 • údaje o hlavičke HTTP (k týmto údajom patrí aj IP adresa, údaje o prehliadači, umiestnenie úložiska stránky, dokument, stránka URL a používateľský agent prehliadača, ako aj dátum a čas použitia)
 • Špecifické údaje pixelu; patrí k nim ID pixelu vrátane vášho Facebookového ID (tieto údaje sú používané na pripojenie udalostí ku konkrétnemu reklamnému Facebook účtu a ich pridelenie používateľovi siete Facebook)
 • Dodatočné informácie o návšteve našich stránok, štandardné a používateľom definované dátové udalosti.
  • Odoslané objednávky (predajné transakcie)
  • Dokončené registrácie a skúšobné odbery
  • Vyhľadávané produkty, prezerané informácie o produktoch

Vyššie uvedené spracúvanie údajov sa týka iba používateľov, ktorý majú účet na sieti Facebook. Prehrávanie reklamy na Facebookových (partnerských) stránkach na základe služby Customer Audience nemá vplyv na používateľov, ktorí nie sú členmi Facebooku.

Ak nie je možné používateľovi Facebooku prideliť Facebookový ID kód, Facebook zaradí tohto používateľa do cieľovej skupiny (Custom Audience) na základe akýchkoľvek nami určených relevantných pravidiel. Takto získané informácie používame na prezentovanie reklamy spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava na Facebookových (partnerských) stránkach.

Ďalšie informácie spolu s možnosťami nastavovania ochrany osobných údajov v súvislosti s reklamnými účelmi môžete nájsť v smernici o ochrane súkromia spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 1. Kde môžem nájsť informácie, ktoré sa týkajú mňa?

Tieto informácie o ochrane osobných údajov poskytujú prehľad bodov, ktoré sa týkajú spracúvania vašich údajov spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v tejto aplikácii.

Ďalšie informácie, vrátane informácií o ochrane údajov pre konkrétne produkty, nájdete na adrese https://www.telekom.sk/osobne-udaje .

 1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov? Na koho by som sa mal obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ?

Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava koná ako prevádzkovateľ údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na naše oddelenie Služieb zákazníkom alebo na nášho koordinátora ochrany osobných údajov, ochrana.dat@telekom.sk

 1. Aké mám práva?

Máte právo

 1. Požiadať o informácie o kategóriách dotknutých osobných údajov, účeloch spracúvania údajov, všetkých príjemcoch údajov, a predpokladanej dobe uloženia údajov (Článok 15 zákona GDPR (ochrana osobných údajov));
 2. Požiadať o nápravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov (Článok 16 zákona GDPR (ochrana osobných údajov));
 3. Kedykoľvek svoj súhlas odvolať s účinnosťou do budúcnosti (Článok 7 (3) zákona GDPR);
 4. Vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na základe oprávnených záujmov, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (Článok 21 (1) zákona GDPR);
 5. Požiadať o výmaz údajov v určitých prípadoch podľa Článok 17 zákona GDPR – najmä ak údaje nie sú naďalej potrebné v súvislosti s účelmi, pre ktoré boli zbierané, alebo sú spracúvané nezákonným spôsobom, alebo odvolať svoj súhlas podľa vyššie uvedeného bodu (c) alebo vzniesť námietku podľa vyššie uvedeného bodu (d);
 1. Požiadať, za určitých okolností, o obmedzenie údajov, v prípadoch, keď výmaz nie je možný alebo keď je povinnosť výmazu sporná (Článok 18 zákona GDPR  (ochrana osobných údajov));
 2. Na prenosnosť údajov, tzn. môžete údaje, ktoré ste nám poskytli, získať v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je CSV, a môžete, podľa potreby, preniesť tieto údaje niekomu inému (Článok 20 zákona GDPR (ochrana osobných údajov);
 3. Podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu v súvislosti so spracovávaním údajov. (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk).
 1. Komu spoločnosť  Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poskytuje moje údaje?

Sprostredkovateľom, tzn. spoločnostiam, ktoré pre nás spracúvajú údaje v rámci právne definovaného rozsahu, Článok 28 zákona GDPR (ochrana osobných údajov) (poskytovatelia služieb, agenti). V takom prípade je spoločnosť, Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava tiež naďalej zodpovedná za ochranu vašich údajov. S ostatnými spoločnosťami spolupracujeme predovšetkým v nasledujúcich oblastiach: Informačné technológie, predaj, marketing, financie, poradenstvo, služby zákazníkom, ľudské zdroje, logistika a tlač.

Partnerom, s ktorými spolupracujeme, ktorí, na vlastnú zodpovednosť, poskytujú služby vám alebo v nadväznosti na vašu zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Takto je to v prípade, ak si objednáte služby týchto partnerov od nás, ak udelíte súhlas s účasťou partnera, alebo ak partnera angažujeme na základe povolenia zo zákona.

Z dôvodu zákonnej povinnosti: V niektorých prípadoch sme zo zákona povinní poskytnúť určité údaje štátnemu orgánu, ktorý o tieto údaje požiada.

 1. Kde sú spracúvané moje údaje?

Vo všeobecnosti platí, že vaše údaje budú spracúvané na Slovensku a v iných európskych krajinách.

Ak, vo výnimočných prípadoch, sú vaše údaje spracúvané aj v krajinách mimo Európskej únie (tzn. v tretích krajinách), deje sa tak iba vtedy, ak ste k tomu udelili výslovný súhlas, ak je to nevyhnutné k poskytovaniu našich služieb pre vás, alebo ak to nariaďuje zákon (Článok 49 zákona GDPR (ochrana osobných údajov)). Okrem toho sú vaše údaje spracúvané v tretích krajinách iba vtedy, ak existujú opatrenia, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov (napr. rozhodnutie komisie Európskej únie  o primeranosti alebo primerané záruky, Článok 44 a nasledujúce články zákona GDPR (ochrana osobných údajov).

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 10.3.2021.