Voice over Broadband - VoBB

Voice over Broad Band alebo skrátene VoBB prináša do vašich domovov technológiu na báze VoIP (Voice over Internet Protocol). Poskytuje sa zákazníkom, ktorí doteraz využívali Pevnú linku - u nás vo firme známu aj pod skratkou “TP-čka“, alebo „Telefónna prípojka“.

Technologicky to znamená presunutie hlasovej komunikácie zo sveta generácie PSTN (Public Switched Telephone Network) ústrední do prostredia moderných IP technológií, nielen v nami prevádzkovaných Core platformách, ale aj na strane zákazníka. Princíp spočíva v prenose hlasu cez vyhradený dátový kanál v širokopásmovom prístupe.

Čo je základom služby VoBB

Srdcom VoBB služby v Telekome je platforma IP Multimedia Subsystem (IMS), evolučný následník Next Generation Networks, ktorá zodpovedá za riadenie a smerovanie hlasovej komunikácie. Platforma je nezávislá na prístupovej technológii a je schopná poskytovať hlasové služby vo fixných aj mobilných širokopásmových prístupoch.

Podstata služby VoBB

Keďže hlas sa prenáša po dátovom kanále, nie analógovo, ako tomu bolo doteraz v prípade našich TP liniek, pôvodné riešenie súčasného prenosu dátového a hlasového pásma zaniká. Táto zmena sa prejaví rovnako aj na strane zákazníka - zmenou pripojenia telefónneho prístroja do portu pre analógové telefónne zariadenia, umiestnenom na Home Access Gateway (Magio router). HAG v našom prípade plní funkciu tzv. VoIP brány, ktorá vykonáva konverziu analógovej hlasovej informácie a tiež aj signalizácie do VoIP a opačne, keďže súčasný telefón zákazníka je ešte stále analógový. Telefónny účet na prihlásenie sa do služby sa spolu s ďalšími nastaveniami zašlú do HAGu automaticky, prostredníctvom vzdialeného manažmentu. Telefónne číslo ostáva zákazníkovi nezmenené.

Táto technologická migrácia do služby VoBB sa dotýka zákazníkov s Magio TV a aktívnou TP, prípadne v kombinácii s vysokorýchlostným internetom ADSL a VDSL.

Príloha: Obrázok:

Súvisiace technológie

  • PSTN
  • TP
  • VoIP
  • Magio Router(HAG)
  • ADSL
  • VDSL