Vrátenie zábezpeky na žiadosť zákazníka

K vráteniu zábezpeky môže dôjsť na žiadosť zákazníka najskôr po 6 mesiacoch od aktivácie služby. Podmienkou pre vrátenie zábezpeky je dobrá platobná história, faktúry sú hradené do dátumu splatnosti.

Zákazník môže o vrátenie zábezpeky požiadať:

 

Povinné náležitosti písomnej/e-mailovej žiadosti:

 • Fyzická osoba:
  • meno
  • adresa
  • posledné 4 číslice z rodného čísla
  • číslo občianskeho preukazu
  • číslo adresáta
  • číslo účtu alebo adresa pre vrátenie
  • podpis
 • Právnická osoba:
  • názov spoločnosti
  • adresa
  • IČO
  • meno a priezvisko konajúcej osoby
  • číslo adresáta
  • číslo účtu alebo adresa pre vrátenie
  • podpis + pečiatka (ak ňou zákazník disponuje)