Nefunguje mi Magio Televízia cez DSL

Obsah

Skontrolujte stav kontrolky DSL (ADSL2+) na routeri.

Nová služba Magio Televízia cez DSL

 1. Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, skontrolujte prepojenie káblov, ktoré vedú zo zásuvky do splitra a odtiaľ do routra podľa schémy v manuále. Odpojte spliter a zapojte router káblom napriamo do zásuvky. Ak kroky nepomôžu, pravdepodobne ste zahájili inštaláciu skôr, ako je služba aktívna. Kuriér doručuje zariadenie v predstihu. Z tohto dôvodu je nutné zahájiť inštaláciu až po tom, ako vaša stará služba prestane fungovať alebo obdržíte informačnú SMS o možnosti zahájenia inštalácie. Pre viac informácii o stave vašich objednávok kontaktujte Zákaznícku linku 0800 123 456.
 2. Ak kontrolka ADSL/DSL na Magio routri svieti trvalo (bez blikania), rátajte s tým, že po tom, ako pripojíte telefónnu linku do routra a zapnete napájanie, potrebuje router čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu. Samotná konfigurácia prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 3. Ak nedošlo k spusteniu obrazu TV, vykonajte reset Magio routera do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 4. Po ukončení automatickej konfigurácie routera reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 5. Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio boxu a Magio routra podľa priloženého manuálu a skúste zapojiť Magio box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartuje vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 6. Ak na prepojenie routera a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete aj pri Magio Boxe aj pri routery a opätovne zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“ je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1-3 sekundy na oboch powerline zariadeniach. Aby ste overili ich funkčnosť zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku na jednu zapojenú predlžovačku, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich na Telekom Centre. Ak kontrolka Dáta svieti zapojte powerline adaptéry opäť k Magio boxu a reštartuje Magio box vybratím a opätovným zasunutím kábla z elektrickej siete.
 7. Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (scart, hdmi) podľa manuálu. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovaom ovládačí od TV. Skontrolujte , či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde, zapnite ich diaľkovým ovládačom.

Služba Magio Televízia cez DSL už fungovala

 1. Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 2. Ak po 5tich minútach kontrolka ADSL/DSL nesvieti, resp. bliká dotlačte všetky káble do routera, tiež káble telefónnej zásuvky a splitra. Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov spôsobené napr. nábytkom, dverami alebo domácimi zvieratami.
 3. Ak kontrolka DSL/ADSL na Magio routeri stále nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 777. Ak kontrolka ADSL/DSL svieti, pokračujte ďalším krokom.
 4. Reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 5. Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio boxu a Magio routra podľa priloženého manuálu. Skúste zapojiť Magio box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartuje vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 6. Ak na prepojenie routra a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete a to aj pri Magio Boxe, aj pri routri a opätovne ich zapojte. Ak po tomto kroku nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1-3 sekundy na oboch powerline adaptéroch. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku na jednu zapojenú predlžovačku, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich na Telekom Centre. Ak kontrolka Dáta svieti, zapojte powerline adaptéry opäť k Magio boxu a reštartuje Magio box vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla z elektrickej siete.
 7. Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SCART, HDMI) podľa manuálu. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládači od TV. Skontrolujte tiež, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.

Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo nás kontaktujte na bezplatnej linke technickej podpory 0800 123 777 alebo na linke plateného poradenstva pre nastavenie zariadenia denne od 08:00 do 21:00 hod na telefónnom čísle 0800 800 700.