Nefunguje mi Magio Televízia cez DSL

Obsah

Skontrolujte stav kontrolky DSL (ADSL2+) na routeri.

Nová služba Magio Televízia cez DSL

 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, skontrolujte prepojenie káblov, ktoré vedú zo zásuvky do splitra a odtiaľ do routra podľa schémy v manuále. Odpojte spliter a zapojte router káblom napriamo do zásuvky. Ak kroky nepomôžu, pravdepodobne ste začali inštaláciu skôr, ako je služba aktívna. Kuriér doručuje zariadenie v predstihu. Z tohto dôvodu je nutné začať inštaláciu až po tom, ako vaša stará služba prestane fungovať alebo obdržíte informačnú SMS o možnosti začatia inštalácie. Pre viac informácii o stave vašich objednávok kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.
 • Ak kontrolka ADSL/DSL na Magio routri svieti trvalo (bez blikania), rátajte s tým, že po tom, ako pripojíte telefónnu linku do routra a zapnete napájanie, potrebuje router čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu. Samotná konfigurácia prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Ak nedošlo k spusteniu obrazu TV, vykonajte reset Magio routera do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Po ukončení automatickej konfigurácie routera reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a Magio routra podľa priloženého manuálu a skúste zapojiť Magio Box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartujte vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Ak na prepojenie routera a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete aj pri Magio Boxe aj pri routery a opätovne zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1-3 sekundy na oboch powerline zariadeniach. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre. Ak kontrolka Dáta svieti, zapojte powerline adaptéry opäť k Magio Boxu a reštartujte Magio Box vybratím a opätovným zasunutím kábla z elektrickej siete.
 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (scart, hdmi) podľa manuálu. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládačí od TV. Skontrolujte, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde, zapnite ich diaľkovým ovládačom.
 

Ak myslíte, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777. Ak potrebujete pomôcť s inštaláciou, platenou navigáciou po telefóne alebo chcete vyslať plateného technika, kontaktujte telefónnu linku Pôjde to na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.

 

Služba Magio Televízia cez DSL už fungovala

 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Ak po 5-tich minútach kontrolka ADSL/DSL nesvieti, resp. bliká, dotlačte všetky káble do routera, tiež káble telefónnej zásuvky a splitra. Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov spôsobené napr. nábytkom, dverami alebo domácimi zvieratami.
 • Ak kontrolka DSL/ADSL na Magio routeri stále nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na bezplatnom tel. č. 0800 123 777. Ak kontrolka ADSL/DSL svieti, pokračujte ďalším krokom.
 • Reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a Magio routra podľa priloženého manuálu. Skúste zapojiť Magio Box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartujte vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Ak na prepojenie routra a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete a to aj pri Magio Boxe, aj pri routri a opätovne ich zapojte. Ak po tomto kroku nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1-3 sekundy na oboch powerline adaptéroch. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre. Ak kontrolka Dáta svieti, zapojte powerline adaptéry opäť k Magio Boxu a reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla z elektrickej siete.
 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SCART, HDMI) podľa manuálu. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládači od TV. Skontrolujte tiež, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.
 

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.