Nefunguje mi Magio Televízia cez optické pripojenie

Obsah

Schéma zapojenia

 

 

Skontrolujte stav kontroliek na optickom routeri:

 • Zariadenie Huawei HG8245 alebo Huawei HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti.
 • Zariadenie Huawei HG850 alebo Huawei HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia.
 • Zariadenie Sagemcom 5655 AC pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti.

Nová alebo práve zapojená služba Magio TV Optik

Kontrolka PON bliká alebo nesvieti vôbec

 • Skontrolujte fyzicky (či nie je poškodený kábel alebo skontrolujte jeho dotlačenie) prepojenie optického kábla do routera Huawei/Sagemcom. Ak kontrolka PON po dotlačení káblov začne svietiť, pokračujte ďalším odstavcom Kontrolka PON svieti trvalo. Ak nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.

Kontrolka PON svieti trvalo

 • Zariadenie optický router Huawei/Sagemcom pripojte do optickej siete a zapnite. Zariadenie potrebuje čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu, ktorá prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov medzi Magio Boxom a optickým routerom Huawei/Sagemcom podľa schémy zapojenia vyššie na stránke. LAN kábel z Magio Boxu zapojte do optického routera Huawei/Sagemcom do portu LAN3 alebo LAN4.
 • Ak na prepojenie optického routra Huawei/Sagemcom a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete a to aj pri Magio Boxe, aj pri optickom routeri Huawei/Sagemcom a opätovne ich zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1 - 3 sekundy na oboch powerline adaptéroch. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre. Odporúčanie výrobcu: powerline adaptéry zapájajte samostatne do zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble. Ak svieti niektorá kontrolka na červeno je prenos prerušený alebo veľmi slabý. Z elektrických zásuviek skúste odpojiť ďalšie spotrebiče alebo vyskúšajte powerline adaptér zapojiť do inej zásuvky. Správnosť fungovania si overte podľa kontroliek:

  Devolo

  Glitel GP-7420

 • Reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SCART, HDMI) podľa schémy zapojenia vyššie. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládačí od TV. Skontrolujte, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde - TV a ani Magio Box by nemali svietiť na červeno. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.

Ak myslíte, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456 denne od 07:00 do 22:00 hod.. Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjde to na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.

 

Služba Magio Televízia vypadla počas používania

Kontrolka PON alebo LINK/AUTH bliká alebo nesvieti vôbec

 • Reštartujte optický router Huawei/Sagemcom vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Skontrolujte fyzicky (či nie je poškodený kábel alebo skontrolujte jeho dotlačenie) prepojenie optického kábla do optického routera Huawei/Sagemcom. Ak kontrolka PON začne svietiť, pokračujte odstavcom Kontrolka PON alebo LINK/AUTH svieti trvalo. Ak nesvieti alebo bliká, apíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte Zákaznícku linku na bezplatnom tel. č. 0800 123 456.

Kontrolka PON alebo LINK/AUTH svieti trvalo

 • Reštartujte optický router Huawei/Sagemcom vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a optikého routra podľa schémy zapojenia v úvode stránky alebo kliknite na manuál v elektronickej forme. Skúste zapojiť Magio Box do iného LAN portu optického routera. Následne Magio Box reštartujte vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Ak na prepojenie optického routera Huawei/Sagemcom a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete a to aj pri Magio Boxe, aj pri routeri Huawei/Sagemcom a opätovne ich zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1 - 3 sekundy na oboch powerline adaptéroch. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre. Ak kontrolka "Dáta" svieti, zapojte powerline adaptéry opäť k Magio Boxu a reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete. Odporúčanie výrobcu: powerline adaptéry zapájajte samostatne do zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble. Ak svieti niektorá kontrolka na červeno je prenos prerušený alebo veľmi slabý. Z elektrických zásuviek skúste odpojiť ďalšie spotrebiče alebo vyskúšajte powerline adaptér zapojiť do inej zásuvky. Správnosť fungovania si overte podľa kontroliek:

  Devolo

  Glitel GP-7420

 • Reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SCART, HDMI) podľa schémy zapojenia vyššie na stránke. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládači od TV. Skontrolujte tiež, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde - TV a ani Magio Box by nemali svietiť na červeno. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.