Nefunguje mi Magio Televízia cez optické pripojenie

Obsah

Skontrolujte stav kontroliek na optickom prevodníku.

Nová služba Magio TV Optik

 • Zariadenie Optik Wi-Fi router Huawei pripojte do optickej siete a zapnite. Zariadenie potrebuje čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu, ktorá prebehne do 15 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Skontrolujte fyzicky (či nie je poškodený kábel alebo skontrolujte jeho dotlačenie) prepojenie optického kábla do Optik Wi-Fi routra Huawei. Ak kontrolka PON svieti, pokračujte ďalším krokom. Ak nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a Optik Wi-Fi routra Huawei podľa priloženého manuálu. LAN kábel z Magio Boxu zapojte do Optik Wi-Fi routra Huawei do portu LAN3 alebo LAN4.
 • Ak na prepojenie Optik Wi-Fi routra Huawei a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete a to aj pri Magio Boxe, aj pri Optik Wi-Fi routri Huawei a opätovne ich zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1 - 3 sekundy na oboch powerline adaptéroch. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre.
 • Reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SCART, HDMI) podľa manuálu. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládači od TV. Skontrolujte tiež, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.
 

Ak si myslíte, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

 

Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjde to na tel. č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.

 

Služba Magio TV Optik už fungovala

 • Reštartujte Optik Wi-Fi router Huawei vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Zariadenie HG8245 alebo HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti. Zariadenie HG850 alebo HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia. Ak zariadenia pracujú správne, pokračujte ďalšími krokmi. Ak nie, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel. č. 0800 123 777.
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a Magio routra podľa priloženého manuálu. Skúste zapojiť Magio Box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartujte vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Ak na prepojenie Optik Wi-Fi routra Huawei a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete a to aj pri Magio Boxe, aj pri Optik Wi-Fi routri Huawei a opätovne ich zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1 - 3 sekundy na oboch powerline adaptéroch. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre. Ak kontrolka "Dáta" svieti, zapojte powerline adaptéry opäť k Magio Boxu a reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Reštartujte Magio Box vybratím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla z elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SCART, HDMI) podľa manuálu. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládači od TV. Skontrolujte tiež, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.
 

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel. č. 0800 123 777.