Nefunguje mi Magio Televízia cez optické pripojenie

Skontrolujte stav kontroliek na optickom prevodníku (ďalej len ONT).
  • Zariadenie ONT HG8245/HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti a kontrolka LOS je zhasnutá.
  • Zariadenie ONT HG850/HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia.

 

Ak zariadenie podľa kontroliek pracuje správne:

  • Reštartujte ONT aj Magio Box vybratím napájacieho kábla z elektrickej siete (nie pomocou Diaľkového ovládača).
  • Skontrolujte ci sieťový LAN kábel z STB mate zapojený v ONT do portu LAN2 alebo LAN3 alebo LAN4.
  • Ak na prepojenie ONT a magio boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete aj pri Magio Boxe aj pri ONT a opätovne zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Data“ je potrebne powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1-3 sekundy na oboch powerline zariadeniach. Pre overenie funkčnosti powerline adaptérov prepojte Magio Box s routerom priamo cez ethernetový kábel LAN. Ak sú powerline adaptéry nefunkčné, reklamujte ich na Telekom Centre.
  • Skontrolujte , či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde (zapnite ich diaľkovým ovládačom).
  • Skontrolujte prepojenie káblov STB a TV (scart, hdmi) podľa manuálu .
  • Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE) na TV.

 

Ak zariadenie podľa kontroliek nepracuje správne:

  • Reštartujte ONT vypnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a následným zapnutím.
  • Dotlačte optický kábel do zariadenia.

 

Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.