Hromadná SMS komunikácia

Telekom zabezpečuje hromadnú SMS komunikáciu formou služby SMS Direct. Je určená všetkým biznis subjektom, ktoré využívajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti komunikáciu prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) a majú najvyššie nároky na kvalitu, bezpečnosť a vysokú priepustnosť služby. Službu je možné technicky realizovať dvoma spôsobmi buď cez SMS Direct VPN, alebo cez SMS Direct API.

Obsah

Hlavné výhody služby SMS direct

  • prostredníctvom SMS oslovíte veľké množstvo adresátov vo veľmi krátkom čase
  • podpora štandardných protokolov zabezpečí jednoduché prepojenie s vašou aplikáciou
  • rozpošlete SMS správy na veľkú skupinu adresátov vysokou rýchlosťou (7SMS/s)
  • komunikácia je obojsmerná, takže máte možnosť prijímať odpovede adresátov
  • SMS sú posielané prostredníctvom SS7 v rámci dohôd s ostatnými operátormi, čo garantuje výrazne vyššie percento doručených SMS ako pri bežných SMS bránach
  • ST kladie vysoký dôraz na splnenie bezpečnostných požiadaviek
  • SMS správy môžete odosielať a prijímať nie len do/z všetkých národných sietí ale aj do/zo sietí medzinárodných roamingových partnerov

Variant služby SMS Direct VPN

Variant služby SMS Direct VPN je profesionálne riešenie hromadnej SMS komunikácie. Ide o dátové pripojenie priamo do SMS centra Slovak Telekomu a zriadenie účtu pre posielanie krátkych textových správ SMS priamo na SMS centre Slovak Telekomu. Tento variant predpokladá vývoj vlastnej aplikácie na strane zákazníka pre odosielanie/prijímanie SMS správ prostredníctvom univerzálneho protokolu SMPP v3.4 Issue1.2, ktorá zabezpečí bezpečnú, vysokokapacitnú, obojsmernú SMS komunikáciu. Z hľadiská zákazníka je najnáročnejší na implementáciu, ale na druhej strane umožňuje využiť všetky možnosti SMPP protokolu.

Variant služby SMS Direct API

Variant služby SMS Direct API je určený pre všetkých zákazníkov, ktorý preferujú v dnešnej dobe štandardné rozhrania pre posielanie SMS bez potreby implementovať SMPP protokol. Všetky rozhrania sú po aktivácii služby dostupné, alebo konfigurovateľné priamo z webového portálu služby. Textové správy je možné posielať nasledovnými spôsobmi:

SMS Direct portál

Portál primárne zabezpečuje posielanie a prijímanie SMS správ, správu kontaktov a štatistiky SMS správ. Ďalej však poskytuje kompletnú správu všetkých ostatných rozhraní, štatistiky používania týchto rozhraní a nastavenie oprávnení pre službu SMS Direct API.

HTTPS JSON, HTTPS XML

Rozhrania umožňujú odosielať a prijímať SMS za pomoci HTTPS volania s parametrami vo volaní POST prípadne GET, alebo v štandardizovanom XML dokumente. Slúžia na jednoduchú implementáciu do portálových riešení zákazníka, mobilných aplikácii pre smartfóny atď. Je možné využívať nasledovné funkcie (auth - autentifikácia, ping – overenie aktívnosti aktuálnej session, send_sms – odoslanie SMS, check_sms – overenie stavu správy, callback - automatické notifikovanie o stave SMS, spätná sms – prijímanie SMS správ).

HTTPS SOAP

Rozhranie umožňuje odosielať SMS za pomoci volania štandardných webových služieb implementovaných na strane ST. Funkcie pre odosielanie SMS správ sú identické ako pri HTTPS JSON a HTTPS XML.

XLS

Posielanie SMS načítaním dokumentu vo formáte programu Excel na portál. Následne je možné na portáli kontrolovať stav doručenia jednotlivých správ. Ideálne na rozposielanie marketingových kampaní.

Mail2SMS

E-mailové správy sú zasielané z ľubovoľného mailového klienta na adresu mobilnecislo@smsdirect.telekom.sk. Následne sú prekonvertované a doručené ako SMS.

Spôsob aktivácie

Služba SMS Direct je dostupná len pre firemných zákazníkov.

Ak už ste zákazníkom Telekomu zavolajte vášmu pridelenému obchodnému reprezentantovi. Ak ešte nie ste zákazníkom Telekomu a naša ponuka vás zaujala, kontaktujte nás.

Cenník služby

Služba bude spoplatnená na základe aktuálneho Cenníka služieb, na základe mesačnej faktúry. Podkladom pre vyhotovenie faktúry budú údaje o počte zaslaných SMS za mesiac a mesačné a jednorazové poplatky.