Odkazová služba

Vďaka Odkazovej službe neprídete o žiadnu dôležitú informáciu alebo hovor. Telekom vám poskytne vašu vlastnú odkazovú schránku, kde sa vám budú ukladať hovory v nasledovných prípadoch:

 • Ak ste nedosiahnuteľný (máte vypnutý mobilný telefón, alebo sa náhodou nachádzate mimo územia pokrytia signálom)
 • Ak nepreberiete hovor
 • Ak ste obsadený

Obsah

Výber odkazov na Slovensku

 • Z vášho telefónu zavolajte na číslo 123 99, alebo 0903 333 999 (prípadne +421 903 333 999 zo zahraničia)
 • Z iného telefónneho čísla zavolajte na 123 98 resp. 0903 333 998 (budete musieť zadať číslo schránky, #, bezpečnostný kód, #)

Bezpečnostný kód

 • Nový užívateľ odkazovej služby si pri prvom vstupe do odkazovej schránky volí bezpečnostný kód
 • Bezpečnostný kód je 4 až 6 miestne číslo a nesmú v ňom byť použité viac ako tri rovnaké alebo po sebe idúce číslice (od 6.12.2012 sa uplatňujú nové bezpečnostné pravidlá). Ak starý bezpečnostný kód nespĺňa bezpečnostné pravidlá, systém po zadaní kódu vyzve na zmenu bezpečnostného kódu. Zmenu kódu je potrebné vykonať z vlastného telefónu zavolaním na číslo 12399.
 • Prístup do odkazovej schránky, podmienený zadaním bezpečnostného kódu, sa po 3 chybných zadaniach automaticky zablokuje. Vstup bez zadávania bezpečnostného kódu je možný len pri vstupe z telefónneho čísla účastníka do jeho odkazovej schránky zavolaním na číslo 12399 alebo 0903 333 999.

Spoplatňovanie na území SR

 • Aktivácia služby je bezplatná
 • Presmerovanie na odkazovú službu sa nespoplatňuje
 • Presmerovanie hovoru na iné telefónne číslo je účtované ako odchádzajúci hovor na presmerované číslo podľa vybraného programu
 • Výber odkazov z Odkazovej služby (volania na čísla 12399 alebo 0903 333 999) sa pre používateľov mesačných programov nespoplatňuje)
 • Výber odkazov z čísiel 12398 a 0903 333 998 je spoplatnený ako hovor v mobilnej sieti Telekom

Podmienky spoplatnenia, v prípade, ak sa účastník nachádza mimo územia SR, sú upravené v časti Roaming.

Používanie odkazovej služby

Prehrávanie odkazov

Po vstupe do odkazovej schránky stlačte 1.

Po vypočutí (každého) odkazu máte tieto možnosti: 2 uložiť odkaz, 3 vymazať odkaz.

Nahratie osobného uvítania

ak ste to už neurobili počas "Všeobecného úvodu" pri prvom vstupe do odkazovej služby).

Po vstupe do HLAVNÉHO MENU odkazovej služby stlačte 341. Po zaznení signálu si nahrajte svoje nové osobné uvítanie v dĺžke max. 30 sekúnd. Po nahraní stlačte # a postupujte podľa pokynov hlásky.

Zmena bezpečnostného kódu

Po vstupe do HLAVNÉHO MENU odkazovej služby stlačte 344, potom zadajte váš nový bezpečnostný kód (4 až 6-miestne číslo) a potvrďte #.

Nastavenie presmerovania hovorov do odkazovej schránky

Aby ste mohli správne používať odkazovú službu, najprv si musíte nastaviť presmerovania na vašom mobilnom telefóne.

Okamžité presmerovanie

všetky prichádzajúce hovory budú okamžite presmerované do vašej odkazovej schránky.

Aktivácia Stav Deaktivácia
** 21 * 333 666 # (odoslať/vytočiť ako hovor) * # 21 # (odoslať/vytočiť ako hovor) ## 21 # (odoslať/vytočiť ako hovor)

 

Presmerovanie v prípade, že váš mobilný telefón je obsadený

V prípade ak práve telefonujete budú všetky prichádzajúce hovory presmerované do vašej odkazovej schránky.

Aktivácia Stav Deaktivácia
** 67 * 333 666 # (odoslať/vytočiť ako hovor) * # 67 # (odoslať/vytočiť ako hovor) ## 67 # (odoslať/vytočiť ako hovor)

 

Presmerovanie v prípade, že neodpovedáte

všetky prichádzajúce hovory budú presmerované do vašej odkazovej schránky, ak neodpovedáte na prichádzajúci hovor zdvihnutím do 30 sekúnd.

Aktivácia Stav Deaktivácia
** 61 * 333 666 # (odoslať/vytočiť ako hovor) * # 61 # (odoslať/vytočiť ako hovor) ## 61 # (odoslať/vytočiť ako hovor)

 

Ak si želáte skrátiť čas vyzváňania, po ktorom sa uskutoční presmerovanie použite príkaz: * * 61 * 333 666 * * čas # (kde čas môžete zadať v rozsahu 5 - 30 sekúnd s intervalom 5 sekúnd).

 

Presmerovanie v prípade, že ste nedosiahnuteľný

Všetky prichádzajúce hovory budú presmerované do vašej odkazovej schránky, pokiaľ máte vypnutý telefón alebo ste mimo pokrytia signálom

Aktivácia Stav Deaktivácia
** 62 * 333 666 # (odoslať/vytočiť ako hovor) * # 62 # (odoslať/vytočiť ako hovor) ## 62 # (odoslať/vytočiť ako hovor)

 

Presmerovania je možné nastaviť aj cez MENU vášho MT (pozri PRÍRUČKU PRE POUŽÍVATEĽA).

Výber odkazov v zahraničí

Pri výbere odkazu z hlasovej schránky v zahraničí:

 • Budete vyzvaní zadať Vaše telefónne číslo. Zadávate ho bez nuly, teda v tvare 903xxxxxx.
 • Zadajte Váš PIN k odkazovej schránke.
 • Následne si môžete vypočuť Vaše odkazy.

 

Vytvorenie alebo obnovenie PINu

Pre vytvorenie alebo obnovenie PINu, prosím, použite nasledovný postup:
 1. Musíte sa nachádzať na území SR.
 2. Vytočte číslo odkazovej schránky 0903 333 999.
 3. Zadajte voľbu 3.
 4. Zadajte voľbu 4.
 5. Zadajte voľbu 4. (Tento krok neplatí pre program Easy)
 6. Zadajte svoj nový PIN. Mal by mať dĺžku 4-6 číslic, nesmie ísť o rovnaké číslice alebo jednoduchú postupnosť (napr. 1111 alebo 1234).

Ak sa už nachádzate v zahraničí a nevytvorili ste si PIN kód, kontaktujte, prosím, zákaznícku linku na čísle  +421 903 903 903. Tento hovor bude spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.

Nesprávne zadanie PINu

Ak zadáte PIN 3x po sebe nesprávne, odkazová schránka sa zablokuje a nebude možné vypočuť si odkazy v zahraničí ani doma. V prípade zablokovania odkazovej schránky, kontaktujte, prosím, technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 123 456 alebo zo zahraničia +421 903 903 903.

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.