Cloud udrží vaše dáta v bezpečí


07.09.17
Publikoval Miroslav Pikus

Otázka bezpečnosti ukladania dát a prevádzky IT služieb v cloude je pre každého zákazníka citlivá záležitosť. Väčšina klientov si už začína uvedomovať, že poskytovatelia cloudových služieb dokážu splniť ich bezpečnostné požiadavky. Kým v minulosti prechod do cloudu sprevádzali obavy spojené so stratou kontroly nad ochranou, v súčasnosti sa, naopak, z bezpečnosti stáva jeden z hlavných motivačných faktorov, prečo cloudové služby využívať.


Prečo dôverovať bezpečnosti cloudu

Bezpečnosť nie je niečo, čo sa dá jednorazovo kúpiť. Žiadne vlastné zariadenie typu firewall nie je všeliek. Ochrana je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje nemalé zdroje, skúsenosti, čas a nasadenie, a to vo svojej réžii dokáže vyvinúť naozaj máloktorá súkromná firma. Preto je obvykle bezpečnejšie a vždy pohodlnejšie zveriť sa do rúk cloudovému poskytovateľovi.

Takýto spôsob býva často aj efektívnejší. Štúdie zaoberajúce sa bezpečnostnou politikou v podnikoch dokazujú, že firmy, ktoré používajú cloudové služby, majú o pätinu nižšie výdaje na bezpečnosť ako tie, ktoré ostávajú pri vlastnej infraštruktúre. Dôvodom je zabudovaná bezpečnosť v cloude.

Poskytovatelia virtuálnych serverov kontinuálne pokrývajú zabezpečenie celej infraštruktúry – od fyzickej, sieťovej až po samotnú softvérovú platformu. Cloudové služby, ako napríklad Microsoft Office 365, štandardne neklasifikujeme ako bezpečnostné. Avšak túto zložku plne obsahujú, a odstraňujú tak potrebu lokálneho budovania ochrany, napríklad v tomto prípade zabezpečenia e-mailovej komunikácie a dokumentov.

Prísne nároky na bezpečnosť

Poskytovatelia cloudu musia spĺňať veľmi prísne certifikáty ISO a absolvovať pravidelné audity. Pri väčšine takto poskytovaných služieb býva štandardne pokrytá záloha dát. Štandardom je tiež centralizovaná správa identít a viacfaktorová autentifikácia. K dispozícii je tiež profesionálna podpora.

Ak je cloudovým providerom telekomunikačná spoločnosť, prinesie vám to jednu výhodu navyše – bezpečnú konektivitu. Takéto spoločnosti totiž dokážu poskytovať bezpečné privátne dátové linky od zákazníka až do cloudu. Ostatní poskytovatelia cloudových služieb sú závislí od verejného Internetu, ktorý neponúka žiadne záruky v zmysle rýchlosti a zabezpečenia.

Ďalším z dôvodov, prečo vstúpiť do cloudu, je schopnosť hosťovať v tomto prostredí kolaboračné platformy, ktoré slúžia na výmenu dát s tretími stranami, a mať tieto platformy umiestnené mimo vlastných kancelárskych priestorov. V takomto prípade funguje poskytovateľ ako bezpečné neutrálne teritórium.

Bezpečné ukladanie osobných údajov do cloudu

Právne predpisy Slovenskej republiky a EÚ nehovoria o spôsobe ukladania firemných dát – tie môžete ukladať kdekoľvek, aj do cloudu. Ukladanie osobných údajov, teda takých, podľa ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu, prípadne aj tých citlivých osobných údajov, už zákon upravuje a ich ukladanie do cloudu umožňuje. Kladie však podmienku, že ak sa cloudové úložisko nachádza mimo EÚ, musí s tým súhlasiť každý dotknutý občan. Ale ak sa cloud nachádza v EÚ, osobné údaje v ňom môžu byť uložené úplne bez problémov. 

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK: