Cenníky služieb mobilnej siete, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Cenníky služieb mobilnej siete

Príloha č.1 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
PDF | 01. 04. 2018 | 55,7 kB
Archív
Príloha č.2 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
PDF | 06. 04. 2018 | 61,5 kB
Archív
Príloha č.5 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
Archív
Príloha B Cenníka programov Biznis Star - Cenník mobilných telefónov
Archív
Cenník pre poskytovanie služby Juro
PDF | 01. 02. 2018 | 564,4 kB

Cenníky archívnych programov a služieb a iné

Biznis cenníky služieb mobilnej siete


Cenník služby Nahrávanie hovorov
PDF | 01. 01. 2018 | 90,8 kB
Cenník Biznis data Share
PDF | 22. 01. 2016 | 137,0 kB
Cenník Biznis Flexi
PDF | 01. 07. 2013 | 57,1 kB
Cenník Data a SMS
PDF | 01. 07. 2013 | 48,5 kB
Cenník Data v roamingu 10 MB
PDF | 30. 04. 2016 | 58,7 kB
Cenník Data v roamingu 15 MB
PDF | 30. 04. 2016 | 62,8 kB
Cenník Data v roamingu 100 MB
PDF | 30. 04. 2016 | 62,8 kB
Cenník Firma a Firma Extra
PDF | 12. 06. 2012 | 108,7 kB
Cenník Firma Small, Firma Medium a Firma Large
PDF | 26. 11. 2014 | 210,4 kB
Cenník GPRS Telemetria
PDF | 01. 07. 2013 | 51,8 kB
Cenník GSM Mobil POS
PDF | 01. 06. 2012 | 46,5 kB
Cenník M2M paušál
PDF | 15. 04. 2015 | 46,4 kB
Cenník Mobilný Intranet
PDF | 18. 12. 2014 | 41,2 kB
Cenník Monitoring
PDF | 01. 07. 2013 | 44,9 kB
Cenník MT Professional
PDF | 06. 06. 2012 | 44,4 kB
Cenník Prístupový okruh
PDF | 01. 06. 2012 | 73,4 kB
Cenník SMS Direct Access
PDF | 14. 05. 2015 | 53,2 kB
Cenník VPS + Kombinovaná VPS
PDF | 01. 04. 2018 | 79,4 kB
Cenník Telekom Fleet
PDF | 20. 01. 2016 | 80,6 kB
Cenník M2M Universal
PDF | 21. 12. 2016 | 93,7 kB
Cenník Minúty v roamingu
PDF | 01. 01. 2016 | 140,0 kB
Cenník Magenta Mobile a Magenta 1 Biznis
PDF | 01. 01. 2018 | 82,2 kB
Cenník POS terminál
PDF | 20. 04. 2016 | 139,2 kB
Cenník MT Profesional PlusClassic
PDF | 01. 02. 2018 | 49,3 kB