Všeobecné podmienky platné do 31.12.2011 Dokumenty platné od 1.1.2012
Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
Všeobecné podmienky poskytovania predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby Easy prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilný internet spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
Podmienky pre predkladanie vyúčtovania poskytnutých elektronických komunikačných služieb v elektronickej forme - T-Mobile Elektronická faktúra.
Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných dátových služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Osobitné podmienky pre poskytovanie dátových služieb
Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej dátovej služby HotSpot spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v komerčnej prevádzke. Osobitné podmienky pre poskytovanie Služby HotSpot