Dokumenty platné do 31.12.2011 Dokumenty platné po 1.1.2012
   
Všeobecné/Obchodné/Osobitné podmienky Osobitné podmienky Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky ST, a.s. na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio TV Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb televízie Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Všeobecné podmienky ST, a.s. na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio TV Partner
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio TV Optik
Obchodné podmienky na poskytovanie Služby Magio Sat
Obchodné podmienky na poskytovanie Služby Magio Sat Bez záväzkov
   
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb internetového prístupu
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Magio internet Optik
   
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia Osobitné podmienky pre poskytovanie
hlasových služieb
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN,
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Volania Optik, Volania Optik Start, Volania Optik Klasik, Volania Optik Komplet,
Všeobecné podmienky ST, a.s. na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Smart
Všeobecné podmienky  na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby  faksimilného prenosu dát „Faxová služba“.
   
Obchodné podmienky pre kartu Ready - predplatené konto určené na využívanie predplatených služieb Osobitné podmienky pre kartu Ready
   
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby DSL Prístup Osobitné podmienky pre pokytovanie dátových služieb
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Business NET
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Transaction Net
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenájmu okruhov
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Virtual VoiceNet
Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Dial VPN
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Business CityNET
Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Business Internet
   
Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Bezplatné číslo 0800, Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb inteligentných čísel
Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Zvýhodnené číslo 0850
Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Prémiové číslo 0900,
Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Medzinárodné bezplatné číslo.
   
Podmienky používania zákazníckeho identifikátora Klient ID pre identifikáciu zákazníkov využívajúcich služby prostredníctvom pevnej siete ST  
   
Všeobecné podmienky  ST, a.s. na poskytovanie telefónnej služby prevádzkou verejných telefónnych automatov (VTA) Osobitné podmienky pre využívanie verejných telefónnych automatov (VTA)