Internet cez ADSL je už cenovo dostupný aj bytovým zákazníkom

28. 10. 2003


(Bratislava, 29. októbra 2003) – Slovenské telekomunikácie, a.s., okrem zvyšovania dostupnosti služieb ST DSL, pokračujú aj v rozširovaní portfólia produktov na báze technológie ADSL. Spoločnosť na základe spätnej väzby od bytových zákazníkov a v snahe naplniť ich očakávania od 1. novembra prináša na trh novú službu prístupu ST DSL 384 so základnými parametrami 384 kbit/s downstream (rýchlosť k užívateľovi) a 64 kbit/s usptream (rýchlosť od užívateľa). Vysokorýchlostný a permanentný internet za cenu 699,- Sk mesačne je už cenovo dostupný naozaj každému. Navyše, pri objednaní programu ST DSL 384 do konca tohto roka, zaplatia záujemcovia zriaďovací poplatok iba 1,-Sk (namiesto 3999, -Sk).

Nový program z portfólia prístupovej služby ST DSL je určený predovšetkým domácim užívateľom, pre ktorých rýchlosť pripojenia nie je tým najpodstatnejším parametrom. Užívateľ zaplatí za používanie služby ST DSL 384 mesačnú cenu vo výške 699,- Sk bez DPH. Táto cena je rovnaká bez ohľadu na to, či zákazník využíva TP1 alebo ISDN BRA.

Štandardná cena zriadenia služby ST DSL 384 je 3 999,- Sk bez DPH. Užívateľovi, ktorý si objedná službu ST DSL s programom ST DSL 384 v čase od 1.11.2003 do 31.12.2003, bude účtovaná cena za zriadenie vo výške 1,- Sk bez DPH za podmienky, že sa zaviaže využívať službu ST DSL s programom ST DSL 384 počas nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa zriadenia služby.

Výšku poplatkov za migráciu v rámci programov ST DSL naznačuje tabuľka:

ZMENA PROGRAMOV na program ST DSL 384 na program ST DSL 768 na program ST DSL 1500
z programu ST DSL 384 X bez poplatku* bez poplatku*
z programu ST DSL 768 500,- Sk bez DPH X bez poplatku
z programu ST DSL 1500 500,- Sk bez DPH 500,- Sk bez DPH X

* pri využití akcie „Zriadenie ST DSL 384 za 1,-Sk“ užívateľ  zaplatí kompenzačnú platbu 3998,- Sk bez DPH.

Slovenské telekomunikácie, a.s., tiež plnia svoje sľuby a postupne rozširujú a dopĺňajú počet miest v Slovenskej republike, kde je možné si službu vysokorýchlostného pripojenia do internetu aktivovať. Po úspešnom spustení komerčnej prevádzky produktov na báze ADSL v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, Nitre, Trnave a Trenčíne budú môcť od 1. novembra 2003 výhody širokopásmového pripojenia do internetu využívať už aj obyvatelia a firmy z Martina, Nových Zámkov, Popradu, Prievidze, Zvolena, Senca, Ivánky pri Dunaji, Stupavy a Bratislavy-Rače. V Prievidzi bude služba dostupná od druhej polovice novembra.

O službu ST DSL môžu prejaviť záujem všetci užívatelia klasických pevných liniek alebo ISDN, v prípade že sa nachádzajú v príslušnej lokalite, kde je služba ST DSL dostupná. Číselné množiny pre overovanie možnosti zriadenia ST DSL sú dostupné na stránke www.telecom.sk alebo na predajných miestach Slovenských telekomunikácií, a.s.

ADSL -(Asymmetric Digital Subscriber Line – asymetrická digitálna účastnícka linka) = technológia, ktorá umožňuje užívateľovi vysokorýchlostný dátový prístup k verejným telekomunikačným službám (internet) prostredníctvom klasickej telefónnej linky alebo ISDN.

Slovenské telekomunikácie, a.s., sú lídrom v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Poskytujú národné i medzinárodné telefónne služby, široké portfólio dátových služieb, zabezpečujú distribúciu a šírenie rozhlasového a televízneho signálu a ponúkajú veľký rozsah služieb s pridanou hodnotou.

Akcionármi Slovenských telekomunikácií, a.s., sú Deutsche Telekom AG (51 %), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (34 %) a Fond národného majetku Slovenskej republiky (15 %).