História a míľniky

2014

 • Vo februári počet zákazníkov digitálnej televízie Magio prekročil 200 000.
 • Začiatkom apríla uviedol Telekom prvú slovenskú prevádzku 4G/LTE siete s maximálnymi rýchlosťami 150/50 Mbps v Bratislave. Hlavné mesto Slovenska bolo signálom 4G pokryté do konca mája.
 • Telekom otvoril vlastný obchod s aplikáciami pre B2B zákazníkov.
 • NFC platba mobilom (služba MyWallet – mobilná peňaženka) prešla v spolupráci s MasterCard v máji do komerčnej prevádzky.
 • Telekom pokryl sieťou 4G/LTE viac ako 52 % populácie Slovenska. Sieť štvrtej generácie bola koncom roka dostupná už pre 84 miest a množstvo obcí.

2013

 • Skupina Slovak Telekom sa od septembra rozšírila o ďalšieho člena – spoločnosť DIGI SLOVAKIA.
 • Telekom odštartoval v novembri ako prvý mobilný operátor na Slovensku plnohodnotnú komerčnú prevádzku 4G siete (LTE). Do konca roka pokryl 31 miest a 23,7 % populácie Slovenska.
 • Telekom v septembri predstavil portfólio služieb na novej VDSL technológii.
 • Telekom ako prvý operátor na Slovensku v decembri priniesol ďalší technologický krok pre masovú akceptáciu mobilných NFC služieb – službu MyWallet mobilná peňaženka.

2012

 • Telekom začal v júni postupné zvyšovanie rýchlosti v celej ADSL sieti.
 • Pokrytie 3G sieťou presiahlo v júni 70 % populácie.
 • V spolupráci s dcérskou spoločnosťou PosAm uviedol Slovak Telekom novú službu založenú na báze Cloud computingu TelekomCloud.
 • Telekom uviedol Magio TV Go – pilotnú prevádzku služby, vďaka ktorej môžu zákazníci Magio TV sledovať vybrané slovenské a české kanály na zariadeniach, ako je desktopový počítač, notebook, tablet alebo mobil prostredníctvom fixného, resp. mobilného internetového pripojenia.

2011

 • Spoločnosť zavŕšila proces integrácie uvedením novej spoločnej značky Telekom pre služby pevnej a mobilnej siete, ktorá nahradila dovtedajšie značky T-Com a T-Mobile.
 • Telekom uviedol ako prvý operátor na Slovensku najrýchlejší mobilný internet – HSPA+ s rýchlosťou 21 Mbps v marci a HSPA+ s rýchlosťou 42 Mbps v októbri.
 • Telekom otvoril najmodernejšie dátové centrum na Slovensku – Telekom DataCenter.
 • Počet zákazníkov televízie Magio presiahol 150-tisíc.

2010

 • Predstavenstvá spoločností Slovak Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a. s., schválili vo februári termín integrácie oboch firiem k 1. júlu.
 • Slovak Telekom, a. s., sa stal 51 % vlastníkom spoločnosti PosAm, spol. s r.o.
 • Slovak Telekom uviedol na slovenský trh službu Magio Sat.

2009

 • V októbri ohlásili spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a. s., vytvorenie spoločnej firmy v roku 2010.
  Mobilná vetva   Pevná vetva
2009 V júni T-Mobile zrýchlil sťahovanie dát v 3G sieti z 3,6 Mbps až na 7,2 Mbps (HSDPA) a upload zvýšil z 384 kbps na 1,46 Mbps (HSUPA). 2009  
2008 O polnoci z 21. na 22. augusta T-Mobile slávnostne uviedol dlho očakávaný produkt iPhone 3G. Začala sa éra smartfónov a využívania mobilného internetu v mobile, ako ho poznáme dnes. 2008 Pokrytie optickou infraštruktúrou Slovak Telekomu presiahlo 100-tisíc slovenských domácností.
2007 V októbri priniesol T-Mobile zákazníkom novú službu Elektronická faktúra. 2007 Slovak Telekom odpojil po 160 rokoch úspešnej prevádzky poslednú telegrafnú ústredňu na Slovensku. Spoločnosť úspešne odovzdala do prevádzky prvé optické riešenie FTTB v bratislavskom bytovom dome Koloseo.
2006 T-Mobile ako prvý operátor na Slovensku v januári predstavil 3G/UMTS technológiu pre rýchly mobilný internet. 2006 Spoločnosť Slovak Telecom, a. s., zmenila dňa 8. marca svoje obchodné meno na Slovak Telekom, a. s., a uviedla produktovú značku T‑Com. V decembri spoločnosť začala komerčnú prevádzku digitálnej televízie Magio.
2005 V máji spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s., zmenila obchodné meno na T-Mobile Slovensko, a. s., a uviedla obchodnú značku T‑Mobile. V októbri spoločnosť odštartovala prvú komerčnú mobilnú širokopásmovú službu na svete, využívajúc sieťovú technológiu FLASH-OFDM spoločnosti Flarion Technologies. 2005 Slovak Telecom, a. s., nadobudol 90-percentný obchodný podiel v spoločnosti Zoznam, s. r. o., a 100-percentný obchodný podiel v Zoznam Mobile, s. r. o.
2004 EuroTel ako prvá spoločnosť na Slovensku predstavila službu SuperSpeed pre mobilný internet na báze technológie EDGE. 2004 Slovenské telekomunikácie, a. s., od januára zmenili svoje obchodné meno na Slovak Telecom, a. s. Spoločnosť v tom istom roku odkúpila zvyšný 49-percentný podiel v spoločnosti EuroTel Bratislava od konzorcia Atlantic West B.V. Dňa 31. decembra sa tak Slovak Telecom stal výlučným vlastníkom spoločnosti EuroTel Bratislava, a. s.
2003 EuroTel ako prvý mobilný operátor na Slovensku spustil dátový roaming. 2003 Slovenské telekomunikácie, a. s., začali v júni komerčnú prevádzku vysokorýchlostného pripojenia do internetu prostredníctvom ADSL technológie.
2002 V marci prekročil počet zákazníkov EuroTelu jeden milión. EuroTel ako prvý slovenský mobilný operátor spustil 9. septembra komerčnú prevádzku platformy GPRS. Potvrdil tak pozíciu lídra v oblasti dátových služieb. Začiatkom októbra zase ako prvý na Slovensku sprístupnil zákazníkom aj multimediálne obrazové správy MMS. 2002  
2001 Začiatkom roku zaviedol EuroTel sekundovú tarifikáciu pre všetkých svojich zákazníkov. Počet aktívnych zákazníkov spoločnosti prekročil hranicu 500-tisíc. 2001  
2000 EuroTel ako prvý na Slovensku spustil komerčnú prevádzku služby Mobil Internet, umožňujúcej prístup na internet cez mobilný telefón. Takisto zaviedol službu Mobil Banking. 2000 Štát ako 100 % akcionár, zastúpený MDPT a FNM, podpísal dňa 18. júla privatizačnú zmluvu s Deutsche Telekom AG o odpredaji 51 % podielu akcií Slovenských telekomunikácií, a.s. 4. augusta zasadlo mimoriadne valné zhromaždenie a uskutočnil sa podpis akcionárskej zmluvy. Spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s., vlastnili Slovenské telekomunikácie, a. s., s 51 % podielom a 49 % podiel patril spoločnosti Atlantic West B.V. (spoločný podnik spoločností Verizon Communications a AT&T Corp). Podpisom akcionárskej zmluvy sa členom skupiny Deutsche Telekom AG stal aj EuroTel.
1999   1999 1. apríla vznikla štátna akciová spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s.
1998 EuroTel uviedol na Slovensku prvé predplatené programy pod značkou Doktor Mobil, ktoré o rok neskôr premenoval na Easy. 1998  
1997 EuroTel uskutočnil prvé roamingové hovory. Pre GSM roaming bolo sprístupnených prvých 50 sietí na štyroch kontinentoch. 1997  
1996 EuroTel získal licenciu na prevádzkovanie siete GSM 900 MHz. V decembri sa uskutočnil prvý hovor v tejto sieti. Komerčná prevádzka bola spustená o dva mesiace neskôr. 1996 Slovenské telekomunikácie zriadili prvú medzinárodnú tranzitnú digitálnu ústredňu v Banskej Bystrici.
1993   1993 Zánik štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií a jeho rozdelenie na tri nástupné štátne podniky: Slovenská pošta, Poštová novinová služba a Slovenské telekomunikácie.
1991 12. septembra sprostredkoval EuroTel ako historicky prvý mobilný operátor na Slovensku hovor v analógovej sieti NMT prostredníctvom mobilného telefónu. 1991  
1990 Prvý krok k vzniku spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s., sa uskutočnil 16. novembra. Správa pôšt a telekomunikácií vtedy podpísala dohodu o spoločnom podniku s americkou spoločnosťou Atlantic West B.V. a získala licenciu na výstavbu a prevádzkovanie verejnej rádiotelefónnej siete a verejnej dátovej siete. 1990