Investor Relations

O spoločnosti Slovak Telekom

Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam a firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej siete. Slovak Telekom je dlhodobo lídrom v oblasti technologických inovácií na slovenskom telekomunikačnom trhu. Je najväčším poskytovateľom pevného širokopásmového internetu prostredníctvom optickej a metalickej siete (FTTX, ADSL, VDSL). Ponúka tiež digitálnu televíziu formou najmodernejšej IPTV a aj satelitnej technológie DVB-S2. V oblasti mobilnej komunikácie poskytuje prístup na internet prostredníctvom viacerých technológií vysokorýchlostného prenosu dát – GPRS/EDGE, UMTS FDD/HSDPA/HSUPA, Flash-OFDM a LTE. Spoločnosť je rešpektovaným a dlhoročným lídrom v oblasti zodpovedného podnikania a filantropie.

 

 

O skupine Slovak Telekom

Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a. s., a jej dcérske spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Skupina Slovak Telekom svojim zákazníkom ponúka služby pevnej siete, mobilnej komunikácie, pripojenie k internetu, digitálnu a káblovú televíziu, komplexné IT a ICT riešenia vrátane cloudových služieb, internetový obsah a bezpečnostné služby. Spoluprácu medzi jednotlivými členmi skupiny obohacujú medzinárodné poznatky, ktorými Slovak Telekom disponuje vďaka svojmu členstvu v nadnárodnej skupine firiem Deutsche Telekom.

O skupine Deutsche Telekom

Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group.
Deutsche Telekom je popredná svetová telekomunikačná spoločnosť, ktorá poskytuje služby viac ako 180 miliónom zákazníkov v 50 krajinách sveta.
Majoritným akcionárom Slovak Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. s podielom 100 % akcií. Konečnou materskou spoločnosťou Slovak Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom AG.

Informácie o spoločnosti

Sídlo spoločnosti:
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma:
Akciová spoločnosť

Zápis do obchodného registra:
Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, deň zápisu: 1. apríl 1999

Identifikačné a daňové údaje:
IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893

Bankové údaje:
Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu: 1634862854/0200
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854
 
Štruktúra akcionárov:
100% akcií vlastní Deutsche Telekom Europe B.V. Konečnou materskou spoločnosťou Slovak Telekomu je spoločnosť Deutsche Telekom AG.

Orgány dohľadu pre hlavné oblasti pôsobnosti:

  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 18, 810 06 Bratislava 16
  • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava
  • Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215
  • Rada pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, P.O. Box 155, 810 00 Bratislava
  • investor (dot) relations (at) telekom (dot) sk
  • 00421 2 588 11 111