Integrovaný manažérsky systém

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov pre:

  • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 - opakovane poskytujeme produkty a služby našim zákazníkom v požadovanej kvalite,
  • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 - pri svojej práci vždy dbáme na ochranu životného prostredia,
  • systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 - chránime naše informácie ako aj informácie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov,
  • systém riadenia ochrany osobných údajov v cloude podľa ISO 27018 - chránime osobné údaje našich zákazníkov v cloude, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardami,
  • systém riadenia kontinuity podľa ISO 22301 - zabezpečujeme nepretržitosť prevádzky našich kritických procesov na definovanej úrovni v prípade výskytu mimoriadnej udalosti,
  • systém manažmentu služieb v informačných technológiách podľa ISO 20 000-1 – zabezpečujeme naše IT služby v súlade s najnovšími odbornými poznatkami.

Certifikácia zastrešuje: Vývoj a poskytovanie ICT služieb a dátových služieb pre významných biznis zákazníkov a verejnú správu.

Všetky systémy sú certifikované spoločnosťou TUV SUD, certifikačným orgánom systémov manažérstva akreditovaným SNAS.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ základných služieb v súlade s legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Zákon 69/2018) v októbri 2021 úspešne absolvovala povinný audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý vykonala spoločnosť TÜV SÜD.

V spoločnosti je plne implementovaný no necertifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 - robíme všetko pre to, aby mali naši zamestnanci vytvorené vhodné pracovné prostredie a naša spoločnosť plnila všetky relevantné požiadavky pre túto oblasť.

ico_pdf

Certifikát
ISO 50001

ico_pdf

Certifikát
ISO 14001

ico_pdf

Certifikát
ISO 22301

ico_pdf

Certifikát
ISO 27001 27018

ico_pdf

Certifikát
ISO 9001

ico_pdf

Certifikát
ISO 20000-1

ico_pdf

Politika
Slovak Telekom