Riadiace orgány

Výkonný manažment

 

José Perdomo Lorenzo

generálny riaditeľ a člen predstavenstva

José Perdomo Lorenzo je skúsený manažér s viac ako 20-ročnou praxou a výborným telco a komerčným zázemím. Promoval ako letecký inžinier v Madride a pracoval v Boeing USA do roku 2000. Vrátil sa do Španielska, aby posilnil McKinsey & Company tím ako konzultant manažmentu a zameral sa na telco priemysel v Európe.

V roku 2006 prestúpil do Telefónica Spain a v roku 2008 sa stal viceprezidentom pre rezidenčný segment v Telefónica O2 v Českej republike. Neskôr pracoval v Telefónica Digital, v globálnom tíme zodpovedal za nové digitálne služby.

V roku 2014 nastúpil do Millicom Group (telekomunikačnej skupiny s výnosmi okolo 6 miliárd USD a s viac ako 18 tisíc zamestnancami) a prevzal súčasnú pozíciu generálneho riaditeľa Tigo Paraguay, trhového lídra a konvergentného telekomunikačného operátora.

Zobraziť viac

Pavel Hadrbolec

riaditeľ financií a zástupca generálneho riaditeľa

Pavel Hadrbolec má bohaté skúsenosti v telekomunikačnom odvetví. V roku 2000 nastúpil do vtedajšieho Oskara (dnes Vodafone), kde sa na rôznych analytických a projektových pozíciách staral o dlhodobé plánovanie a cash flow, čím pomohol priviesť na český trh tretieho operátora. Od roku 2004 pôsobil v T-Mobile Czech Republic, kde pôsobil na viacerých odborných i manažérskych postoch na finančnej divízii a zohral dôležitú úlohu v integrácii spoločností T-Systems i GTS.

Uplynulé tri roky bol Hadrbolec viceprezidentom performance managementu pre Európu v materskej spoločnosti Deutsche Telekom.
Od 1. apríla 2019 pôsobí ako riaditeľ financií v Slovak Telekome i T-Mobile Czech Republic.

Zobraziť viac

Dušan Švalek

riaditeľ pre Slovensko

Svoju kariéru začal v spoločnostiach Benckiser a Johnson & Johnson na pozíciách produktového a senior brand manažéra. Šesť rokov pôsobil v The Boston Consulting Group. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko ako riaditeľ divízie služieb zákazníkom.

Od roku 2007 bol výkonným riaditeľom divízie marketingu. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastával pozíciu riaditeľa marketingu Slovak Telekomu. Od 1. januára 2011 zodpovedal za marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, riadil produktový manažment i vývoj v oblasti hlasových a dátových služieb v súlade s medzinárodnou stratégiou spoločnosti Deutsche Telekom.

Od 1. októbra 2012 bol Dušan Švalek vymenovaný za výkonného riaditeľa pre mass market segment.

Zobraziť viac

Peter Škodný

riaditeľ CX a transformácie

Peter Škodný má viac ako 25-ročné skúsenosti z vedenia spoločnosti Accenture na Slovensku a v ďalších krajinách Európy. Do spoločnosti nastúpil v roku 1991. Postupne prešiel viacerými pozíciami na poste výkonného riaditeľa: od roku 1997 zodpovedal za slovenský trh a od roka 2012 súčasne riadil aj pobočku v Maďarsku. Na týchto pozíciách mal plnú zodpovednosť za aktivity Accenture na oboch trhoch vo viacerých biznis oblastiach.

V roku 2012 prebral plnú zodpovednosť za aktivity Accenture pre skupinu Deutsche Telekom na väčšine jej európskych trhov. Od roku 2013 viedol v Accenture tiež Geo Unit Danubia (oblasť Slovenska, Česka, Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska).

Zobraziť viac

Ján Pitoňák

riaditeľ veľkoobchodu a korporátnych záležitostí

Vysokoškolské vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pre skupinu Slovak Telekom začal pracovať v auguste 2000 v spoločnosti EuroTel (následne T-Mobile Slovensko) na pozícii vedúceho právneho oddelenia, neskôr ako výkonný riaditeľ divízie pre právo, reguláciu a vzťahy s regulátormi.

V roku 2001 sa zároveň stal prokuristom spoločnosti. Po integrácii pôsobil na pozícii riaditeľa divízie korporátnej služby. Od 1. októbra 2012 zastáva Ján Pitoňák pozíciu výkonného riaditeľa pre právne a korporátne záležitosti spoločnosti Slovak Telekom, v rámci ktorej zodpovedá za oblasť regulačných a právnych vzťahov spoločnosti, compliance, korporátnej bezpečnosti a public affairs.

Zobraziť viac

Branimir Marić

riaditeľ technológií a IT

Branimir Marić začínal v spoločnosti Hrvatski Telekom v oblasti riadenia a rozvoja internetovej siete. Postupne viedol skupinu pre zákaznícke IP a dátové siete, bol riaditeľom oddelenia technického výskumu a vývoja produktov, výkonným riaditeľom skupinovej sieťovej stratégie a rozvoja platformy a zároveň členom výkonného manažmentu chorvátskeho T-Comu.

Po zlúčení spoločností Hrvatski Telekom a T-Mobile Hrvatska v januári 2010 zastával Branimir Marić pozíciu prevádzkového riaditeľa pre manažment služieb a prevádzku pevných a mobilných sietí.

Pod vedením Branimira Marića urobil Hrvatski Telekom dôležité kroky vpred pri zvyšovaní kvality mobilných a pevných služieb, konsolidácii mobilných a pevných segmentov a vo vývoji nástrojov a aplikácií systémov podpory prevádzky, ktoré umožňujú zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a spokojnosti zákazníkov.

Od 1. januára 2012 zastáva v spoločnosti Slovak Telekom pozíciu výkonného riaditeľa pre technológie a IT.

Zobraziť viac

 

Predstavenstvo

Predseda
 • Miroslav Majoroš

Podpredseda

 • José Perdomo Lorenzo
Člen
 • Darja Dodonova

Dozorná rada

Predseda
 • Danijela Bujič
Členovia
 • Denisa Herdová
 • Drahoslav Letko
 • Konstantina Bata
 • Henning Never

Výbor pre audit

Predseda
 • Darja Dodonova
Členovia
 • Denisa Herdová
 • Martin Renner

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia