Riadiace orgány

Výkonný manažment

 

Ing. Milan Vašina

generálny riaditeľ

Milan Vašina vyštudoval Ekonomickú fakultu Poľnohospodárskej univerzity v Brne. V rokoch 1997 až 2002 pracoval pre spoločnosť RadioMobil v Českej republike, najprv ako manažér marketingovej komunikácie a neskôr ako marketingový manažér pre rezidenčný segment.

V roku 2002 začal pracovať v spoločnosti EuroTel Bratislava na poste riaditeľa marketingu a v roku 2005 úspešne viedol rebranding spoločnosti na T-Mobile Slovensko.

V rokoch 2007 - 2010 bol generálnym riaditeľom spoločnosti. Podieľal sa na integrácii T-Mobilu a Slovak Telekomu, kde v roku 2010 pôsobil ako výkonný riaditeľ pre marketing, predaj a služby zákazníkom. Od januára 2011 je generálnym riaditeľom T-Mobile Czech Republic. Od januára 2016 je zároveň generálnym riaditeľom Slovak Telekomu.

Zobraziť viac

Stephan Eger

výkonný riaditeľ pre financie a vice-chairman výkonného manažmentu

Stephan Eger má viac ako 20 rokov skúseností v biznise a 15 rokov skúseností v manažmente. Svoju kariéru začal na oddelení Finance and Treasury v spoločnosti Ford Motors vo Venezuele. Potom pracoval štyri roky na centrále Deutsche Bank vo Frankfurte v oblasti kapitálu a asset manažmentu. Po piatich rokoch v Allianz, od roku 2003 s paneurópskou a globálnou manažérskou zodpovednosťou, začal pôsobiť v roku 2005 v spoločnosti Lehman Brothers s úlohou riadiť nemecké predajné aktivity.

V roku 2007 nastúpil do skupiny Deutsche Telekom ako Head of Investor Relations. V uplynulých 8 rokoch pôsobil ako biznis líder Deutsche Telekomu a priamo reportoval CFO skupiny Deutsche Telekom. Počas jeho pôsobenia Deutsche Telekom výrazne posilnil svoju trhovú hodnotu a jeho vnímanie ako podhodnotenej spoločnosti sa zmenilo na obchodovateľnú firmu prémiovej úrovne v porovnaní s konkurenciou. Deutsche Telekom navyše získal prestížne ocenenie Thomson Reuters Excel Award za „Najlepšiu európsku spoločnosť pre vzťahy s investormi“ naprieč všetkými priemyslovými oblasťami, a to dva roky po sebe – 2014 a 2015.
V roku 2015 bol Stephan Eger menovaný do pozície finančného riaditeľa T-Mobile Czech Republic. Od 1. júla 2016 je ako finančný riaditeľ zodpovedný za T-Mobile Czech Republic i Slovak Telekom.

Zobraziť viac

Ing. Dušan Švalek

výkonný riaditeľ pre mass market segment

Svoju kariéru začal v spoločnostiach Benckiser a Johnson & Johnson na pozíciách produktového a senior brand manažéra. Šesť rokov pôsobil v The Boston Consulting Group. V roku 2004 nastúpil do spoločnosti T-Mobile Slovensko ako riaditeľ divízie služieb zákazníkom.

Od roku 2007 bol výkonným riaditeľom divízie marketingu. Od 1. júla do 31. decembra 2010 zastával pozíciu riaditeľa marketingu Slovak Telekomu. Od 1. januára 2011 zodpovedal za marketingovú stratégiu pre jednotlivé segmenty, riadil produktový manažment i vývoj v oblasti hlasových a dátových služieb v súlade s medzinárodnou stratégiou spoločnosti Deutsche Telekom.

Od 1. októbra 2012 bol Dušan Švalek vymenovaný za výkonného riaditeľa pre mass market segment.

Zobraziť viac

Dipl. Ing. Branimir Marić

výkonný riaditeľ pre technológie a IT

Branimir Marić začínal v spoločnosti Hrvatski Telekom v oblasti riadenia a rozvoja internetovej siete. Postupne viedol skupinu pre zákaznícke IP a dátové siete, bol riaditeľom oddelenia technického výskumu a vývoja produktov, výkonným riaditeľom skupinovej sieťovej stratégie a rozvoja platformy a zároveň členom výkonného manažmentu chorvátskeho T-Comu.

Po zlúčení spoločností Hrvatski Telekom a T-Mobile Hrvatska v januári 2010 zastával Branimir Marić pozíciu prevádzkového riaditeľa pre manažment služieb a prevádzku pevných a mobilných sietí.

Pod vedením Branimira Marića urobil Hrvatski Telekom dôležité kroky vpred pri zvyšovaní kvality mobilných a pevných služieb, konsolidácii mobilných a pevných segmentov a vo vývoji nástrojov a aplikácií systémov podpory prevádzky, ktoré umožňujú zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a spokojnosti zákazníkov.

Od 1. januára 2012 zastáva v spoločnosti Slovak Telekom pozíciu výkonného riaditeľa pre technológie a IT.

Zobraziť viac

Rudolf Urbánek

výkonný riaditeľ pre ICT a korporátny segment

Do skupiny Deutsche Telekom nastúpil v roku 2001. Počas svojej kariéry získal mnoho skúseností v oblasti biznisu a marketingu. V T-Mobile Slovensko zastával viaceré senior pozície na marketingu i v oblasti predaja. Bol zodpovedný za plnú integráciu predajných sietí Slovak Telekomu a T-Mobile Slovensko pred spojením firiem v roku 2010.

Urbánek nastúpil do T-Mobile Czech Republic v januári 2011 ako výkonný riaditeľ pre predaj a služby zákazníkom. V uplynulých piatich rokoch bol zodpovedný za všetky aktivity B2B segmentu (VSE, SME, korporátny segment) a jej mobilné, fixné a ICT služby. Pokrýval aj operatívne a transformačné aktivity priamych a nepriamych predajných kanálov, B2B marketing a aktivity veľkoobchodu v B2B organizácii. V rokoch 2013-2015 bol aj osobne zodpovedný za všetky komerčné časti integračného procesu T-Systems Czech, GTS Czech a T-Mobile Czech Republic.
Od 1. júla 2016 je Rudolf Urbánek zodpovedný za B2B oblasti v Slovak Telekome i T-Mobile Czech Republic.

Zobraziť viac

Uršula Kráľová, MBA

výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje

Vyštudovala manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium na Kellog School of Management na Northwestern University v Chicagu v rokoch 2000–2001 ukončila získaním titulu MBA.

Má bohaté pracovné skúsenosti v oblasti reklamy, poradenstva a ľudských zdrojov. V rokoch 1997-2000 zastávala pozíciu Account Director a Associate Account Director v agentúre Leo Burnett v Chicagu a Hong Kongu. Od roku 2002 do roku 2012 pracovala v spoločnosti McKinsey & Co., najskôr v New Jersey a od roku 2007 v Prahe na pozícii Associate Principal. Venovala sa poradenstvu pre veľké spoločnosti, predovšetkým v oblasti farmácie a spotrebného tovaru.

Od roku 2012 je personálnou riaditeľkou spoločnosti T-Mobile Czech Republic. Od 1. marca 2016 bude paralelne zastávať pozíciu výkonnej riaditeľky pre ľudské zdroje aj v Skupine Slovak Telekom.

Zobraziť viac

 

Ján Pitoňák

výkonný riaditeľ pre právne a korporátne záležitosti

Vysokoškolské vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pre skupinu Slovak Telekom začal pracovať v auguste 2000 v spoločnosti EuroTel (následne T-Mobile Slovensko) na pozícii vedúceho právneho oddelenia, neskôr ako výkonný riaditeľ divízie pre právo, reguláciu a vzťahy s regulátormi.

V roku 2001 sa zároveň stal prokuristom spoločnosti. Po integrácii pôsobil na pozícii riaditeľa divízie korporátnej služby. Od 1. októbra 2012 zastáva Ján Pitoňák pozíciu výkonného riaditeľa pre právne a korporátne záležitosti spoločnosti Slovak Telekom, v rámci ktorej zodpovedá za oblasť regulačných a právnych vzťahov spoločnosti, compliance, korporátnej bezpečnosti a public affairs.

Zobraziť viac

 

Predstavenstvo

Predseda
  • Miroslav Majoroš

Podpredseda

  • Guido Menzel
Člen
  • Darja Dodonova

Dozorná rada

Predseda
  • Hans-Peter Schultz
Členovia
  • Denisa Herdová
  • Miriam Kvočková
  • Drahoslav Letko
  • Konstantina Bata
  • Lamia Tewaag
  • Dr. Henning Never

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia