Ročné správy

Ročná správa prináša prehľad najdôležitejších udalostí roka v skupine Slovak Telekom, ktorú tvorí Slovak Telekom, a. s., Telekom Sec, s.r.o., PosAm, spol. s r.o a DIGI Slovakia, s.r.o. Správa sa venuje predstaveniu jednotlivých členov skupiny, telekomunikačnému trhu na Slovensku, manažmentu spoločnosti, obsahuje konsolidovanú a individuálnu účtovnú uzávierku.

Individuálna účtovná závierka a Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. sú v plnom rozsahu uvedené v Ročnej správe spoločnosti za príslušný rok a zároveň sú uložené v registri účtovných závierok spravovanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
ico_pdf

Ročná správa
2023

ico_pdf

Ročná správa
2022

ico_pdf

Ročná správa
2021

ico_pdf

Ročná správa
2020

ico_pdf

Ročná správa
2019

ico_pdf

Ročná správa
2018

ico_pdf

Ročná správa
2017

ico_pdf

Ročná správa
2016

ico_pdf

Ročná správa
2015

ico_pdf

Ročná správa
2014

ico_pdf

Ročná správa
2013

ico_pdf

Ročná správa
2012

ico_pdf

Ročná správa
2011

ico_pdf

Ročná správa
2010

ico_pdf

Ročná správa
2009

ico_pdf

Ročná správa
2008

ico_pdf

Ročná správa
2007

ico_pdf

Ročná správa
2006

ico_pdf

Ročná správa
2005

ico_pdf

Ročná správa
2004

ico_zip

Ročná správa
2003

ico_zip

Ročná správa
2002

ico_zip

Ročná správa
2001

ico_zip

Ročná správa
2000

ico_zip

Ročná správa
1999

ico_zip

Ročná správa
1998

ico_zip

Ročná správa
1997

ico_zip

Ročná správa
1996