Skupina Slovak Telekom

Telecom Sec, s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2006. Medzi hlavné oblasti jej pôsobenia patrí okrem iného sprostredkovanie služieb v oblasti informačných technológií.

PosAm, s.r.o.

PosAm pôsobí na slovenskom IT trhu od roku 1990. V roku 2010 sa stal súčasťou skupiny Slovak Telekom, čím potvrdil pozíciu vedúcej IT spoločnosti na Slovensku. Služby a komplexné riešenia poskytuje korporátnym zákazníkom z oblasti bankovníctva, poisťovníctva, priemyslu, sieťových odvetví, telekomunikácií, médií, štátnej správy a samosprávy. V rámci svojho portfólia ponúka individuálny softvérový vývoj, vlastné aplikačné riešenia, systémovú integráciu, konzultačné služby, outsourcing a infraštruktúrne riešenia. Partnerské vzťahy so svetovými technologickými lídrami, inovačný potenciál manažmentu, silný lokálny tím a investície do vzdelávania zamestnancov sú zárukou neustáleho napredovania a špičkových výkonov.

Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC 27001:2005, OHSAS 18001:2007 a ISO 14001:2004. Je držiteľom Národnej ceny SR za kvalitu a ako prvá slovenská firma sa stala držiteľom ocenenia „Recognized for Excellence in Europe“ Európskej nadácie pre riadenie kvality EFQM, ktorej riadnym členom je od roku 2007.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2006 a súčasťou skupiny Slovak Telekom sa stala v septembri 2013. Poskytuje verejné telekomunikačné služby prostredníctvom televíznych káblových rozvodov, digitálnej satelitnej televízie a internetu. Počas svojej existencie získala významné postavenie na trhu. Pre služby, ktoré v rámci svojho portfólia ponúka, je charakteristická výhodná cena, jednoduchá inštalácia, neobmedzená dostupnosť satelitného vysielania a tomu zodpovedajúca úroveň zvuku a obrazu. Vďaka týmto parametrom sa v súčasnosti služba Digi TV zaraďuje k lídrom na trhu DTH (Direct to Home). Okrem digitálnej satelitnej televízie poskytuje káblovú televíziu a internet v desiatich slovenských mestách: Handlová, Komárno, Košice, Prievidza/Bojnice, Ružomberok, Senica, Šaľa, Žiar nad Hronom, Brezno a Bratislava.