Ochrana klímy je pre nás prioritou


7.6.2021
Publikoval Pavel Ďurík

V Slovak Telekome vnímame dôležitosť ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Za posledné dve desaťročia sme pristúpili k výrazným zmenám v environmentálnej oblasti. Neustále znižujeme našu uhlíkovú stopu znižovaním energetickej náročnosti, využívaním obnoviteľných zdrojov energie a digitalizáciou procesov. Zároveň zvyšujeme latku a dávame si nové ambiciózne klimatické ciele.


Naše siete sú 100% zelené

Od začiatku roku 2021 naši zákazníci surfujú na kompletne zelenej sieti - od mobilnej siete až po najmodernejšiu optickú sieť, všetky naše telekomunikačné siete prešli úplne na napájanie z obnoviteľných zdrojov a to nie len na Slovensku, ale v celej skupine Deutsche Telekom.

Chránime klímu digitálne

Digitalizácia je dôležitým nástrojom na našej ceste k budúcnosti ohľaduplnej k prírode a životnému prostrediu. Telekomunikačné technológie dokážu pomôcť šetriť energiu - v malom rozsahu doma, napríklad ovládaním vykurovania pomocou mobilnej aplikácie a internetovému pripojeniu, alebo vo veľkom rozsahu, využitím digitálnych aplikácií v priemysle na zefektívnenie výrobných procesov, ako sú napr. kampusové 5G siete.

Ponúkame veľké množstvo digitálnych produktov a služieb, ktoré pomáhajú našim zákazníkom znižovať ich emisie CO₂. Aby sme mohli zhodnotiť náš celkový dosah, pokiaľ ide o ochranu podnebia, porovnávame tieto potenciálne úspory našich zákazníkov s vlastnou uhlíkovou stopou. Inými slovami, zníženie CO₂, ktoré naše riešenia pomáhajú zákazníkom dosiahnuť, vysoko prevyšujú vlastné emisie. Sem spadajú naše zelené dátové centrá, cloudové riešenia a ICT služby pre firemných zákazníkov.

Veľké záväzky celej skupiny Deutsche Telekom do budúcnosti

Skupina Deutsche Telekom, ako najsilnejšia telekomunikačná značka v Európe, je lídrom aj v oblasti boja proti klimatickýcm zmenám. V apríli 2021 si celá skupina stanovila ambiciózne ciele výrazne znížiť emisie CO₂ a to vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Do roku 2025 chce skupina dosiahnuť uhlíkovú neutralitu cez implementáciou opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti. Najneskôr do roku 2040 sa potom bude požiadavka klimatickej neutrality vzťahovať aj na celý hodnotový reťazec od výroby až po použitie produktov a služieb zákazníkom. Skupina Deutsche Telekom má ambíciu, stať sa úplne klimaticky neutrálnou spoločnosťou, čo znamená, že chce úplne eliminovať svoju uhlíkovú stopu.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK: