So zodpovednosťou k životnému prostrediu

 

Pri našom podnikaní myslíme na budúcnosť a zodpovedne pristupujeme aj k prírode. Preto v Slovak Telekome dlhodobo dbáme, aby naše aktivity, produkty a služby boli trvalo udržateľné a ohľaduplné k životnému prostrediu. Zároveň služby, ktoré našim zákazníkom poskytujeme majú obrovský potenciál na znižovanie environmentálnej záťaže.

Šetríme prírodné zdroje

Znižujeme našu uhlíkovú stopu v boji proti klimatickým zmenám. Na prevádzku našich telekomunikačných technológií využívame obnoviteľné zdroje energie a naše „zelené“ dátové centrá spĺňajú tie najprísnejšie kritériá. Ku konkrétnym aktivitám, ktoré realizujeme v oblasti ochrany životného prostredia, patrí systematické znižovanie tvorby emisií, zhodnocovanie odpadov, elektrozariadení a obalov či separovaný zber odpadu a ochrana vôd.

Digitalizáciou proti papierovému odpadu

Podporujeme digitalizáciu spoločnosti cez naše produkty, aby sme spoločne šetrili prírodné zdroje. Už viac ako polovica našich zákazníkov podporila našu snahu a namiesto papierových faktúr a zmluvných dokumentov uprednostňuje ich elektronickú formu. Mesačne tak spoločne zachránime niekoľko miliónov hárkov papiera.

Spĺňame najprísnejšie normy

Slovak Telekom spĺňa najprísnejšie štandardy ochrany životného prostredia a má implementovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Všetky naše systémy sú certifikované spoločnosťou TUV SUD, certifikačným orgánom systémov manažérstva akreditovaným SNAS. V spoločnosti máme plne implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 a robíme všetko pre to, aby naši zamestnanci mali vytvorené vhodné pracovné prostredie a naša spoločnosť plnila všetky relevantné požiadavky pre túto oblasť.

Všetky certifikáty kvality sú dostupné na webe: https://www.telekom.sk/o-spolocnosti/politika-kvality-ochrany-informacii-a-zivotneho-prostredia

Najnovšie články