Návod na zapojenie Wi-Fi routera

Vyberte si, či chcete vymeniť starý router za nový, zapojiť nový alebo pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

 • Výmena starého za nový
 • Zapojenie nového
 • Pripojenie zariadení k Wi-Fi

Výmena Wi-Fi routera je jednoduchá. Stačí prehodiť káble zo starého routera do nového podľa návodu a použiť nový elektrický adaptér (trafo).

warning icon

Vymeňte si Wi-Fi router čo najskôr (po 10 dňoch od doručenia nového routera prestane starý fungovať).

warning icon

Starý Wi-Fi router, adaptér a nepoužitú kabeláž (zo starého alebo nového routera) je potrebné do 10 dní vrátiť do ktoréhokoľvek Telekom Centra.

Videonávod

Textový návod

1

Odfoťte si telefónom aktuálne zapojenie, neskôr si môžete podľa fotografie skontrolovať nové zapojenie káblov.

2

Odpojte káble zo starého routera a zapojte ich do nového. Použite nový elektrický adaptér (trafo).

Najskôr odpojte kábel zo vstupu Power, čím odpojíte starý Wi-Fi router z elektrickej siete. čierna šipka

Pokračujte odpojením kábla zo vstupu DSL na starom Wi-Fi routeri a zapojte ho do sivého vstupu DSL na novom Wi-Fi routeri. šedá šipka

Ak máte zapojenú pevnú linku cez Wi-Fi router, odpojte telefónny kábel zo vstupu Phone/Phone1/FXS na starom Wi-Fi routeri a pripojte ho do vstupu Phone1 na novom Wi-Fi routeri. zelená šipka

Odpojte ethernetové káble zo žltých vstupov LAN1LAN4 na starom Wi-Fi routeri a pripojte ich do žltých vstupov LAN1LAN4 na novom Wi-Fi routeri. žltá šipka

Na záver zapojte nový adaptér (trafo) do vstupu Power nového Wi-Fi routera. čierna šipka

Starý Wi-Fi router:

Nový Wi-Fi router:

Ilustračné zapojenie. Poradie vstupov a farby na vašom routeri sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.

info icon

Na záver si môžete skontrolovať nové zapojenie podľa fotografie z telefónu.

3

Pripojte nový Wi-Fi router pomocou nového priloženého elektrického adaptéra (trafo) do elektrickej siete a počkajte 30 až 60 minút, kým sa nakonfiguruje.

warning icon

Pozor, počas konfigurácie Wi-Fi router nevypínajte, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Zariadenie sa môže viac krát reštartovať.

Po dokončení konfigurácie zostane kontrolka DSL svietiť natrvalo. Následne môžete pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

Ak využívate aj Magio televíziu a nespustí sa automaticky, reštartujte Magio Box napríklad odpojením a opätovným zapojením do elektrickej siete.

4

Starý Wi-Fi router, adaptér a nepoužitú kabeláž (zo starého alebo nového routera) je potrebné do 10 dní vrátiť do ktoréhokoľvek Telekom Centra

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Textový návod

1

Pripojte káble do nového Wi-Fi routera

Prepojte sivým káblom port označený DSL na Wi-Fi routeri a telefónnu zásuvku.šedá šipka

Zariadenia, ktoré chcete pripojiť k Wi-Fi routeru káblom (napr. počítač, Magio box a pod.), zapojte do portov LAN1LAN4.žltá šipka

Ak máte pevnú linku zapojte svoj telefón do vstupu Telephone1/TEL.zelená šipka

Zapojte nový adaptér (trafo) do vstupu Power nového Wi-Fi routera.čierna šipka

Ilustračné zapojenie. Poradie vstupov a farby na vašom routeri sa môže líšiť v závislosti od použitého zariadenia.

2

Pripojte nový Wi-Fi router pomocou priloženého napájacieho adaptéra do elektrickej siete a počkajte 30 až 60 minút, kým sa nakonfiguruje

warning icon

Pozor, počas konfigurácie Wi-Fi router nevypínajte, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Zariadenie sa môže viac krát reštartovať.

Po dokončení konfigurácie zostane kontrolka DSL svietiť natrvalo. Následne môžete pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Textový návod

1

Pripojte mobil, počítač alebo iné zariadenia k internetu cez bezdrôtovú Wi-Fi sieť

Pripojenie bez zadavávania údajov

qr icon

Smartfón či tablet môžete pripojiť aj bez zadávania údajov, ak načítate QR kód (v prípade, že ho štítok obsahuje) pomocou čítačky v smartfóne / tablete. Pripojenie k Wi-Fi sieti prebehne automaticky.

wps icon

Aj zariadenia s WPS tlačidlom (napr. tlačiareň a pod.) je možné pripojiť bez zadávania údajov. Stačí stlačiť súčasne tlačidlo WPS na Wi-Fi routeri a na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Pripojenie prebehne automaticky v priebehu 2 minút.

Pripojenie heslom

Svoje zariadenia môžete k bezdrôtovej Wi-Fi sieti pripojiť zadaním údajov zo štítka, ktorý nájdete na zadnej strane Wi-Fi routera.

Názov Wi-Fi siete je označený ako Wi-Fi alebo SSID: Telekom-XXXXXX ,T-XXXXXX alebo ZTE-XXXXXX

Heslo Wi-Fi siete je označené ako Wi-Fi Key alebo WLAN Key: XXXXXXXXXXXXXXX

2

Ako si pripojím svoje zariadenie k Wi-Fi ?

 • Pripojenie k Wi-Fi Windows 10
  1. V oblasti oznámení (štandardne vpravo dole pri hodinách) kliknite na ikonu pripojenia icon alebo icon.
  2. Zobrazí sa ponuka Wi-Fi sietí. Zvoľte názov vašej Wi-Fi siete, ktorý nájdete na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Pripojiť.
  3. Zadajte heslo uvedené na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Ďalej. Správne zadanie hesla si viete skontrolovať stlačením ikony .
  4. Po správnom zadaní údajov je váš počítač pripojený k Wi-Fi:
  Pripojenie k Wi-Fi Android
  1. Otvorte si vo vašom telefóne Nastavenia, buď cez ponuku aplikácií, alebo stiahnutím hornej lišty a kliknutím na ikonu icon.
  2. V nastaveniach zvoľte Pripojenia a následne Wi-Fi:
  3. Zobrazí sa ponuka Wi-Fi sietí. Kliknite na názov vašej Wi-Fi siete, ktorý nájdete na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Pripojiť.
  4. Zadajte heslo, ktoré nájdete na štítku Wi-Fi routera a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Správne zadanie hesla si viete skontrolovať stlačením ikony iconicon.
  5. Po správnom zadaní údajov je váš telefón pripojený k Wi-Fi:
  Pripojenie k Wi-Fi iOS
  1. Otvorte si vo vašom telefóne Nastavenia.
  2. V nastaveniach kliknite na ponuku Wi-Fi.
  3. Zobrazí sa ponuka Wi-Fi sietí. Kliknite na názov vašej Wi-Fi siete, ktorý nájdete na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Pripojiť.
  4. Zadajte heslo, ktoré nájdete na štítku Wi-Fi routera a kliknite na tlačidlo Pripojiť sa.
  5. Po správnom zadaní údajov je váš telefón pripojený k Wi-Fi:

3

Môžete zmeniť názov Wi-Fi siete a heslo pre pripojenie

Ak vám nevyhovuje predvolený názov a heslo Wi-Fi siete, môžete si nastaviť vlastné. Pre ich úpravu odporúčame využiť bezplatnú službu Wi-Fi Manager, ktorú nájdete v Telekom aplikácii (po doručení SMS o vybavení objednávky). Zmenu nastavení Wi-Fi realizujte až po ukončení automatickej konfigurácie Wi-Fi routera.

warning icon

Ak sa rozhodnete pre zmenu hesla, odporúčame zmeniť aj názov Wi-Fi
siete
(zariadenia pripojené k Wi-Fi sieti so starým názvom sa totiž po zmene hesla nemusia vedieť pripojiť). Po zmene údajov nebude možné pripojenie zariadení pomocou QR kódu.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €