Speedmeter

Speedmeter je webová služba alebo aplikácia v mobilnom zariadení, prostredníctvom ktorej je možné odmerať parametre internetového prístupu, napr. rýchlosť prenosu dát. Speedmeter obvykle okrem rýchlosti prenosu dát meria tiež odozvu (latenciu) pripojenia, tzv. ping. Každé meranie zistí rýchlosť sťahovania dát (zo servera do počítača, mobilného zariadenia) a rýchlosť odosielania dát (z počítača, mobilného zariadenia na server).

Existuje mnoho webových služieb a aplikácií, prostredníctvom ktorých je možné odmerať rýchlosť pripojenia do internetu. Asi najznámejšou je stránka www.speedtest.net alebo aplikácia Speedtest od firmy Ookla.