Všeobecné nastavenia internetu

Telekom mobilný Internet

Nie všetky údaje nižšie váš telefón bude od váš vyžadovať. Názvy položiek sa môžu mierne líšiť od verzie operačného systému a od typu vášho mobilného telefónu.

Meno: Telekom Internet
APN: internet
Proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Proxy pre MMS: Nenastavené
Port MMS: Nenastavené
MMC: 231
MNC: 02
Typ overenia: Žiadny
Typ názvu prístupového bodu: default
Protokol APN: IPv4
Roamingový protokol pre APN: IPv4
Povoliť/zakázať názov prístupového bodu: označené
Nosič: Nešpecifikovaný
Typ operátora mobilnej virtuálnej siete: Žiadny
Hodnota operátora mobilnej virtuálnej siete: Nenastavené