Vysvetlenie zápisu pri statických IP adresách

IP adresa je unikátne číslo, ktoré jednoznačné definuje počítač v sieti. Pokiaľ sa pripájate do siete Internet pomocou našich DSL alebo optických služieb a nevyužívate doplnkovú službu statickej IP adresy, je vášmu pripojeniu pri každom spojení prideľovaná iná IP adresa (neverejná alebo verejná IP adresa). Tomu hovoríme dynamické prideľovanie IP adries. Ak potrebujete na svojich zariadeniach prevádzkovať napríklad internetový, e-mailový alebo ftp server, VPN tunel, používať IP kameru alebo overovať sa pomocou pevnej IP adresy je pre vás ideálna možnosť zakúpenia doplnkovej služby Verejná statická IPv4 adresa, ktorá zaručuje fixné prideľovanie IP adresy zo statického poolu IP adries pri každom pripojení do siete Internet. Ak si týchto IP adries objednáte viac, prideľujeme vám fixné statické IP adresy v zápise, ktorého rozbor je vysvetlený v nasledujúcom návode.

 1. Ak vám pridelíme napr. fixnú IP adresu "212.5.194.52" bude vášmu pripojeniu/loginu neustále prideľovaná práve táto IP adresa, ktorá bude slúžiť i ako východzia brána. Masku siete v tomto prípade budete mať "255.255.255.255".
 2. Ak vám pridelíme napr. IP adresy v zápise 212.5.194.52 {212.5.193.204 255.255.255.252}.
  Máte päť využiteľných IP adries. IP adresa "212.5.194.52" je IP adresa na dialery smerovača, využiteľná iba pre NAT. Ostatne IP adresy "212.5.193.204, 212.5.193.205, 212.5.193.206, 212.5.193.207" sú smerované na sieťové rozhranie smerovača a sú všetky priamo využiteľné. Masku siete v tomto prípade budete mať "255.255.255.252".
 3. Ak vám pridelíme napr. IP adresy v zápise 212.5.194.152 212.5.194.159 môžete použiť IP kalkulačku, z ktorej dostanete (do IP kalkulačky vkladajte 212.5.194.152-212.5.194.159):
  212.5.194.152-212.5.194.159
  NetCalc V1.1a
  Address1 212.5.194.152 11010100.00000101.11000010.10011000 0xD405C298
  Address2 212.5.194.159 11010100.00000101.11000010.10011111 0xD405C29F
  Netmask 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 0xFFFFFFF8
   
  NetAddr 212.5.194.152/29 11010100.00000101.11000010.10011000 0xD405C298
  First Host 212.5.194.153 11010100.00000101.11000010.10011001 0xD405C299
  Last Host 212.5.194.158 11010100.00000101.11000010.10011110 0xD405C29E
  Broadcast 212.5.194.159 11010100.00000101.11000010.10011111 0xD405C29F
  N Hosts 6
  152.194.5.212.in-addr.arpa. IN PTR
  152.194.5.212.in-addr.arpa. IN PTR

  Zo zápisu je zrejmé, že máte šesť využiteľných IP adries. IP adresa "212.5.194.152" je adresa siete. IP adresa "212.5.194.159" je Broadcast siete a IP adresa "212.5.194.153" je staticky prideľovaná vášmu loginu/prihlasovaciemu menu do internetu. Ostatné IP adresy "212.5.194.154, 212.5.194.155, 212.5.194.156, 212.5.194.157, 212.5.194.158" sú priamo využiteľné. Masku siete v tomto prípade budete mať "255.255.255.248".

 4. Ak vám pridelíme (e-Slovakia, Infovek, pevne okruhy a pod.) napr. IP adresy v zápise 172.16.7.204 {10.2.72.0 255.255.255.0}.

  Máte 255 využiteľných vnútorných z "vonku" neviditeľných IP adries. IP adresa "172.16.7.204" je IP adresa na dialery smerovača, využiteľná iba pre NAT, samozrejme z "vonku" neviditeľná prideľovaná loginu v našej vnútornej sieti. Masku siete v tomto prípade budete mať "255.255.255.0". Ostatné IP adresy sú smerované na sieťové rozhranie smerovača a sú všetky priamo využiteľné.