Základné nastavenia siete

DNS (Domain Name Server) Parametre
IP adresa primárneho DNS ns.telecom.sk 213.81.153.153
IP adresa sekundárneho DNS ns2.telecom.sk 213.81.170.170
IP adresa DNS servera pre preklad DNS dotazov ns3.telecom.sk 195.146.128.62
IP adresa DNS servera pre preklad DNS dotazov ns4.telecom.sk 195.146.132.58
Názvy serverov pri Webhostingových službách Parametre
Služba Web Basic 85.248.116.107
Služba Web Standard, Web Standard Plus s PHP4, Web Standard Plus s PHP5 85.248.116.95
Údaje pre My SQL databázu Parametre
PHPMyAdmin pre MySQL4 https://webhosting.zoznam.sk/users-phpmyadmin40/
PHPMyAdmin pre MySQL5.1 https://webhosting.zoznam.sk/users-phpmyadmin51/
PHPMyAdmin pre MySQL5.7 https://webhosting.zoznam.sk/users-phpmyadmin/
Adminer pre PostgreSQL 9.5 https://webhosting.zoznam.sk/users-adminer/?pgsql=webhosting-postgresql95
Adminer pre MariaDB 10.2 https://webhosting.zoznam.sk/users-adminer/?pgsql=webhosting-mariadb102
Databázové servery pre službu Web Standard (názvy hostiteľa dostupné len interne, z webových aplikácií) webhosting-mysql40, webhosting-mysql51, webhosting-mysql57, webhosting-mariadb102, webhosting-postgresql95
Parametre pre konfiguráciu Benefit Smart
SIP Proxy server sip.vvn.telekom.sk sip.voi.t-com.sk
SIP Port 5060
Outbound Proxy 195.146.137.250 195.146.137.186
Realm BroadWorks sip.voi.t-com.sk
softvérový telefón RTP (UDP) porty (povoliť in/out) 49152 – 65535
softvérový telefón SIP (UDP) port (povoliť in/out) 5060
Podporované kodeky  
Pásmo potrebné pre kodek G711 (download/upload) 100/100(Kb/s)
Pásmo potrebné pre kodek G729 (download/upload) 40/40(Kb/s)
STUN Server neposkytujeme
Maximálne oneskorenie (ping) 150 ms
Maximálna strata packetov 10%
Parametre pre konfiguráciu internetového aDSL pripojenia  
VPI 1
VCI 32
Protokol PPPoE
Zapúzdrenie LLC alebo LLC/SNAP
Modulácia ADSL2+ Multimode
Modulácia ADSL G.DMT alebo ITU
Service category UBR
Šírka pásma Annex B
MTU 1492
VLAN ID pre pripojenie na sieť VDSL 2510
Defaultné (výrobné) prihlasovacie údaje do IP telefónov Port Meno Heslo
ACT IP Phone P160S IP:9999    
Telco PH800N   admin admin
TESLA IP200     19750407
Polycom Sound Point IP 300   Polycom 456
Polycom Sound Point IP 500   Polycom 456
Glitel GT-101     admin
Cisco Linksys 922 / 942      
Siemens Gigaset C450 IP     0000
Iné Port Parametre
HTTP Proxy 3128 proxy.telekom.sk
Voľný FTP Server 21 ftp.telekom.sk
WINS server   neposkytujeme
Webové aplikácie internetových služieb: Zákaznícka zóna Parametre
Smart, Virtual Voice Net – VVN, Benefit, Webhosting, DNS služby zona.telekom.sk