Mobilná aplikácia Telekom

Zoznámte sa s novými funkciami mobilnej aplikácie od Telekomu a pomocou návodu si pripojte produkty a služby do mobilnej aplikácie Telekom.

Obsah

Funkcie aplikácie Telekom

Prihlásenie

 • Automatické prihlásenie cez mobilné číslo.
 • Prihlasovacími údajmi ako do webového portálu Môj Telekom (automaticky sa vám zobrazia produkty, ktoré máte pripojené v portáli).

 

Aktuálna spotreba

 • Na úvodnej obrazovke nájdete rýchly prehľad pripojených produktov/služieb a ich spotreby.
 • Po prekliknutí sa do detailu produktu/služby sa zobrazí aj detailnejšia spotreba.
 • Nová aplikácia zobrazuje, koľko voľných minút/SMS/dát zostáva z mesačného programu či dokúpených balíčkov.

 

Informácie o vašich produktoch a službách

 • Koniec viazanosti, ak ho je možné zobraziť.
 • Suma nad rámec mesačného programu s detailným rozpisom poplatkov (pre paušály).
 • Počet dní zostávajúcich do konca zúčtovacieho obdobia (napr. pre paušály, pevnú linku).
 • Názov vášho programu (napr. Telekom paušál).
 • Možnosť vlastného pomenovania produktov a služieb (napr. Môj mobil, manželov paušál, TV na chalupe....).

 

Faktúry

 • Upozornenie na neuhradenú faktúru.
 • História faktúr za 24 mesiacov.
 • Zobrazenie detailu faktúry, možnosť stiahnuť elektronickú PDF faktúru.
 • Úhrada faktúr kartou alebo cez Google Pay (pre Android), Apple Pay (pre iOS), informácie pre bankový prevod.
 • Uloženie platobnej karty pre rýchlejšiu platbu.
 • Zaplatenie ľubovoľnej faktúry zadaním variabilného symbolu

 

Elektronická faktúra – aktivácia

 • Môžete si aktivovať elektronickú faktúru, tzn. zasielanie faktúry na e-mail alebo len do aplikácie. V sekcii Platby alebo v detaile faktúry po kliknutí na banner „Aktivovať elektronickú faktúru“ si vyberiete možnosť, akým spôsobom vám budeme zasielať elektronickú faktúru.

 

Elektronická faktúra – modifikácia

 • V sekcii Nastavenia – Produkty a faktúry po kliknutí na faktúru si môžete zmeniť, akým spôsobom alebo na aký e-mail vám majú byť zasielané elektronické faktúry.

 

Splátkový kalendár

 • Ak ste oprávnený požiadať si o splátkový kalendár, dostanete inbox notifikáciu s ponukou Splátkového kalendára. V ponuke vidíte celkovú výšku pohľadávky a možnosť výberu počtu splátok. Po výbere počtu splátok dostanete rozpis splátok podľa mesiacov aj s výškou splátky.

 

Dokupovanie dátových balíčkov

 • V detaile produktu/služby nájdete prehľad aktívnych balíčkov.
 • Tak isto je tu možnosť dokúpenia ďalších dátových balíčkov – jednorazových, pravidelných (s automatickým dokupovaním) či roamingových.
 • Zobrazuje sa informácia o platnosti balíčkov (dátum a čas).

 

Dobíjanie dobíjacej karty

 • Dobíjanie kreditu na dobíjacej karte (Predplatenka, Easy) s bonusovým kreditom.
 • Platba kartou, cez Google Pay (pre Android), Apple Pay (pre iOS) alebo na faktúru (suma dobitého kreditu sa vám automaticky pripočíta do najbližšej faktúry).
 • Možnosť zvoliť číslo, ktoré chcete dobiť, z tel. zoznamu vášho telefónu.
 • Zobrazenie často dobíjaných čísel pre rýchlejšie dobitie.
 • História dobití (suma, čas, tel. číslo).
 • Možnosť nastaviť pravidelné mesačné dobíjanie z uloženej platobnej karty.

 

Mixi balíčky

 • Ak máte dobíjaciu kartu Predplatenka a Easy, môžete si aktivovať MIXI balíček v detaile produktu v časti Balíčky. V ponuke sú balíčky na 7 alebo 30 dní rozdelené na volania a dáta a rôzne veľkosti balíčkov. Ceny balíčkov sú personalizované podľa zákazníka.

 

Zobrazenie PUK kódu

 • V detaile produktu/služby je možnosť zobraziť PUK/PUK2 (funkcie je dostupná v prípade, ak máte v aplikácii zadané rodné číslo a ID kód ALEBO máte aktívnu elektronickú komunikáciu a ste prihlásený vaším e-mailom a heslom z portálu Môj Telekom).

 

Požiadať o novú eSIM

 • V detaile produktu v časti Informácie o SIM karte je možnosť požiadať výmenu fyzickej (plastovej) SIM za eSIM).

 

Magenta 1

 • V menu aplikácie je možnosť spravovať Magenta 1.
 • Ak nie ste prihlásený na wi-fi, prebehne automatické prihlásenie do skupiny cez číslo, ktoré máte v mobile.
 • Jednorazové darovanie dát v skupine

 

Zmena programu

 • V aplikácii môžete prejsť z T paušálov na nové Telekom paušály pár klikmi - a to bez potreby overovať sa alebo vypĺnať svoje osobné údaje. 
 • V aplikácii môžete takisto zmeniť aj svoju fixnú službu (Magio Internet, TV).

 

Predĺženie viazanosti

 • V aplikácii môžete predĺžiť svoju viazanosť  pár klikmi, takisto bez potreby overovať sa alebo vypĺňať svoje osobné údaje.

 

Všetky produkty od Telekomu na jednom mieste

 • Do aplikácie si môžete pridať viacero mobilných aj fixných služieb a spravovať tak všetko v jednom účte.
 • Zároveň je takto možné spravovať služby a produkty vašich blízkych - napr. deti, partner, rodič.

 

Inbox správ

 • Možnosť zobraziť si históriu prijatých push notifikácií (napríklad o prebiehajúcich akciách, súťažiach, upozornenie o konci platnosti dátového balíka a pod.).

 

Skratky do aplikácie

 • Pri dlhšom podržaní ikony aplikácie sa zobrazia skratky do vybraných obrazoviek (napr. Faktúry a úhrady).

 

Srdcovky

 • V tejto sekcii nájdete novinky uverejňované na sociálnych sieťach Telekomu a personalizované ponuky. Príspevky môžete označiť srdiečkom (niečo ako lajk/dislajk na Facebooku), alebo zdieľať.

 

Pomoc a podpora

 • V tejto sekcii nájdete základné informácie, návody a rady k vašim službám. Prečítať si môžete napr. informácie o skupine Magenta 1, faktúrach, dôležité kontakty, návody, čo robiť pri nefunkčnej službe atď.
 • Nájdete tu tiež nášho chatbota Olíviu, ktorá vie poradiť a pomôcť online.

 

Poruchy

 • Máte možnosť sledovať stav nahlásených porúch na službách pevnej siete pre rezidenčných zákazníkov a to v sekcii „Pomoc a podpora“.
 • Ak chcete nahlásiť novú poruchu, môžete ju nahlásiť cez Chat v sekcii Pomoc a podpora, výberom Technickej podpory a služby, ktorej sa porucha týka.

 

Obmedzenie služby

 • Na úvodnej obrazovke aplikácie pod službami pevnej siete môžete vidieť informáciu o obmedzeniach danej služby s predpokladaným termínom obnovenia funkčnosti. Informáciu nájdete aj v detaile služby a s prípadnou náhradou služby.

 

Reaktivácia

 • Ak vám odpoja službu (mobil/fix) z dôvodu neuhradenej faktúry, príde vám správa do inboxu o Znovuzapojení služby. Po potvrdení aktivácie vám bude služba do niekoľko hodín opäť aktivovaná. Následne máte 5 dní na uhradenie dlhu, inak budete opäť odpojený.

 

Sledovanie objednávok

 • Máte možnosť sledovať objednávku novej služby, predĺženie služby, zmenu služby. Po prijatí notifikácie do inboxu sa zobrazí informácia o možnosti sledovať objednávku. Po prekliknutí sa do sledovania objednávky máte k dispozícii konkrétny stav objednávky aj s detailmi. Stavy sa menia podľa vývoja spracovania objednávky.

 

Informácia o plánovanej návšteve technika

 • Ak má na vami zvolenú adresu prísť technik, dostanete informáciu v podobe baneru na úvodnej obrazovke aplikácie. Keď sa z banera prekliknete do detailu návštevy technika, uvidíte detail návštevy ako aj možnosť sledovať technika, ak sa už blíži čas jeho príchodu na požadovanú adresu.

 

Návod na pripojenie produktov a služieb do mobilnej aplikácie Telekom

Všetky vaše služby a produkty od Telekomu môžete v aplikácii spravovať na jednom mieste. Pripojiť si do nej môžete aj služby vašich blízkych (partner, rodič, dieťa...), vďaka čomu môžete sledovať ich spotreby, platiť za nich faktúry alebo dobíjať ich kredit.

 

Pripojenie všetkých produktov pod rodným číslom

Ak si zvolíte túto možnosť, pripoja sa všetky aktívne produkty a služby pod daným rodným číslom. V aplikácii môžete vďaka tomu spravovať všetky svoje mobilné (paušál, predplatená karta) aj fixné služby (pevný internet, televízia, pevná linka).

Ako na to:

 • V prehľade (na úvodnej obrazovke aplikácie) kliknite na tlačidlo Pripojiť produkty.
 • Zvoľte možnosť Všetky produkty pod rodným číslom.
 • Zadajte rodné číslo.
 • Vyberte spôsob overenia a zadajte potvrdzujúci kód. 

Pozrite si obrázkový návod.

 

Prihlásenie cez účet z portálu Môj Telekom

Ak máte účet na portáli Môj Telekom a v ňom pripojené produkty, napr. cez rodné číslo, prihlásiť sa môžete s tými istými prihlasovacími údajmi aj do aplikácie. Túto možnosť je potrebné zvoliť, aj ak máte aktívnu elektronickú komunikáciu. Do aplikácie sa vám pripoja sa všetky vaše produkty a služby pod rodným číslom, vrátane tých, ktoré si zakúpite v budúcnosti.

Návod:

 • Otvorte menu aplikácie kliknutím na ikonku Viac.
 • Kliknite na možnosť Odhlásiť a potvrďte odhlásenie.
 • Kliknite na tlačidlo Prihlásenie a následne zvoľte možnosť Účtom z Môj Telekom.
 • Vyplňte prihlasovacie meno alebo e-mail a heslo z portálu.

 

Pripojenie telefónneho čísla

Vďaka tejto možnosti si viete pripojiť do aplikácie mobilné telefónne číslo - paušál alebo predplatenú kartu. Môžete tak spraviť aj s číslom svojho blízkeho (napr. partner, dieťa...).

Návod:

 • V prehľade (na úvodnej obrazovke aplikácie) kliknite na tlačidlo Pripojiť produkty.
 • Zvoľte možnosť Mobilné číslo.
 • Zadajte telefóne číslo, na ktoré príde SMS s jednorazovým kódom.
 • Zadajte jednorazový kód z SMS.

Overovací kód slúži na prihlásenie alebo pripojenie produktov do aplikácie Telekom. Neposkytujte tento kód cudzím osobám. Môže dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov alebo k nakupovaniu spoplatnených služieb.

 

Pripojenie všetkých produktov firmy (IČO)

Ak si zvolíte túto možnosť, pripoja sa všetky aktívne produkty a služby pod daným IČO. V aplikácii budete potom spravovať firemné mobilné čísla (paušál, Easy) aj fixné služby (pevný internet, televízia, pevná linka).

Aktuálne je limit pre zobrazenie firemných služieb nastavený na 50 kusov.

Ako na to:

 • V prehľade (na úvodnej obrazovke aplikácie) kliknite na tlačidlo Pripojiť produkty.
 • Zvoľte možnosť Všetky produkty pod firmou(IČO).
 • Zadajte IČO.
 • Zadajte firemný PID kód. Ak nepoznáte PID kód, neváhajte sa obrátiť na vášho prideleného biznis špecialistu. Zistíte ho aj vo vybraných Telekom centrách, ktoré poskytujú biznis služby, či na bezplatnej Zákazníckej linke pre podnikateľov a firmy 0800 123 500.

Najčastejšie otázky