Doménové služby

Potrebujete webové stránky s adresou v tvare www.vasa-domena.sk alebo schránky elektronickej pošty s vlastnou doménou, t. j. v tvare meno@vasa-domena.sk? Aby ste mohli využívať tieto služby, je potrebná registrácia domény druhej úrovne, ktorú vždy spravuje konkrétna organizácia. Naše webové rozhranie vám umožní pohodlnú a rýchlu administráciu vášho DNS záznamu. Systém DNS záznamov slúži na prekladanie doménových názvov na IP adresy a zabezpečí tak zjednodušenú komunikáciu a pohyb na internete. Vyberte si z našej ponuky doménových služieb.

Obsah

Registrácia domény druhej úrovne

Ak chcete mať e-mailové schránky v tvare meno@moja-domena.sk alebo webovú stránku s vlastnou doménou, t. j. s adresou www.moja-domena.sk, je pre vás určená služba Registrácia domény.

Sprostredkuje vám zaregistrovanie druhej úrovne:

  • pre slovenskú doménu najvyššej úrovne .sk,
  • pre ľubovoľnú zahraničnú doménu (.cz, .hu, .tw, .fr…),
  • rôzne generické domény ako .com, .biz alebo .aero.

Súčasťou služby je aj správa primárneho a sekundárneho DNS záznamu pre príslušnú doménu druhej úrovne.

Podmienky registrácie sú definované správcom príslušných domén najvyššej úrovne. Pre národnú doménu (.sk) musí užívateľ uviesť Slovak Telekom (SLOV-0006) ako jedného z registrátorov v zmluve s SK-NIC. Užívateľ je zodpovedný za splnenie podmienok definovaných SK-NIC. Prečítajte si, prosím, podmienky.

Registrácia zahraničných domén je možná s dodržaním pravidiel organizácie ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) a IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Preregistrácia domény

Rozhodli ste sa zmeniť registrátora svojej domény druhej úrovne na Slovak Telekom? Využite našu službu Preregistrácia domény druhej úrovne. Sprostredkuje vám preregistrovanie domény druhej úrovne pre národnú doménu .sk, ale aj pre zahraničné a generické domény najvyššej úrovne.

Rovnako ako pre registráciu, aj tu platia Podmienky preregistrácie, ktoré sú definované správcom príslušných domén. Prečítajte si, prosím, podmienky.

Delegovaná administrácia

Služba Delegovaná administrácia je určená zákazníkom, ktorí chcú využívať domény tretej a štvrtej úrovne. Domény tretej a štvrtej úrovne (subdomény) si môže majiteľ domény druhej úrovne vytvoriť sám alebo s pomocou administrátora svojho webhostingu a používať ich môže podľa vlastných potrieb. Delegovaná administrácia je tiež vhodná pre tých, ktorí spravujú viaceré domény druhej úrovne a potrebujú možnosť rýchlej a operatívnej zmeny nastavení zónových záznamov pre tieto domény. Poskytne vám spravovanie príslušného DNS záznamu cez webové rozhranie na adrese dns.telekom.sk.

Možnosti administrácie sú nasledovné:

  • nastavenie atribútov refresh, retry, expire a minimum TTL v hodnotovom rozsahu povolenom naším hostmasterom (správcom systému),
  • vytvorenie, nastavenie a zrušenie zónových záznamov MX, CNAME a A v príslušnom DNS zázname,
  • vytvorenie, nastavenie a zrušenie domény tretej a štvrtej úrovne pre príslušnú doménu,
  • nastavenie reverznej zóny, v rámci ktorej môžete nastaviť PTR záznamy pre IP adresy, ktoré máte kúpené od Slovak Telekomu.

K službe Delegovaná administrácia ponúkame doplnkovú službu Zásah hostmastera. Zabezpečí jednorazovú opravu DNS záznamu pre jednu doménu druhej, tretej alebo štvrtej úrovne spravovanú v doménovom systéme Slovak Telekomu v prípade, že si sám účastník zásahom do DNS záznamu cez delegovanú administráciu znefunkčnil príslušnú doménu. Hostmaster Slovak Telekomu na požiadanie a podľa špecifikácie zákazníka opraví DNS záznamy príslušnej domény.

Služba Sekundárny DNS je určená firemným zákazníkom, ktorí si sami spravujú svoje DNS záznamy (primárny DNS záznam), alebo tým, ktorí potrebujú zaistiť dostupnosť svojich internetových služieb pre prípad výpadku primárneho servera spravovaného iným poskytovateľom internetových služieb.

Služba poskytuje správu sekundárneho DNS záznamu pre vašu doménu druhej úrovne, ak ju máte registrovanú a spravovanú na svojom serveri, prípadne u iného poskytovateľa internetových služieb, a sekundárneho DNS záznamu pre reverznú zónu k tejto doméne.