Webhostingové služby

Hľadáte na internete miesto, kam by ste mohli uložiť svoje webové prezentácie, fotografie, obrázky či ďalšie dáta a dokumenty? Využite webhostingové služby od Telekomu, prostredníctvom ktorých získate za výhodných podmienok dostatočne veľký priestor na internete, zabezpečenie prevádzky virtuálneho webového servera a garanciu kvality. V prípade záujmu, resp. ďalších otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Obsah

Výhody našich webhostingových služieb

 • výborná cena,
 • pravidelné zálohovanie,
 • technické prostriedky, na ktorých je umiestnená vaša webová prezentácia, sú vybavené záložným zdrojom a sú umiestnené v zabezpečených miestnostiach s klimatizáciou,
 • prenájom dátového priestoru a kapacity na výkonných a kvalitných zariadeniach od popredných svetových výrobcov.
 • Pre všetky aplikácie webhostingu (wh.telekom.sk, fotky.telekom.sk a dokumenty.telekom.sk) môžete definovať používateľov svojho webu, ktorí sú jednotní pre všetky aplikácie, môžete im priraďovať prístupové práva a zoskupovať ich do skupín. Maximálny počet používateľov je 99 a maximálny počet skupín je 5.

Administrácia webhostingového účtu

Váš webhostingový účet si môžete sami administrovať cez webové rozhrania wh.telekom.sk, fotky.telekom.sk a dokumenty.telekom.sk, ktoré máte k dispozícii ku každej webhostingovej službe po prihlásení menom a heslom (rovnakým ako do ftp).

Administrácia vám umožní získať:

 • informácie o diskovom priestore a parametroch služby,
 • stiahnutie prístupových logov webservera,
 • informácie a front požiadaviek pre webový účet,
 • registráciu do vyhľadávacích serverov (Google, Zoznam, Szm, Altavista),
 • manažment používateľov webu a skupín,
 • manažment FTP používateľov,
 • manažment prístupov k adresárom, súborom na webovej úrovni,>
 • manažment prístupov k adresárom zo zvolených IP,
 • nastavenie počítadla prístupov – WEB Basic, WEB Standard,
 • nastavenie a prezeranie štatistík prístupov,
 • nastavenie zasielania štatistík e-mailom,
 • nastavenie „mode rewrite“ apache modulu,
 • obnovu stránok zo zálohy – k dispozícii 1 záloha,
 • definovanie vlastných chybových stránok (400 – Bad Request, 401 – Unauthorized, 403 – Forbidden, 404 – Not Found, 408 – Request Timeout, 500 – Internal Server Error),
 • automatické vytvorenie fotoalbumu cez webové rozhranie,
 • nastavenie prístupových práv k fotoalbumom,
 • možnosť uploadu viacerých obrázkov naraz,
 • zdieľanie určených adresárov a súborov cez webové rozhranie,
 • a plánovať spúšťanie vlastných scriptov prostredníctvom Webcronu,
 • meniť si vlastné PHP nastavenia,
 • využívať PHP akcelarátor (WEB Basic a WEB Standard).

 

Webhostingové služby Telekomu

Web Basic

Web Standard

Web Advance

Aplikácia Fotoalbumy

Aplikácia Dokumenty

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.