Čo je Eco Rating?

Pripojili sme sa k iniciatíve Eco Rating

 

Eco Rating je nový systém klasifikácie mobilných telefónov, ktorý pomôže spotrebiteľom identifikovať a porovnať najudržateľnejšie mobilné telefóny a motivovať výrobcov k zníženiu dopadu mobilných zariadení na životné prostredie. Do iniciatívy sa zapojili poprední mobilní operátori Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company a Vodafone. Očakáva sa, že v budúcnosti sa do iniciatívy Eco Rating zapojí viac výrobcov a telekomunikačných operátorov.

Hodnotiace kritériá Eco Rating

Eco Rating hodnotí päť kritérií udržateľnosti mobilných zariadení – odolnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť, klimatickú účinnosť a účinnosť využívania zdrojov. Výsledná hodnota znázorňuje udržateľnosť mobilného zariadenia. Čím je táto hodnota vyššia, tým „udržateľnejší“ je daný telefón.

  • Odolnosť – odolnosť zariadenia, životnosť batérie, záručná doba zariadenia a jeho súčastí.
  • Opraviteľnosť - vyjadruje, ako jednoducho sa dá zariadenie opraviť, či je možné predĺžiť životnosť výrobku zjednodušením možnosti jeho opravy a opätovného použitia.
  • Recyklovateľnosť – týka sa možnosti demontovania, opätovného použitia komponentov zariadenia a recyklácie materiálov.
  • Klimatická účinnosť – označuje emisie skleníkových plynov zariadenia počas celého jeho životného cyklu. Čím lepší je tento výsledok, tým menší je dopad na klímu.
  • Účinné využívanie zdrojov - vyhodnocuje vplyv množstva obmedzených surovín nutného pre výrobu zariadenia (napr. zlata na výrobu elektronických súčiastok) na vyčerpanie zdrojov; čím vyššie hodnotenie, tým menší je dopad na dostupnosť materiálov.

Porovnajte si udržateľnosť smartfónov

Zákazníci v predajni získajú presné informácie o tom, aký dopad má na životné prostredie mobilný telefón počas svojho životného cyklu – od výroby, používania, prepravy až po likvidáciu mobilného zariadenia.

V predajniach nájdete označenie Eco Rating na takomto štítku:

V e-shope Telekomu nájdete Eco Rating v detailnom popise zariadenia:

 

Viac informácií o iniciatíve Eco Rating nájdete na tejto stránke. Informácie sú v anglickom jazyku.