Elektronické podpisovanie dokumentov u kuriéra

 

Ako to funguje?

Nevyhnutným predpokladom pre doručenie zásielky je poskytnutie e-mailu a mobilného telefónneho čísla pri objednaní služieb a tovaru a osobné prevzatie zákazníkom od kuriéra.

Po zadaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

  • SMS s informáciou o založení objednávky

Po spracovaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

  • SMS s heslom – obsahuje číslo zásielky a heslo pre otvorenie dokumentácie (túto SMS alebo údaje z nej je potrebné si uschovať)
  • E-mailovou notifikáciou s dokumentami – obsahuje inštrukcie k doručovaniu a zaheslované návrhy zmluvných dokumentov, zaheslované dokumenty sú uložené v priloženom archíve typu ZIP, ktorý vedia spracovať všetky bežné operačné systémy (Windows, Android, IOS, Linux a pod.)

V deň doručovania zásielky je zákazník notifikovaný SMS správou z kuriérskej spoločnosti o vydaní zásielky na doručenie. Po príchode kuriéra zákazník nadiktuje kuriérovi, alebo zadá do tabletu heslo, ktoré mu prišlo v notifikačnej SMS zo Slovak Telekom (ak zákazník už nemá heslo k dispozícii, je možné ho znovu získať spôsobmi uvedenými v časti Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke?).

Po tomto úkone nasleduje kontrola osobných dokladov a údajov zákazníka a ich nasnímanie pre potreby evidencie spoločnosťou Slovak Telekom. V prípade, ak zákazník odmietne poskytnúť svoj občiansky preukaz za účelom jeho nasnímania, kuriér zaeviduje údaje o osobných dokladoch manuálne. Po ukončení identifikácie zákazníka, umožní kuriér zákazníkovi nahliadnuť do všetkých podpisovaných elektronických dokumentov na tablete, ktoré sú súčasťou zásielky a zákazník ich už vopred obdržal v e-mailovej notifikácii. Po kontrole každého dokumentu zákazník elektronickým perom dokument podpíše a pokračuje v kontrole ďalšieho dokumentu, až pokiaľ nie sú podpísané všetky dokumenty, ktoré boli súčasťou zásielky.

Po podpise dokumentov a uzavretí spracovania dokumentovej časti zásielky na tablete, sú všetky získané osobné údaje a dokumenty znovu zašifrované heslom a odoslané na spracovanie do spoločnosti Slovak Telekom. Zákazníkovi sú podpísané dokumenty (po ich spracovaní v Slovak Telekome) zaslané na jeho e-mail. Pre otvorenie podpísaných dokumentov je potrebné rovnaké heslo, ako vám bolo zaslané v pôvodnej SMS notifikácii. Odporúčame uložiť si nezaheslovanú podobu podpísaných dokumentov na PC, napríklad ich skopírovaním z priloženého archívu ZIP v e-mailovej notifikácii, priamo do priečinku na PC alebo na iné bezpečné úložisko.

Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke?

  1. Heslo k zásielke ste obdržali v notifikačnej SMS po spracovaní objednávky, na kontaktné telefónne číslo, ktoré bolo uvedené v objednávke.
  2. Ak už prvotnú notifikačnú SMS z nejakého dôvodu k dispozícii nemáte, o heslo môžete požiadať viacerými spôsobmi:
  • Prostredníctvom SMS. Z mobilného telefónu v sieti Telekom pošlite SMS na skrátené číslo 12323 s textom: ZASIELKA XYZ. „XYZ“ je číslo zásielky zobrazené na tablete kuriéra alebo uvádzané v e-mailovej notifikácii. Odpoveďou je preposlanie notifikačnej SMS s heslom na rovnaké kontaktné mobilné číslo, ako bolo uvedené v objednávke služieb (nie nutne na číslo, z ktorého bola poslaná požiadavka).
  • Na stránke www.telekom.sk/zasielka-heslo. Na stránke vyplňte číslo zásielky, ktoré je zobrazené na tablete kuriéra alebo uvádzané v e-mailovej notifikácii. Stránka zabezpečí preposlanie notifikačnej SMS s heslom na rovnaké kontaktné mobilné číslo, ako bolo uvedené v objednávke služieb.
  • Telefonicky, zavolaním na bezplatnú Zákaznícku linku 0800 123 456 (rezidenční zákazníci), resp. 0800 123 500 (biznis zákazníci). Agent infolinky vás po preverení vašich identifikačných údajov vyzve k nadiktovaniu údajov - číslo zásielky. Na základe týchto informácií vám následne nadiktuje/prepošle heslo pre otvorenie/prevzatie vašej zásielky.