Elektronické podpisovanie dokumentov

Obsah

Elektronické podpisovanie dokumentov u kuriéra

Ako to funguje?

Nevyhnutným predpokladom pre doručenie zásielky je poskytnutie e-mailu a mobilného telefónneho čísla pri objednaní služieb a tovaru a osobné prevzatie zákazníkom od kuriéra.

Po zadaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

 • SMS s informáciou o založení objednávky

Po spracovaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

 • SMS s heslom – obsahuje číslo zásielky a heslo pre otvorenie dokumentácie (túto SMS alebo údaje z nej je potrebné si uschovať)
 • E-mailovou notifikáciou s dokumentami – obsahuje inštrukcie k doručovaniu a zaheslované návrhy zmluvných dokumentov, zaheslované dokumenty sú uložené v priloženom archíve typu ZIP, ktorý vedia spracovať všetky bežné operačné systémy (Windows, Android, IOS, Linux a pod.)

V deň doručovania zásielky je zákazník notifikovaný SMS správou z kuriérskej spoločnosti o vydaní zásielky na doručenie. Po príchode kuriéra zákazník nadiktuje kuriérovi, alebo zadá do tabletu heslo, ktoré mu prišlo v notifikačnej SMS zo Slovak Telekom (ak zákazník už nemá heslo k dispozícii, je možné ho znovu získať spôsobmi uvedenými v časti Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke?).

Po tomto úkone nasleduje kontrola osobných dokladov a údajov zákazníka a ich nasnímanie pre potreby evidencie spoločnosťou Slovak Telekom. V prípade, ak zákazník odmietne poskytnúť svoj občiansky preukaz za účelom jeho nasnímania, kuriér zaeviduje údaje o osobných dokladoch manuálne. Po ukončení identifikácie zákazníka, umožní kuriér zákazníkovi nahliadnuť do všetkých podpisovaných elektronických dokumentov na tablete, ktoré sú súčasťou zásielky a zákazník ich už vopred obdržal v e-mailovej notifikácii. Po kontrole každého dokumentu zákazník elektronickým perom dokument podpíše a pokračuje v kontrole ďalšieho dokumentu, až pokiaľ nie sú podpísané všetky dokumenty, ktoré boli súčasťou zásielky.

Po podpise dokumentov a uzavretí spracovania dokumentovej časti zásielky na tablete, sú všetky získané osobné údaje a dokumenty znovu zašifrované heslom a odoslané na spracovanie do spoločnosti Slovak Telekom. Zákazníkovi sú podpísané dokumenty (po ich spracovaní v Slovak Telekome) zaslané na jeho e-mail. Pre otvorenie podpísaných dokumentov je potrebné rovnaké heslo, ako vám bolo zaslané v pôvodnej SMS notifikácii. Odporúčame uložiť si nezaheslovanú podobu podpísaných dokumentov na PC, napríklad ich skopírovaním z priloženého archívu ZIP v e-mailovej notifikácii, priamo do priečinku na PC alebo na iné bezpečné úložisko.

 

Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke?

 1. Heslo k zásielke ste obdržali v notifikačnej SMS po spracovaní objednávky, na kontaktné telefónne číslo, ktoré bolo uvedené v objednávke.
 2. Ak už prvotnú notifikačnú SMS z nejakého dôvodu k dispozícii nemáte, o heslo môžete požiadať viacerými spôsobmi:
 • Prostredníctvom SMS. Z mobilného telefónu v sieti Telekom pošlite SMS na skrátené číslo 12323 s textom: ZASIELKA XYZ. „XYZ“ je číslo zásielky zobrazené na tablete kuriéra alebo uvádzané v e-mailovej notifikácii. Odpoveďou je preposlanie notifikačnej SMS s heslom na rovnaké kontaktné mobilné číslo, ako bolo uvedené v objednávke služieb (nie nutne na číslo, z ktorého bola poslaná požiadavka).
 • Na stránke www.telekom.sk/zasielka-heslo. Na stránke vyplňte číslo zásielky, ktoré je zobrazené na tablete kuriéra alebo uvádzané v e-mailovej notifikácii. Stránka zabezpečí preposlanie notifikačnej SMS s heslom na rovnaké kontaktné mobilné číslo, ako bolo uvedené v objednávke služieb.
 • Telefonicky, zavolaním na bezplatnú Zákaznícku linku 0800 123 456 (rezidenční zákazníci), resp. 0800 123 500 (biznis zákazníci). Agent infolinky vás po preverení vašich identifikačných údajov vyzve k nadiktovaniu údajov - číslo zásielky. Na základe týchto informácií vám následne nadiktuje/prepošle heslo pre otvorenie/prevzatie vašej zásielky.

 

Elektronické podpisovanie dokumentov pri objednávke cez Zákaznícku linku

Ako to funguje?

Základnou podmienkou pre elektronické podpisovanie dokumentov pri objednávke cez Zákaznícku linku je, že musí ísť o existujúceho zákazníka spoločnosti Slovak Telekom, teda takého, ktorý už bol aspoň raz riadne overený voči občianskemu preukazu príp. inému dokladu totožnosti. Toto elektronické podpisovanie dokumentov je potom dostupné pre všetky typy transakcií, okrem výpovede zmluvy, zmeny paušálneho programu na Predplatenku, prenesenia si čísla k inému operátorovi, odstúpenia od zmluvy a zmeny v osobe účastníka. Nevyhnutným predpokladom pre elektronické podpisovanie dokumentov je poskytnutie e-mailu a mobilného telefónneho čísla zákazníka pri objednaní služieb a tovaru.

Po zadaní objednávky cez Zákaznícku linku bude zákazník notifikovaný:

 • SMS s informáciou o založení objednávky

Po spracovaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

 • SMS s heslom – obsahuje číslo objednávky a heslo pre otvorenie dokumentácie (túto SMS alebo údaje z nej je potrebné si uschovať)
 • E-mailovou notifikáciou s dokumentami – obsahuje inštrukcie k podpísaniu dokumentov a zaheslované návrhy zmluvných dokumentov. Zaheslované dokumenty sú uložené v priloženom archíve typu ZIP, ktorý vedia spracovať všetky bežné operačné systémy (Windows, Android, IOS, Linux a pod.).

V deň vyhotovenia objednávky, resp. najbližší pracovný deň, je zákazníkovi doručená SMS správa s heslom a následne samotný e-mail, resp. aj správa do Telekom aplikácie so zmluvnou dokumentáciou. Zákazník zmluvnú dokumentáciu otvorí zadaním prístupového hesla z SMS správy (ak zákazník už nemá heslo k dispozícii, je možné ho znovu získať spôsobmi uvedenými v časti Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke? nižšie). Po preštudovaní zmluvnej dokumentácie zákazník klikne na link v e-maile alebo v Telekom aplikácii a v tomto rozhraní podpíše zmluvnú dokumentáciu.

Po podpise dokumentov sú všetky získané osobné údaje a dokumenty znovu zašifrované heslom a odoslané na spracovanie do spoločnosti Slovak Telekom. Zákazníkovi sú podpísané dokumenty (po ich spracovaní v Slovak Telekome) zaslané na jeho e-mail, resp. aj do Telekom aplikácie. Pre otvorenie podpísaných dokumentov je potrebné rovnaké heslo, aké vám bolo zaslané v pôvodnej SMS notifikácii. Odporúčame uložiť si nezaheslovanú podobu podpísaných dokumentov na PC, napríklad ich skopírovaním z priloženého archívu ZIP v e-mailovej notifikácii priamo do priečinku na PC alebo na iné bezpečné úložisko.

Ak je súčasťou objednávky aj kúpa tovaru alebo dodanie SIM karty, tieto budú následne po podpise zmluvných dokumentov doručené prostredníctvom kuriéra alebo cez osobný odber na niektorom z výdajných miest spoločnosti Packeta na základe voľby zákazníka v objednávke. Doručenie prebieha na základe notifikácií, zaslaných doručovacou spoločnosťou, vrátane zaslania PIN kódu, potrebného na prevzatie zásielky.

 

Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke?

 1. Heslo k zásielke ste obdržali v notifikačnej SMS po spracovaní objednávky, na kontaktné telefónne číslo, ktoré bolo uvedené v objednávke.
 2. Ak už prvotnú notifikačnú SMS z nejakého dôvodu k dispozícii nemáte, o heslo môžete požiadať viacerými spôsobmi:
 • Prostredníctvom SMS. Z mobilného telefónu v sieti Telekom pošlite SMS na skrátené číslo 12323 s textom: ZASIELKA XYZ. „XYZ“ je číslo zásielky zobrazené na tablete kuriéra alebo uvádzané v e-mailovej notifikácii. Odpoveďou je preposlanie notifikačnej SMS s heslom na rovnaké kontaktné mobilné číslo, ako bolo uvedené v objednávke služieb (nie nutne na číslo, z ktorého bola poslaná požiadavka).
 • Na stránke www.telekom.sk/zasielka-heslo. Na stránke vyplňte číslo zásielky, ktoré je zobrazené na tablete kuriéra alebo uvádzané v e-mailovej notifikácii. Stránka zabezpečí preposlanie notifikačnej SMS s heslom na rovnaké kontaktné mobilné číslo, ako bolo uvedené v objednávke služieb.
 • Telefonicky, zavolaním na bezplatnú Zákaznícku linku 0800 123 456 (rezidenční zákazníci), resp. 0800 123 500 (biznis zákazníci). Agent infolinky vás po preverení vašich identifikačných údajov vyzve k nadiktovaniu údajov - číslo zásielky. Na základe týchto informácií vám následne nadiktuje/prepošle heslo pre otvorenie/prevzatie vašej zásielky.

 

Elektronické podpisovanie dokumentov pri online objednávke cez e-shop

Ako to funguje?

Základnou podmienkou pre elektronické podpisovanie dokumentov pri objednávke cez e-shop je, že musí ísť o existujúceho zákazníka spoločnosti Slovak Telekom, teda takého, ktorý už bol aspoň raz riadne overený voči občianskemu preukazu príp. inému dokladu totožnosti. Toto elektronické podpisovanie dokumentov je aktuálne dostupné pre všetky mobilné prolongácie paušálov, ak je súčasťou objednávky aj kúpa zariadenia. Nevyhnutným predpokladom pre elektronické podpisovanie dokumentov je poskytnutie e-mailu a mobilného telefónneho čísla zákazníka pri objednaní služieb a tovaru.

Po zadaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

 • SMS s informáciou o založení objednávky

Po spracovaní objednávky bude zákazník notifikovaný:

 • SMS s heslom – obsahuje číslo objednávky a heslo pre otvorenie dokumentácie (túto SMS alebo údaje z nej je potrebné si uschovať)
 • E-mailovou notifikáciou s dokumentami – obsahuje inštrukcie k podpísaniu dokumentov a zaheslované návrhy zmluvných dokumentov. Zaheslované dokumenty sú uložené v priloženom archíve typu ZIP, ktorý vedia spracovať všetky bežné operačné systémy (Windows, Android, IOS, Linux a pod.)

V deň vyhotovenia objednávky, resp. najbližší pracovný deň, je zákazníkovi doručená SMS s heslom a následne samotný e-mail, resp. aj správa do Telekom aplikácie so zmluvnou dokumentáciou. Zákazník zmluvnú dokumentáciu otvorí zadaním prístupového hesla z SMS správy (ak zákazník už nemá heslo k dispozícii, je možné ho znovu získať spôsobmi uvedenými v časti Ako získam heslo k mojej Telekom objednávke?). Po preštudovaní zmluvnej dokumentácie zákazník klikne na link v e-maile alebo v Telekom aplikácii a v tomto rozhraní podpíše zmluvnú dokumentáciu.

Po podpise dokumentov sú všetky získané osobné údaje a dokumenty znovu zašifrované heslom a odoslané na spracovanie do spoločnosti Slovak Telekom. Zákazníkovi sú podpísané dokumenty (po ich spracovaní v Slovak Telekome) zaslané na jeho e-mail, resp. aj do Telekom aplikácie. Pre otvorenie podpísaných dokumentov je potrebné rovnaké heslo, aké vám bolo zaslané v pôvodnej SMS notifikácii. Odporúčame uložiť si nezaheslovanú podobu podpísaných dokumentov na PC, napríklad ich skopírovaním z priloženého archívu ZIP v e-mailovej notifikácii priamo do priečinku na PC alebo na iné bezpečné úložisko.

Objednané zariadenie, ktoré je súčasťou objednávky, bude následne po podpise zmluvných dokumentov doručené cez osobný odber na niektorom z výdajných miest spoločnosti Packeta na základe voľby zákazníka v objednávke. Doručenie prebieha na základe notifikácií, zaslaných doručovacou spoločnosťou, vrátane zaslania PIN kódu, potrebného na prevzatie zásielky.