Vyjadrime rešpekt našej planéte, spoločne recyklujme elektroodpad

Recyklacia telefonov

 

Prineste akýkoľvek starý mobil alebo tablet a my sa postaráme o jeho ekologickú likvidáciu. Za každý vrátený mobilný telefón či tablet, venujeme 1 € pre záchranu mokradí na Žitnom ostrove.

Obsah

Ekologická likvidácia

Na svete žije viac ako 8 miliárd ľudí, ktorí využívajú 11 miliárd mobilných zariadení. Väčšina týchto zariadení po naplnení svojej cesty skončí v koši alebo niekde na skládke. Viac ako 90 % starého mobilného telefónu alebo tabletu dokážeme zrecyklovať a dostať z neho až 11 rôznych vzácnych kovov (zlato, olovo, platina, nikel...), ktoré sa znovu dajú použiť. Vďaka recyklácii tak vieme pomôcť znižovaniu ťažby týchto ťažkých kovov a chrániť tak našu planétu.

 

1 vrátený mobilný telefón/tablet = 1 € pre mokrade na Žitnom ostrove

 

Za každý mobilný telefón a tablet, ktorý prinesiete do predajne Telekomu na recykláciu, venujeme 1 € občianskemu združeniu BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie na záchranu mokradí na Žitnom ostrove. Zároveň sa môžete spoľahnúť, že takéto zariadenie bude odborne zrecyklované a neskončí v lese, v komunálnom odpade alebo niekde na skládke v Afrike.

 

Prečo práve mokrade na Žitnom ostrove?

Mokrade sú mimoriadne dôležité, patria k najproduktívnejším ekosystémom sveta a pre človeka sú nenahraditeľné. Dávajú čistú vodu, podporujú biodiverzitu a uskladňujú oxid uhličitý. Vďaka nim má aj okolitá orná pôda dostatok vlahy a lepšie podmienky na poľnohospodársku produkciu. Navyše Žitný Ostrov je dôležitou zásobárňou pitnej vody strednej Európe.

 

Recyklácia zariadení

Všetky zariadenia, ktoré prinesiete do predajne Telekomu, sa odborne zrecyklujú u lokálneho partnera v Námestove s dlhoročnou históriou v oblasti spracovania elektroopadu. Zaujíma vás ako to prebieha? Na stránke Ekoray - Peter Bolek nájdete nielen postupy, ale aj aké produkty z recyklácie vznikajú.

 

Myslite na vlastnú bezpečnosť, pred odovzdaním zariadenia si uložte alebo vymažte všetky informácie

Predtým ako k nám zariadenie donesiete, nezabudnite si vybrať pamäťovú kartu a SIM kartu. Zároveň si uložte svoje dáta do počítača alebo na disk a v nastaveniach telefónu kliknite na resetovať telefón alebo obnoviť do výrobných nastavení. Takto vymazané zariadenie môžete priniesť do predajne a my sa postaráme o jeho ekologickú likvidáciu.

 

Nielen zbierame, ale aj vzdelávame

Okrem zberu elektroodpadu a jeho následnej recyklácie považujeme za mimoriadne dôležité vedenie detí a mladej generácie k zodpovednej spotrebe a recyklácii. Preto sme zapojení do aktivít občianskeho združenia CEEV Živica, podporujeme kurzy na školách a prípravu materiálov k lepšiemu porozumeniu ako narábať s elektroodpadom.

Ak ste zvedaví a chcete sa o živote mobilu dozvedieť viac, neváhajte a pustite si online kurz Tajný život mobilu, ktorý nájdete na stránke Elektroodpad dopad. Okrem uhlíkovej stopy sa dozviete viac o tom, koľko krajín váš mobil precestoval a aké príbehy v sebe skrýva.