Slovak Telekom - Vratný obal pri doručovaní zásielok

Vratný obal

 

Zavedenie systému vratných obalov pri doručení zásielok prináša pozitívne vplyvy na životné prostredie. Hlavným cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia, minimalizovať množstvo odpadu využívaním špeciálne navrhnutých vratných obalov, ktoré sú určené pre viacnásobné použitie.

Obsah

Doručenie zariadenia vo vratnom obale

Objednávky malých zariadení, ako sú smartfóny, slúchadlá, hodinky či tablety* k mobilným službám a službám pevnej siete(Internet a TV) budú doručené kuriérom vo vratnom obale. Za vratný obal zákazník neplatí žiadne poplatky navyše.


*Z prepravy vo vratnom obale sú vylúčené kolobežky, vysávače, notebooky, satelity, paraboly, čističky vzduchu a hracie konzoly.

 

Pokyny na proces vrátenia obalu

Po spracovaní objednávky z webu vám kuriér štandardným spôsobom doručí objednané zariadenie, ktoré bude vo vratnom obale. Vratný obal je z kartónplastu Akylux® a je to extra obal, v ktorom je vložené vaše objednané mobilné zariadenie, ktoré je v originálnom balení. Vratný obal z kartónplastu pred kuriérom otvoríte a vyberiete si svoje objednané zariadenie v originálnom obale. Vratný obal ponechávate kuriérovi a kuriér tento vratný obal zoberie so sebou a odvezie ho do skladu, kde bude pripravený na ďalšie použitie. Vaše objednané zariadenie si ponechávate v originálnom obale.

 

Vratný obal

 

Vratné obaly a ich výhody

Vratné obaly sú navrhnuté na viacnásobné použitie. Cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia a minimalizácii odpadu a to tým, že sa snažíme o opätovné použitie výrobkov a materiálov.

 

Výhody pre zákazníkov: transparentnosť a pohodlie

Otvorením balíka za prítomnosti kuriéra získate možnosť uistiť sa, že váš objednaný tovar dostanete v nepoškodenom stave. Tento proces poskytuje úplnú transparentnosť a umožňuje okamžité overenie stavu doručeného tovaru.

 

Vplyv na životné prostredie a udržateľnosť

Zavedenie systému vratných obalov prináša pozitívny vplyv na životné prostredie:

  • Znižuje emisie CO2: Predĺžením životnosti obalových materiálov znižujeme produkciu oxidu uhličitého
  • Šetrí obmedzené zdroje: Vratné obaly pomáhajú zachovať hodnotu vyčerpateľných materiálov, čím sa znižuje potreba ich ťažby.
  • Znižuje celkové náklady na životný cyklus: Podporou opätovného používania minimalizujeme environmentálne a ekonomické náklady spojené s výrobou nových obalov.
  • Eliminuje plastový odpad v životnom prostredí: Vratné obaly výrazne znižujú množstvo plastového odpadu, ktorý končí v našom okolí.

Najčastejšie otázky