Slovak Telekom v spolupráci s Packetou prináša pilotný program Vratný obal pri doručovaní zásielok

Vratný obal

 

Zavedenie systému vratných obalov pri doručení zásielok prináša pozitívne vplyvy na životné prostredie. Hlavným cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia, minimalizovať množstvo odpadu využívaním špeciálne navrhnutých vratných obalov, ktoré sú určené pre viacnásobné použitie a získať cennú spätnú väzbu od zákazníkov, ktorým bol vratný obal doručený.

Obsah

Pilotná fáza a podmienky

Pilotná fáza programu „Vratný obal pri doručení zásielok“ bude spustená v priebehu augusta 2023 s trvaním do októbra 2023.

Pilotná fáza sa vzťahuje len pre online objednávky mobilných zariadení s Telekom paušálom z webu telekom.sk, ktoré sú doručované kuriérom spoločnosti Packeta.

 

Doručenie zariadenia vo vratnom obale

Objednávky mobilných zariadení z webu budú doručené kuriérom spoločnosti Packeta. Za vratný obal zákazník neplatí žiadne poplatky navyše.

 

Pokyny na proces vrátenia obalu

Po spracovaní objednávky z webu vám kuriér spoločnosti Packeta štandardným spôsobom doručí mobilné zariadenie, ktoré bude vo vratnom obale. Vratný obal je z kartónplastu Akylux® a je to extra obal, v ktorom je vložené vaše objednané mobilné zariadenie, ktoré je v originálnom balení. Vratný obal z kartónplastu pred kuriérom otvoríte a vyberiete si svoje objednané zariadenie v originálnom obale. Vratný obal ponechávate kuriérovi a kuriér tento vratný obal zoberie so sebou a odvezie ho do skladu, kde bude pripravený na ďalšie použitie. Vaše objednané zariadenie si ponechávate v originálnom obale.

 

Vratný obal

 

Vratné obaly a ich výhody

Vratné obaly sú navrhnuté na viacnásobné použitie. Cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia a minimalizácii odpadu a to tým, že sa snažíme o opätovné použitie výrobkov a materiálov.

 

Výhody pre zákazníkov: transparentnosť a pohodlie

Otvorením balíka za prítomnosti kuriéra získate možnosť uistiť sa, že váš objednaný tovar dostanete v nepoškodenom stave. Tento proces poskytuje úplnú transparentnosť a umožňuje okamžité overenie stavu doručeného tovaru.

 

Vplyv na životné prostredie a udržateľnosť

Zavedenie systému vratných obalov prináša pozitívny vplyv na životné prostredie:

  • Znižuje emisie CO2: Predĺžením životnosti obalových materiálov znižujeme produkciu oxidu uhličitého
  • Šetrí obmedzené zdroje: Vratné obaly pomáhajú zachovať hodnotu vyčerpateľných materiálov, čím sa znižuje potreba ich ťažby.
  • Znižuje celkové náklady na životný cyklus: Podporou opätovného používania minimalizujeme environmentálne a ekonomické náklady spojené s výrobou nových obalov.
  • Eliminuje plastový odpad v životnom prostredí: Vratné obaly výrazne znižujú množstvo plastového odpadu, ktorý končí v našom okolí.

Najčastejšie otázky