Zmeny v Chytrom balíku služieb od 1. 3. 2024

Neustále sa snažíme pracovať na zvyšovaní kvality našich služieb. Preto od 1. 3. 2024 prichádzame s novou Magenta 1 a Magenta 1 Biznis, vďaka ktorej môžete získať viac zábavy, rýchlejšie optické pripojenie a množstvo ďalších výhod.

Súčasťou tejto zmeny sú aj zmeny na mobilných službách a službách pevnej siete ako nevyhnutný predpoklad pre využitie nových Magenta 1 benefitov, ktoré chceme ponúknuť čo najväčšiemu počtu zákazníkov.

 

Čo sa mení pri službách internetu, TV a pevnej linky?

Od 1. 3. 2024 už nebudú služby pevnej siete naďalej spojené do Chytrého balíka alebo Chytrého biznis balíka (Chytrý balík je kombinácia dvoch či troch rôznych služieb pevnej siete - internet, TV a pevná linka).

Každá služba bude samostatná a cena za ňu bude účtovaná bez balíčkovej zľavy.

Zároveň však od 1. 3. 2024 môžete čerpať 10 % Magenta 1 zľavu na mobilné a pevné služby zaradené do novej Magenta 1 a Magenta 1 Biznis. Namiesto zľavy si budete môcť zvoliť dvojnásobný kredit a využiť ho na benefity, ktoré prinášajú bohatý obsah, vyššie rýchlosti internetu či extra TV balíčky.

Viac informácií o novej Magenta 1

Viac informácií o novej Magenta 1 Biznis

 

 

Ako sa plánované zmeny prejavia na mojich aktuálnych službách?

Vaše služby a viazanosť budú naďalej pokračovať bez zmeny. Pokiaľ máte iba jednu službu (internet alebo TV alebo pevná linka), cena za vašu službu sa nemení. Pokiaľ máte dve alebo viac rôznych pevných služieb, cena vašich služieb bude upravená po 1. 3. 2024 na základe zmien, ktoré vám boli odkomunikované. Zmeny svojich služieb si viete pozrieť tu po overení sa rodným číslom alebo kódom adresáta. Ak máte dve alebo viac rôznych služieb pevnej siete, ktoré ešte nie sú zriadené (nemáte ich aktívne), detailné informácie o zmenách zistíte na bezplatnej Zákazníckej linke na čísle 0800 123 456 (alebo 0800 123 500 pre zákazníkov so službami na IČO) a v ktoromkoľvek Telekom Centre.

 

Ako zmena ovplyvní aktiváciu nových služieb?

V prípade, že uzatvárate novú Zmluvu alebo Dodatok k Zmluve po 25. 1. 2024, budete mať v nich obsiahnuté informácie o zmenách a svojim podpisom potvrdíte súhlas s novými podmienkami, platnými od 1. 3. 2024. Zmena nebude mať vplyv na viazanosť a obsah služieb, ktoré ste si objednali.

 

Ako sa ma zmena dotkne, ak už Chytrý balík využívam, alebo ho mám objednaný?

Ak už Chytrý balík využívate a nesúhlasíte s novými zmluvnými podmienkami, máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní dotknutých elektronických komunikačných služieb podľa § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách bez sankcie a bez ďalších nákladov, a to najneskôr do 29. 2. 2024, resp. do jedného mesiaca odkedy ste od nás dostali oznámenie tejto zmeny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Odstúpiť od zmluvy môžete:

  • v ktoromkoľvek Telekom Centre (predajnom mieste Telekomu)
  • zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy na adresu Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 

Pokiaľ máte záujem o viac informácií o zmenách, kliknite na nižšie uvedené stránky:
Viac o novej Magenta 1
Viac o novej Magenta 1 Biznis
Viac o zmenách týkajúcich sa zákazníkov Telekomu