Zmeny na faktúre za služby pevnej siete od 1. 3. 2024

Od 1. 3. 2024 už nebudú služby pevnej siete (2-3 rôzne služby) naďalej spojené do Chytrého balíka. Každá služba bude samostatná a cena za ňu bude účtovaná bez balíčkovej zľavy. Balíčkové zľavy budú od 1. 3. 2024 nahradené 10 % Magenta 1 zľavou na mobilné a pevné služby zaradené do novej Magenta 1. Pre ilustráciu sme pre zákazníkov pripravili ukážku, ako sa zmena prejaví v najbližšej faktúre. 

Faktúra s viac ako jednou službou pevnej siete vystavená 1. deň v mesiaci:

Vzor faktúry

 

Faktúra s viac ako jednou službou pevnej siete vystavená 8., 15. alebo 22. deň v mesiaci

Balíčková zľava, poskytovaná na služby v Chytrom balíku, sa ruší k 29. 2. 2024. Vo vašej poslednej faktúre sme vám balíčkovú zľavu poskytli vopred až do konca vášho marcového zúčtovacieho obdobia. Preto vám v najbližšej faktúre doúčtujeme pomernú časť poskytnutej balíčkovej zľavy od 1. 3. 2024 do konca vášho zúčtovacieho obdobia.

Od 1. 3. 2024 zároveň získavate 10 % Magenta 1 zľavu, ktorú vám na faktúre poskytneme od 1. 3. 2024 do konca vášho zúčtovacieho obdobia a zároveň na celé zúčtovacie obdobie vopred.

Vo Vašej poslednej faktúre sme Vám aj viazanostnú zľavu, vypočítanú z ceny služby v balíku, poskytli v pôvodnej výške až do konca Vášho marcového zúčtovacieho obdobia. Preto Vám v najbližšej faktúre doúčtujeme rozdiel v poskytnutej a novej zľave, vypočítanej z ceny samostatnej služby, od 1. 3. 2024 do konca Vášho zúčtovacieho obdobia.

Vzor faktúry