Nahrávanie vysielania

Nahrávanie programov je funkcia služieb Magio Televízia a Magio Televízia cez Satelit. Umožňuje nahrať si programy a pozrieť si ich vtedy, kedy vám to vyhovuje. Vďaka funkcii pretáčania dokonca bez reklám. Nastaviť nahrávanie si môžete pohodlne cez internet na www.magio.tv alebo cez mobil na m.magio.tv. Magio Box umožní nahrať viac ako 370 hodín programu.

Obsah

Magio Televízia

Nahrávanie môžete nastaviť:

  • V Programovom sprievodcovi: stlačením tlačidla nahrávať sa nastaví jednorazové nahrávanie, druhým stlačením nastavíte sériové nahrávanie (ďalším stlačením sa nahrávanie zruší). Magio automaticky nastaví čas začiatku a konca nahrávania podľa TV programu v Programovom sprievodcovi.
  • Pomocou funkcie obraz v obraze: stlačte tlačidlo nahrávať a program, ktorý vidíte v malom okne v rohu obrazovky, sa nahrá.
  • Manuálne: zadajte kanál, čas začiatku a skončenia nahrávania.

Magio Televízia cez Satelit

Nahrávanie môžete nastaviť:

  • V Programovom sprievodcovi: stlačením tlačidla nahrávať sa nastaví jednorazové nahrávanie, druhým stlačením nastavíte sériové nahrávanie (ďalším stlačením sa nahrávanie zruší). Magio automaticky nastaví čas začiatku a konca nahrávania podľa TV programu v Programovom sprievodcovi.
  • Manuálne: zadajte kanál, čas začiatku a skončenia nahrávania.