Nahrávanie vysielania so službou Cloud nahrávky

So službou Cloud nahrávky získate možnosť vytvárania nahrávok prostredníctvom vášho Magio Boxu. Nahrávky sa neukladajú na hard-disk Magio Boxu, ale do cloudu, kde budú dostupné po dobu 180 dní od vytvorenia nahrávky. Po uplynutí tejto doby sa automaticky odstránia. K dispozícii máte priestor na vytvorenie 100 hodín nahrávok. Svoje nahrávky si môžete pozrieť vtedy, kedy vám to vyhovuje. Vďaka funkcii pretáčania dokonca bez reklám.

Nahrávanie môžete nastaviť:

  • Prostredníctvom TV programu

TV Program obsahuje zoznam všetkých kanálov a programov, ktoré sú práve vysielané, resp. budú vysielané v nasledujúcich dňoch.

  • Stlačte tlačidlo EPG na diaľkovom ovládači a vyberte program, ktorý chcete nahrať.
  • Stlačte tlačidlo REC nahravanie na diaľkovom ovládači. Červená bodka pri názve programu potom znamená, že program je nastavený na nahrávanie. Ak sa program práve vysiela, nahrávanie sa začne okamžite.
  • Druhým stlačením REC nahravanie nastavíte sériové nahrávanie. Program je následne označený tromi prekrývajúcimi sa červenými bodkami seriove nahravanie .
  • Tretím stlačením REC nahravanie sa nahrávanie zruší.
  • Okamžité nahrávanie

Ak sledujete živé vysielanie stlačte tlačidlo REC nahravanie na diaľkovom ovládači a jednoducho a rýchlo si nahrajte práve vysielaný program alebo reláciu.