Najčastejšie chybové hlásenia Magio Televízie

Obsah

Ethernetový kábel nie je pripojený

Váš Magio Box nie je správne prepojený s Magio routerom. Overte, či je Magio router zapnutý. Skontrolujte zapojenie káblom medzi Magio Boxom a routerom a skúste ich dotlačiť. V prípade, že používate powerline adaptéry, je potrebné ich vytiahnuť zo zásuvky na 15 sekúnd a znova zapojiť. Po zapojení skontrolujte stav kontroliek na powerline adaptéroch. Ak svieti všetko správne, je potrebné počkať približne 5 minút alebo môžete reštartovať váš Magio Box. Ak by kontrolky nesvietili správne, postupujte podľa manuálu k zariadeniam powerline. Správnosť fungovania si overte podľa kontroliek:

Devolo

Glitel GP-7420

Po dotlačení káblom a preverení pripojenia stačí potvrdiť možnosť Skúsiť znova.

 

Nedá sa pripojiť k internetu

Prepojenie medzi Magio Boxom a Magio routerom je, zdá sa, v poriadku. Magio Box sa však nevie pripojiť na živé vysielanie z dôvodu, že z routera nedostáva požadované pripojenie na internet. Ak je váš Magio Box pripojený k routeru internetovým LAN káblom, skúste reštartovať váš router a následne Magio Box vytiahnutím z elektrickej siete. Po zapojení skontrolujte na routeri kontrolku DSL/ADSL a postupujte podľa vyššie popísaných stavov: Kontrolka ADSL/DSL svieti alebo Kontrolka ADSL/DSL bliká alebo nesvieti vôbec.

Po overení pripojenia máte na výber z dvoch možností:

  • Reštartovať – váš Magio Box sa sám vypne a začne sa znova načítavať.
  • Skúste znova – váš Magio Box overí spojenie s routerom a pripojenie na internet. Ak bude všetko v poriadku, vaša Televízia Magio bude opäť funkčná.

Bez signálu

Pravdepodobne je zle prepnutý vstup na TV. Na diaľkovom ovládači od TV nájdite tlačidlo na prepnutie vstupov (SOURCE, HDMI, ZDROJ, ikona obrazovky...) a nastavte správny vstup.

Logo T

Magio Box s routerom sú prepojené, ale nie je dostupné živé vysielanie pre jednotlivé stanice. Preverte, či je Magio Box zapojený do routera. Skúste preveriť zapojenie a reštartujte vaše zariadenia. V prípade pretrvávajúcej nefunkčnosti nám môžete napísať cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Červené X

Podozrenie na chybu v harddisku v Magio Boxe. Pred kontaktovaním technickej podpory skúste reštartovať váš Magio Box vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte. Ak to nepomôže, odporúčame na Magio Boxe vyvolať opätovne stiahnutie softvéru. Vykonáte to vypnutím a zapnutím Magio Boxu z elektrickej siete 4x po sebe. Úspešné vyvolanie inštalácie softvéru na Magio Boxe spoznáte tak, že sa na obrazovke zobrazí ozubené koliesko. Pod kolieskom sa bude načítavať biely pásik. Odporúčame v tomto prípade iba počkať cca 15 minút. Ak by opäť došlo k zobrazeniu červeného X na obrazovke, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Ozubené koliesko

Symbol ozubeného kolieska indikuje, že Magio Box si sťahuje aktuálny softvér na svoje úložisko. Počas tohto procesu Magio Box ani Magio router nevypínajte. Úspešný proces sťahovania softvéru je znázornený dopĺňajúcou sa bielou čiarou, ktorá je pod ozubeným kolieskom. Ak sa táto čiara postupne dopĺňa, softvér sa inštaluje správne. Ak táto čiara ostáva čierna alebo sa od nejakého bodu neposúva ďalej, overte, či je Magio Box zapojený správne do routera. Ak je softvér stiahnutý, automaticky sa začne jeho inštalácia, ktorá je znázornená dvoma ozubeným kolieskami. Ak ani po opätovnom nainštalovaní softvéru Magio Box nefunguje, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Tri šedé bodky

Magio Box sa začal načítavať. Ak sú na obrazovke tri šedé bodky dlhšie ako 3 sekundy, skúste váš Magio Box vypnúť a zapnúť z elektrickej siete na 15 sekúnd. Ak aj po reštarte Magio Box nezobrazí nič iné iba tri bodky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Vnútorná chyba - kód chyby 500

Hláška sa zobrazí v prípade, že niektorá zo služieb v Magio Boxe sa nevie pripojiť na svoj server. V prípade, že sa vám zobrazí pri sledovaní živého vysielania, skúste spustiť program cez tlačidlo EPG/GUIDE na diaľkovom ovládači od Magio Boxu. Ak to nepomohlo, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Kanál nie je v predplatených balíčkoch

Táto hláška sa zobrazuje v prípade, ak daný kanál alebo programový balíček nemáte predplatený. Balíky, ktoré máte predplatené, si viete overiť aj cez menu Magio Boxu v časti Menu – Magio portál – Zmena TV balíčkov. Ak máte záujem o daný kanál alebo programový balíček, môžete si ho objednať priamo cez položku Menu v Magio Boxe alebo cez Telekom aplikáciu. Ak sa vám zobrazí chybové hlásenie „Nemáte vytvorený účet“, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

Chyba HDCP

Táto hláška označuje chybu v komunikácií medzi Magio Boxom a vašim TV prijímačom cez HDMI kábel. Cez HDMI rozhranie prechádza šifrovaný signál (ochrana proti pirátstvu), ktorý je dešifrovaný tzv. HDCP kľúčmi. Ak sa tieto kľúče nevymieňajú medzi Magio Boxom a vašim TV prijímačom korektne, signál sa nedokáže dešifrovať. Aby sa komunikácia obnovila, vyskúšajte tieto riešenia:

  • Vypnúť Magio Box aj TV prijímač na 15 min. z elektrickej siete a následne zapnúť.
  • Vytiahnuť HDMI kábel z TV, počkať minútu a zase zapojiť do TV.
  • Vytiahnuť HDMI kábel z TV a zapojiť do iného HDMI vstupu, ak je k dispozícii.
  • Ak nepomohla žiadna z týchto možností, odporúčame vyskúšať iný HDMI kábel.

Klient nebol obslúžený (na bootstrap serveri)

S najväčšou pravdepodobnosťou váš Magio Box nie je zaregistrovaný k vašej Magio Televízii. Stáva sa to hlavne pri zmene služby. Ak ani po reštarte Magio Boxu služba nefunguje a zobrazuje sa rovnaké chybové hlásenie, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777 denne od 07:00 do 23:00 hod.. Predtým, ako nás budete kontaktovať, odpíšte si sériové číslo zo spodnej strany vášho Magio Boxu.

Všetky streamy sú obsadené

Uvedené chybové hlásenie sa zobrazí v prípade, že všetky dostupné streamy (kanály) pre vaše Magio sú už použité. Je potrebné skontrolovať, koľko streamov sa aktuálne využíva a uvoľniť aspoň jeden stream napr. vypnutím nahrávania alebo prepnutím na SD kanál. Ak máte Magio cez metalickú sieť v kombinácii s ADSL Internet M, L, XL alebo VDSL Internet M, počet streamov je obmedzený na 1 SD + 1 HD. Pre kombinácie so službou VDSL Internet L, XL a OPTIK Internet M, L, XL je povolený počet streamov 2 SD + 2 HD. Stream sa obsadí aj v prípade nahrávania vysielania (na pozadí) v SD alebo v HD kvalite. V prípade, že nič nenahrávate a streamy nie sú vyčerpané, odporúčame reštartovať váš Magio router a následne Magio Box vypnutím z elektrickej siete na 15 sekúnd a potom opäť zapnúť.