Nefunguje mi Magio TV cez internet

Obsah

Reštart Magio Boxu

Pre riešenie problémov so správnym fungovaním vášho Magio Boxu odporúčame reštart zariadenia.

  • Prejdite na domovskú obrazovku vášho Magio Boxu. Najrýchlejšie sa sem dostanete stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.
  • Pomocou smerových šípok diaľkového ovládača prejdite do sekcie Nastavenia označenej symbolom  .
  • V Nastaveniach vyberte možnosť Nastavenia zariadenia.
  • V Nastaveniach zariadenia vyberte z ponuky možnosť Reštartovať.
    Pozn.: V sekcii Nastavenia zariadenia je k dispozícií množstvo rôznych možností úprav, ktoré umožňujú prispôsobiť Magio Box presne podľa vašich predstáv.
  • Po reštarte zariadenia sa automaticky spustí aplikácia Magio TV a obnoví poslednú sledovanú TV stanicu.

Veríme, že sme reštartom zariadenia pomohli k obnoveniu funkčnosti Magio TV cez internet a už vám nič nebráni v jej plnohodnotnom sledovaní.

Používateľskú príručku pre reštart Magio Boxu nájdete nižšie na stránke v časti Manuály a návody.

Nastavenie správneho HDMI vstupu na televízore

Pre sledovanie vysielania cez Magio Box je nutné zabezpečiť výber správneho vstupu na vašom televízore.

  • Zapnite televízor a Magio Box a uistite sa, že sú správne prepojené pomocou pribaleného HDMI kábla.
  • Na diaľkovom ovládači vášho televízora vyhľadajte a stlačte tlačidlo SOURCE, prípadne INPUT. Najčastejšie je tlačidlo označené symbolom .
  • Z ponuky vstupov televízneho prijímača vyberte HDMI vstup, ktorý ste použili na pripojenie Magio Boxu.

Pozn.: Na moderných televízoroch bude HDMI vstup označený názvom Magio Boxu, ktorý ste zadali pri inštalácii.

Teraz si už môžete užívať sledovanie Magio TV cez internet.

Používateľskú príručku pre nastavenie správneho HDMI vstupu na televízore nájdete nižšie na stránke v časti Manuály a návody.