Rodičovský zámok

Rodičovský zámok je funkcia služieb Magio Televízia a Magio Televízia cez Satelit. Umožňuje zablokovať vybrané programy a filmy v požičovni a selektovať vysielaný obsah určený pre malých divákov.

Blokovanie je možné vykonať 3 spôsobmi:

  • Rodičovský zámok -- po jeho aktivovaní umožňuje:
    • uzamknúť jednotlivé TV kanály, ktoré môžu byť sledované len po zadaní PIN kódu,
    • uzamknúť vysielaný obsah podľa odporúčanej vekovej hranice, ktorý môže byť sledovaný po zadaní PIN kódu.
  • Zámok na programy pre dospelých -- uzamkne vybrané programy na rôznych TV kanáloch určené pre dospelých (podľa prístupnosti v TV programe). Ak budete tento program chcieť sledovať, bude sa vyžadovať PIN kód.
  • Blokovanie vypožičania -- funkcia slúži na obmedzenie požičiavania filmov z videopožičovne len pre osoby, ktoré budú poznať PIN kód.

PIN kód Rodičovského zámku pre Magio Televíziu je prednastavený na 0000 a Zámok na programy pre dospelých je prednastavený na 1111.

Pre službu Magio Sat je PIN kód prednastavený podľa typu platformy:

  • Platforma CONAX má prednastavený PIN kód na 1234.
  • Platforma NAGRA má prednastavený PIN kód na 0000.

Najčastejšie otázky